ദേ നോക്കിക്കേ, ബാങ്കുകാരുടെ പോക്ക് കണ്ടോ?

സാമ്പത്തിക മേഖല സ്വകാര്യവത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കള്ളന്‍മാര്‍ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട്. ഗ്രോത്ത്, പ്രോഫിറ്റ്, റിട്ടേണ്‍, ബുള്‍, യില്‍ഡ്, ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചാരവേല നടത്തുന്നവരെ തകര്‍ക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ നമുക്കും ഈ പാട്ട് പാടി നടക്കാം.

No Banker Left Behind
Ry Cooder

My telephone rang one evening, my buddy called for me
Said the bankers are all leavin’, you better come round and see
It started revelation, they robbed the nation blind,
They’re all down at the station, no banker left behind.
No banker, no banker, no banker could I find.They were all down at the station, no banker left behind

Well the bankers called a meetin’, to the whitehouse they went one day
They was going to call one the president, in a quiet and a sociable way
The afternoon was sunny and the weather it was fine
They counted all our money and no banker was left behind

No banker, no banker, no banker could I find.
They were all down at the white house, no banker was left behind

Well I hear the whistle blowin, it plays a happy tune
The conductor is calling “all abort”, we’ll be leavin soon
With champagne and shrimp cocktails and that’s not all you’ll find
There’s a billion dollar bonus and no banker left behind

No banker, no banker, no banker could I find.
When the train pulled out next mornin’, no banker was left behind
No banker, no banker, no banker could I find.
When the train pulled out next mornin’, no banker was left behind

No banker, no banker, no banker could I find.
They were all down at the station, no banker left behind
No banker, no banker, no banker could I find.
When the train pulled out next mornin’, no banker was left behind

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )