ആറാമത്തെ ഉന്‍മൂലനത്തിന് വേഗത കൂടുന്നു

ഭൂമി ആറാമത്തെ ഉല്‍മൂലനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. അതിനെ വേഗത വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. നിര്‍ണ്ണായകമായ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണവും വിതരണവും ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിച്ചു. കരയിലെ കശേരുമൃഗങ്ങളില്‍ 515 സ്പീഷീസുകള്‍ക്ക് 1,000 ല്‍ താഴെ എണ്ണമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളു എന്ന് അവര്‍ കണ്ടെത്തി. അതായത് അവ ഉന്‍മൂലനത്തിന് അടുത്താണ്. അതില്‍ പകുതിയെണ്ണത്തിന് ജീവനുള്ള 250 ല്‍ താഴെ അംഗങ്ങളേയുള്ളു. മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റം മൂലമാണിത്. 45 കോടി കൊല്ലങ്ങളില്‍ നടന്ന് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മഹാ ഉന്‍‌മൂലനങ്ങള്‍ 70% - 95% സ്പീഷീസുകളെ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉല്‍ക്ക, … Continue reading ആറാമത്തെ ഉന്‍മൂലനത്തിന് വേഗത കൂടുന്നു

ബാക്റ്റീരയകളും ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും

ഭൂമിയിലെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന മഹാ ഉന്‍മൂലനത്തെ ഒഴുവാക്കാനാകുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സത്യത്തില്‍ വന്‍തോതില്‍ ബാക്റ്റീരിയകളും ഉല്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് University of British Columbia (UBC), Caltech, Lawrence Berkeley National Laboratory എന്നി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. സൂഷ്മജീവികളുടെ വലിയ എണ്ണം കാരണം അവ നശിച്ച് പോകില്ല എന്ന തോന്നലായിരുന്ന ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്നത്. Nature Ecology and Evolution ല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് കഴിഞ്ഞ ശതകോടി വര്‍ഷത്തെ ഭൂമിയിലെ ബാക്റ്റീരിയകളുടെ വലിയൊരു … Continue reading ബാക്റ്റീരയകളും ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും

ടാന്‍സാനിയയില്‍ പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ വൃക്ഷ സ്പീഷീസ് നശിച്ചു എന്ന കരുതുന്നു

ടാന്‍സാനിയയുടെ വടക്കുള്ള Usambara പര്‍വ്വതത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ വൃക്ഷം നാശത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗവേഷകര്‍. 20 മീറ്റര്‍ പൊക്കത്തില്‍ വളരുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് വെളുത്ത പൂക്കളാണുള്ളത്. വളരെ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രമേ ഇത് കാണാറുള്ളു. കിഴക്കന്‍ Arc പര്‍വ്വതത്തിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവയെ കണ്ടത്. ഒന്ന് കിഴക്കന്‍ Usambara പര്‍വ്വതത്തിലെ Amani Nature Reserve ലും ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറന്‍ Usambara യിലെ സ്വകാര്യ സംരക്ഷിത ഭൂമിയിലും. — സ്രോതസ്സ് news.mongabay.com | 17 Jul 2019

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും വനനശീകരണവും ഉഷ്ണമേഖല സ്പീഷീസുകളുടെ വംശനാശത്തിന് കരണമാകുന്നു

വനനശീകരണം കാരണം 38% ഉഷ്ണമേഖലാ കാടുകള്‍ ആണ് 'വന്യജീവി സൌഹൃദമായിട്ട്' ഉള്ളത്. അത് ദുര്‍ബല സ്പീഷീസുകളുടെ ഉന്‍മൂലനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സ്പീഷീസുകളുടെ ഉന്‍മൂലനത്ത നയിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങള്‍ ആയ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും വനനശീകരണവും പരസ്പരം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് അതിന്റെ ഫലത്തെ വലുതാക്കുന്നു എന്ന് University of Sheffield ലേയും University of York ലേയും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. 2000 -- 2012 കാലത്തെ ഉഷ്ണമേഖല വനനശീകരണം ഇന്‍ഡ്യയേക്കാള്‍ വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് നഷ്ടമായത്. ഇത് ഉയരുന്ന താപനിലയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന … Continue reading കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും വനനശീകരണവും ഉഷ്ണമേഖല സ്പീഷീസുകളുടെ വംശനാശത്തിന് കരണമാകുന്നു

കഴിഞ്ഞ 250 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 600 ഓളം സസ്യങ്ങള്‍ തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടു

ചിലി ചന്ദനം മുതല്‍ St. Helena olive വരെ 571 സസ്യ സ്പീഷീസുകള്‍ കഴിഞ്ഞ 250 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പുതിയ പഠനം പറയുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ഈ പഠനം കാണിക്കുന്നതിനെ ഓര്‍ത്ത് ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ വിദഗ്ദ്ധരെ ഭയപ്പെടുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് Nature Ecology and Evolution ല്‍ വന്നു. Key Stockholm University യിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. — സ്രോതസ്സ് commondreams.org | … Continue reading കഴിഞ്ഞ 250 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 600 ഓളം സസ്യങ്ങള്‍ തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടു

പത്ത് ലക്ഷം സ്പീഷീസുകള്‍ വംശനാശ ഭീഷണിയില്‍

മനുഷ്യന്റെ ദയയില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചക്കായുള്ള പരാക്രമം കാരണം മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളുമായ പത്ത് ലക്ഷം സ്പീഷീസുകള്‍ വംശനാശ ഭീഷണിയില്‍ ആണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രകൃതി ലോകത്തില്‍ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ നാശകാരിയായ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ന്റെ ആദ്യത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആയ Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services ഭൂമിയുടെ ജൈവവൈവിദ്ധ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അപയാ സൂചന നല്‍കുന്നു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് … Continue reading പത്ത് ലക്ഷം സ്പീഷീസുകള്‍ വംശനാശ ഭീഷണിയില്‍

കാണാതാകുന്ന തേനീച്ച സ്പീഷീസുകള്‍ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്

അമേരിക്കന്‍ Bumblebee -- ഒരു കാലത്ത് തെക്കന്‍ ഒന്റാറിയോയില്‍ സാധാരണയായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് -- നിര്‍ണ്ണായകമായി വംശനാശത്തിലാണ് എന്ന് York University നടത്തിയ ഒരു പുതിയ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. Journal of Insect Conservation ല്‍ അതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയ സ്പീഷീസായ Bombus pensylvanicus ക്യാനഡയില്‍ പ്രാദേശികമായി ഉടന്‍ തന്നെ ഇല്ലാതാകും. വംശനാശത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ സാദ്ധ്യത അവസ്ഥയിലാണ് അവ ഇപ്പോള്‍. Bumblebee യുടെ ധാരാളം സ്പീഷീസുകള്‍ വടക്കെ അമേരിക്കയില്‍ വംശനാശത്തിലാണ്. … Continue reading കാണാതാകുന്ന തേനീച്ച സ്പീഷീസുകള്‍ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്

ലോകം മൊത്തമുള്ള പ്രാണി സ്പീഷീസുകള്‍ ഉന്‍മൂലനത്തിലേക്ക് പൊയ്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

പ്രാണികളുടെ ജൈവവൈവിദ്ധ്യം ലോകം മൊത്തം ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നു. ലോകം മൊത്തമുള്ള പ്രാണികളുടെ നാശത്തിന്റെ 73 ചരിത്രപരമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ വിശകലനമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നയിക്കുന്ന ശക്തികളേയും വ്യവസ്ഥാപിതമായി വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്കകം ലോകത്തെ പ്രാണി സ്പീഷീസുകളില്‍ 40% ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും. സ്പീഷീസുകളുടെ കുറവിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്: i) ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം വലിയ കൃഷിയില്‍ നിന്ന് നഗരവല്‍ക്കരണത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം, ii) മലിനീകരണം, കൃത്രിമ കീടനാശിനികളും വളങ്ങളും കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത്, iii) ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങള്‍, രോഗാണുക്കളും മറ്റ് കടന്നുകയറ്റക്കാരായ സ്പീഷീസുകളും, … Continue reading ലോകം മൊത്തമുള്ള പ്രാണി സ്പീഷീസുകള്‍ ഉന്‍മൂലനത്തിലേക്ക് പൊയ്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ആഗോളതപനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സസ്തനി ഉന്‍മൂലനം രേഖപ്പെടുത്തി

Bramble Cay melomys (Melomys rubicola) എന്ന ചെറിയ ഒരു rodent(കരണ്ടു തിന്നുന്ന ജീവി) ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ ആഴ്ച ആസ്ട്രേലിയയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വംശനാശം നേരിടുന്ന ജീവികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശക്തമായ സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രപ്രസ്ഥാവനയില്‍ കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു ഈ നിശബ്ദമായ പ്രഖ്യാപനം. Queensland ലെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഈ സ്പീഷീസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് പരിശോധിക്കാനുള്ള കൂടുതല്‍ വിശദമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Bramble … Continue reading ആഗോളതപനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സസ്തനി ഉന്‍മൂലനം രേഖപ്പെടുത്തി