വംശവെറിയന്‍ ഇസ്രായേലിനെ ഗ്രീന്‍ പാര്‍ട്ടി ക്യാനഡ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു

Dimitri Lascaris SHARMINI PERIES, TRNN: It’s the Real News Network. I’m Sharmini Peries coming to you from Baltimore. The Green Party of Canada actively engaged its members in open debate about Palestinian human rights and Israeli assertions on Palestinian land at the Green Party convention in Ottawa this weekend. There were two resolutions that were [...]

ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രം എന്ന പരിഹാരം അസംബന്ധം ആണ്

Miko Peled talking: I join the military in 1980. Right after high school like all Israelis need to do. Many don’t today but you need to do. The atmosphere in which I grew up was of course that you volunteer for special forces then you do your best and there were 2 elements there to [...]

അല്‍ അഖ്സാ പള്ളിയില്‍ ഇസ്രായേല്‍ കൊണ്ടുവന്ന നിയന്ത്രണം പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു

Dan Cohen AARON MATE: It's the Real News, I'm Aaron Mate. The Al-Aqsa Compound or Temple Mount in East Jerusalem has long been a flash point in the Israel Palestine Conflict. Now there is a new escalation. On Friday, Israel canceled prayers at the Al-Aqsa Mosque for the first time in decades. This came after [...]

ഉന്നത ജൂതനില്‍ നിന്ന് പാലസ്തീന്‍ അവകാശത്തിനായുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകനിലേക്ക്

ജനറലിന്റെ മകന്‍ മീകോ പെലെഡ്(Miko Peled) ഇസ്രായേലിലെ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനും, എഴുത്തുകാരനും, മുമ്പത്തെ പട്ടാളക്കാരനും ആണ്. ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ജനറലിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സയണിസ്റ്റ് കുടുബത്തില്‍ ജനിച്ച ആദ്ദേഹം ജറുസലേമിലാണ് വളര്‍ന്നത്. Israeli Declaration of Independence ല്‍ ഒപ്പുവെച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനായ Avraham Katsnelson. 1948 ലെ യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതും 1967 ലെ യുദ്ധത്തില്‍ ഒരു ജനറലായും പ്രവര്‍ത്തിച്ച ആളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്‍ Matti Peled. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്‍ പിന്നീട് സമാധാന [...]

സിനിമ: പാലസ്തീന്‍ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ്

2003 അക്രമം അധികാരികളുടെ ഉപകരണമാണ്. അതുവഴി അവര്‍ക്ക് അവരുടെ നിഷ്ടൂരനയങ്ങള്‍ക്ക് ന്യായീകരണം കൊടുക്കാനാവും. അതുകൊണ്ട് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കരുത്, പകരം ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ മാര്‍ഗ്ഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കഴിയുന്നത്ര കുറക്കുക. പൊതു ഗതാഗതമോ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക. നാം നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണ മാത്രമല്ല, രാസവളം, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ തുടങ്ങി രാസവ്യവസായ ഉത്പന്നങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നതും കുറക്കുക. ആഹാരം കുറച്ച് കഴിക്കുക. വ്യാവസായിക ഇറച്ചി ഒഴുവാക്കുക. ജൈവകാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.