മനുഷ്യരിലും ഭൂമിയിലും ആഗോളവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഫലം

തൊഴില്‍ - യജമാനനും പരിചാരകരും: സ്വീഡനിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും അവരുടെ ജീവിതശൈലി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായി മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തെ മൂന്ന് പേര്‍ അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സമ്പത്തുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കയറ്റുമതിക്കായി മഡഗാസ്കറിലെ 10 ല്‍ 7 പേര്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നു. വായൂ മലിനീകരണം : അമേരിക്കയിലെ ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധമുള്ള വായൂ മലിനീകരണം ചൈനയിലെ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതല്‍ മോശമായി ബാധിക്കുന്നു. ജല ദൌര്‍ലഭ്യം: യൂറോപ്പിലെ ദൌര്‍ലഭ്യമുള്ള ജല ഉപഭോഗത്തിന്റെ 80% ഉം അവരുടെ … Continue reading മനുഷ്യരിലും ഭൂമിയിലും ആഗോളവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഫലം