ഒരു പ്രതികരണം (സ്വകാര്യം)

http://maramaakri.blogspot.com/2009/08/blog-post.html

അധികാരികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അയഥാര്‍ത്ഥ ലോകത്തെ സ്വപ്നങ്ങളില്‍ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ സമയത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ജീവിതത്തില്‍ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് വിജയമാണ്.

One thought on “ഒരു പ്രതികരണം (സ്വകാര്യം)

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )