രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വാചാടോപമാണ് ഏഷ്യന്‍വിരുദ്ധ ആക്രമണത്തിന് ശക്തികൊടുക്കുന്നത്

ഇടകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്നാഴ്ച ആയിരിക്കെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും വെറുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ആക്രമണത്തിന് കാരണമാകുന്ന തീപിടിപ്പിക്കുന്ന വാചാടോപം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ മുന്നറീപ്പ് നല്‍കുന്നു. COVID-19 മഹാമാരിയുടെ പേരില്‍ ചൈനയെ കുറ്റം പറയുന്നത്, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, ദേശീയ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ തീപിടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍ ഏഷ്യന്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കെതിരായ വിദ്വേഷ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു വളര്‍ച്ച Stop Asian Americans and Pacific Islanders Hate (Stop AAPI Hate) രേഖപ്പെടുത്തി. കോവിഡിന് കാരണക്കാര്‍ ഭാഗികമായെങ്കിലും ഏഷ്യന്‍ അമേരിക്കക്കാരാണെന്ന് … Continue reading രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വാചാടോപമാണ് ഏഷ്യന്‍വിരുദ്ധ ആക്രമണത്തിന് ശക്തികൊടുക്കുന്നത്

അവര്‍ 30കളില്‍ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷങ്ങളായി തിരികെ മാറ്റുകയാണ്

The shock given to the system What are the contradictions they face now and are they capable to solve it. Secret reading of Marx https://mcdn.podbean.com/mf/download/i8igxw/richard_wolff_riyl.mp3 Richard Wolff

ബ്രിട്ടണിലെ മദ്ധ്യനിര ലേബറിന് യുദ്ധ അനുകൂല നേതാവിനെ വേണം

https://www.youtube.com/watch?v=xDWIuw13sMA Joshua Y. Jackson Jeremy Corbyn's greatest 'sin' was anti-imperialism

ബാര്‍ബറും റെവറന്റും

This is the first in a series of short documentaries exploring Martin Luther King through a different lens. Nelson Malden was King’s barber from the moment King came to Montgomery to just before his assassination. This is the beginning of their story.