അതിനൊരു വിലയിടൂ

Advertisements

വ്യാവസായിക കൃഷി ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത കുറക്കുകയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

Kirtana Chandraeskaran — സ്രോതസ്സ് therealnews.com

ഹോളീവുഡ് നടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുണിയഴിച്ച് പരിശോധിച്ചു

Actor Shailene Woodley Dakota Access Pipeline Resistance ട്രമ്പ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തി. എത്ര പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു?

ഫ്രാൻസിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്ക് 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയം

അറ്റലാന്റിക് തീരത്ത് പുതിയ വിമാനത്താവളം പണിയാനുള്ള വലിയ വിവാദമായ പദ്ധതി ഫ്രാൻസ് ഉപേക്ഷിച്ചു. ദശാബ്ദങ്ങളായി ആ സ്ഥലത്ത് കുടിൽ കെട്ടി താമസമുറപ്പിച്ചിരുന്ന മുതലാളിത്ത-വിരുദ്ധ കമ്യൂണിനെ ഒഴിപ്പിക്കും എന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു. പുതിയ വിമാനത്താവളം പണിയുന്നതിന് പകരം Nantes ലെ ഇപ്പോഴുള്ള ടെർമിനലുകളെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും റൺവേ നീട്ടുന്നതിനും സർക്കാർ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ട് പക്ഷക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരം തീരുമാനമുണ്ടായത്. — സ്രോതസ്സ് telesurtv.net

കടലാമകളിൽ 99% വും പെണ്ണായി മാറുന്നു

പസഫിക് പച്ച കടലാമകൾ ആസ്ട്രേലിയയുടെ വടക്കാണ് ആഹാര സമ്പാദനത്തിനായി ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിന്. പിന്നീട് അവ മുട്ടകളിടാനായി കരയിലേക്ക് വരുന്നു. കടലാമകളുടെ ലിംഗം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് മുട്ടകൾ കിടക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ താപനിലയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. കൂടുതൽ പെൺ ആമകളുണ്ടാകുന്നോ എന്നൊരു സംശയം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കുണ്ടായി. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാരണം വായുവിന്റെയും കടലിന്റേയും താപനില വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാലാവസ്ഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതലും പെണ്ണായിരിക്കും. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പച്ച കടലാമകളുടെ ആൺ പെൺ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം 116 … Continue reading കടലാമകളിൽ 99% വും പെണ്ണായി മാറുന്നു