കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ഭീകരവാദിയല്ല

Anthony Leiserowitz

Advertisements

നോബല്‍ സമ്മാന ജേതാക്കള്‍ നോര്‍വ്വേയോട്

ഫോസില്‍ ഇന്ധനം പര്യവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും അവസാനം വരുത്തണം എന്ന് അഞ്ച് നോബല്‍ സമ്മാന ജേതാക്കള്‍ നോര്‍വ്വേയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കാന്‍ പോകുന്ന ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കാലാവസ്ഥാ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അവര്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നു. നോബല്‍ സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ സന്ദേശം ലളിതമാണ്: നോര്‍വ്വേ അവരുടെ കാലാവസ്ഥാ നേതൃത്വം പുനര്‍നിര്‍വ്വചിക്കണം. — സ്രോതസ്സ് nobelwomensinitiative.org 2017-08-30

എക്സോണ്‍മൊബിലിന്റെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ (1977–2014) ലഭ്യമാണ്

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാന്‍ പണ്ട് ExxonMobil Corporation ശ്രമിച്ചോ എന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രബന്ധം വിശകനം ചെയ്യുന്നത്. എക്സോണ്‍മൊബിലില്‍ നിന്നുള്ള 187 കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ രേഖകളാണ് ഇതില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം peer-reviewed ഉം അല്ലാത്തതുമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കമ്പനി രേഖകളും, The New York Times ല്‍ പണം കൊടുത്തെഴുതിച്ച എഡിറ്റോറിയല്‍ പോലുള്ള പരസ്യങ്ങളും ('advertorials') ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. — സ്രോതസ്സ് iopscience.iop.org 2017-08-28

അമേരിക്കയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ നിരോധിക്കുന്നു

US Department of Agriculture (USDA)യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അവരുടെ ജോലിയില്‍ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന അറിയിപ്പ് കിട്ടി. പകരം “തീവൃ കാലാവസ്ഥ” എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭാഷയില്‍ ട്രമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ ആഘാതമാണുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇമെയില്‍ Guardian ന് കൃഷിക്കാരുടെ ഭൂമി സംരക്ഷണത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന USDA യുടെ യൂണിറ്റായ Natural Resources Conservation Service (NRCS) ലെ ജോലിക്കാരുടെ പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തില്‍ നിന്ന് കിട്ടി. — [...]

ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 80% ആളുകളുടെ ജീവിതകാലത്തില്‍ തന്നെ

Chris Williams PAUL JAY, SENIOR EDITOR, TRNN: Welcome to The Real News Network. I'm Paul Jay, and this is another episode of Reality Asserts Itself. And the reality asserting itself, probably the biggest one we're all going to be facing and are facing, is climate change. And while the reality of it is not going [...]