സ്നേഹിക്കാനായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടത്

Angelo Moore & The Brand New Step
Written By: Angelo Moore & The Brand New Step

When the ground begins to give out beneath you Genocide mentality underneath modern day pillow case hoods

Togetherness has turned from caress to engine burn Nothing can penetrate my love as it stands protected

No hatred can reach me

Build For Love
I’m Build For Love
Build For Love
I’m Build For Love

When the colors of the canvas is the reason for the madness

When the man and little boy is shot down in the park

Will the sharks of marshal law close in on the sinking ship?

Nothing can penetrate my fortress of love that’s imbedded deep in the dirt

All the way up to gods skirt

No matter how much murk I’m built for love and on my island I stand protected

I’m Build For Love
I’m Build For Love

No one can deny we were designed to be divine with love

I’m Build For Love The figure point at me as if I were an animal

Loving all of you and saving myself too

Running all of you nasty yucks out and back down to where you belong

I’m Build For Love my love is strong

I’m Build For Love
I’m Build For Love
I’m Build For Love

No one can deny we were designed to be divine with love

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )