സവര്‍ണ്ണന്‍ ശരിയാണ്

Trevor Noah Not sure whether this is the original one. But why i tagged bank, not sure. original they removed: Trevor Noah

പൈത്തണ്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം

[ക്ഷമിക്കണം ഇത് സാങ്കേതിക തമാശയാണ്. പ്രോഗ്രാമര്‍മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം.] [എന്തൊക്കെ കാണണം. സമ്മതിച്ചു.] ക്ലാസുകളെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നോ മറ്റോ ഒരു മനുഷ്യന്‍ ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞു. ദൌര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ പൈത്തണില്‍ ക്ലാസ് ഇല്ലാതാക്കുക അസാദ്ധ്യമാണ്. അത് ഭാഷയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ അടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ചെയ്തു: എല്ലാ ക്ലാസുകളും തുല്യരായാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നത് പരിഗണിച്ചു. ഈ module എല്ലാ ക്ലാസുകളേയും സംഘടിപ്പ് ഒരു ആഗോള കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നു. import communism class OurClass1: pass class OurClass2: … Continue reading പൈത്തണ്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം

ഇതുവരെ നടന്നതിലും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ സാംസ്കാരിക യുദ്ധത്തില്‍ 20 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു

നിഷ്ടൂരമായ തര്‍ക്കത്തില്‍ നിന്നുള്ള അത്യാഹിതങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സാംസ്കാരിക യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 20 ലക്ഷം അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് സ്രോതസ്സുകള്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. “വിരുദ്ധ ക്യാമ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ എണ്ണമറ്റ പ്രാവശ്യം വിരസമായ ട്വീറ്റുകളും താഴ്ന്ന ചിന്താ ശകലങ്ങളും, തീവ്രവേദനയുളവാക്കുന്ന വ്ലോഗുകളും വിനിമയം നടത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് അമേരിക്കന്‍ പൌരന്‍മാരുടെ നാഡീകോശങ്ങള്‍ അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ നിലയില്‍ നശിക്കുകയാണ്,” എന്ന് പാര്‍ട്ടിവ്യത്യാസമില്ലാത്ത Bridgewater Institute ലെ മുതിര്‍ന്ന senior ആയ Sherry … Continue reading ഇതുവരെ നടന്നതിലും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ സാംസ്കാരിക യുദ്ധത്തില്‍ 20 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു