യാങ്ട്സി നദിയിലെ വരള്‍ച്ച ചൈനയുടെ ജലവൈദ്യുതി കുറക്കുന്നു

ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നദിയായ യാങ്ട്സി നദിയിലെ ജല നിരപ്പ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. അത് കപ്പല്‍ വഴികളെ ബാധിക്കുകയും കുടിവെള്ള ലഭ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും, വൈദ്യുതി ഇല്ലാതാകുന്നതിനും എന്തിന് പണ്ട് മുങ്ങിപ്പോയ ബുദ്ധ പ്രതിമകളെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായിരിക്കുന്നു. Chongqing ലെ 34 പ്രവിശ്യകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏകദേശം 66 നദികള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരണ്ട് പോയി. Sichuan പ്രവശ്യക്ക് കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 80% ഉം വരുന്നത് ജല വൈദ്യുതിയില്‍ നിന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതാകുകയോ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ … Continue reading യാങ്ട്സി നദിയിലെ വരള്‍ച്ച ചൈനയുടെ ജലവൈദ്യുതി കുറക്കുന്നു

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്തതിനെ അദ്ധ്യാപകരുടെ സംഘടന അപലപിച്ചു

വ്യാപകമായ ബഹളത്തിന് ശേഷം അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു സംഘടനയും, കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ണ്ണായകമായ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സിലബസില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ, NCERTക്കെതിരെ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഈ തിരുമാനം പുനപരിശോധിക്കണമെന്നും അവ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. Teachers Against Climate Crisis (TACC) എന്ന സംഘടന പ്രസ്ഥാവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം, കാലാവസ്ഥ, പൊതുജന പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ 6 മുതല്‍ 12 ആം ക്ലാസുകളില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. 11ാം ക്ലാസിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര സിലബസില്‍ നിന്ന് ഹരിതഗൃഹ … Continue reading കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്തതിനെ അദ്ധ്യാപകരുടെ സംഘടന അപലപിച്ചു

ഉദ്‌വമനം കുറച്ചില്ലെങ്കില്‍ താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിശുമരണം ഇരട്ടിയാകും

താപനിലാ വര്‍ദ്ധനവ് കുറക്കാനായി കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‌വമനം കുറച്ചാല്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രതിവര്‍ഷ മരണം 6,000 കുറക്കാനാകും എന്ന് പുതിയ ഗവേഷണം പറയുന്നു. University of Leeds ഉം London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) ഉം ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനമാണ്. താപനില വര്‍ദ്ധനവ് പാരീസ് കരാറിന്റെ 1.5ºC എന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണം ഇല്ലാതാക്കാനാകും. ഉദ്‌വമനം ഇതുപോലെ തുടര്‍ന്നാല്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ കുട്ടികളുടെ താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണം … Continue reading ഉദ്‌വമനം കുറച്ചില്ലെങ്കില്‍ താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിശുമരണം ഇരട്ടിയാകും

പരിസ്ഥിതിവാദം പെറ്റിബൂര്‍ഷ്വ റൊമാന്റിസിസമല്ല

Three Marxist Takes On Climate Change Michael Hudson, Bertell Ollman and David Harvey June 30, 2019 Left Forum 2019 LIU Brooklyn

കാലാവസ്ഥ മാറ്റം സ്പീഷീസുകള്‍ക്കിടയിലെ വൈറസ് സഞ്ചാരത്തിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

കുറഞ്ഞത് 10,000 വൈറസ് സ്പീഷീസുകള്‍ക്ക് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പള്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നിശബ്ദമായി വന്യമൃഗങ്ങളില്‍ ചംക്രമണം ചെയ്യുകയാണ്. കാലാവസ്ഥയുടേയും ഭൂ വിനിയോഗത്തിന്റേയും മാറ്റം കാരണം മുമ്പ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന വന്യജീവി സ്പീഷീസുകള്‍ക്ക് വൈറസ് പങ്കുവെക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നു. ചില സമയത്ത് അത് zoonotic തുളുമ്പലിന് സൌകര്യമൊരുക്കുന്നു. ആഗോള പരിസ്ഥിതി മാറ്റവും രോഗങ്ങളുടെ ആവിര്‍ഭാവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണിത്. വവ്വാലാണ് novel viral sharing കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. അവ പരിണാമപരമായ പാതകളില്‍ വൈറസ് പങ്കുവെക്കുന്നു. … Continue reading കാലാവസ്ഥ മാറ്റം സ്പീഷീസുകള്‍ക്കിടയിലെ വൈറസ് സഞ്ചാരത്തിന്റെ അപകട സാദ്ധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നം അടുത്ത മഹാമാരിക്ക് തിരികൊടുക്കുന്നത്

കോവിഡ് കാരണം അമേരിക്കയിലെ മരണ സംഖ്യ 10 ലക്ഷത്തിന് അടുക്കുന്ന അവസരത്തില്‍, കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നവും നഗര വ്യാപനവും ധാരാളം വന്യ മൃഗങ്ങളെ പുതിയ ആവാസ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് Nature ല്‍ വന്ന ഒരു പുതിയ പഠനം കാണിക്കുന്നു. ഒരു സ്പീഷീസില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വൈറസുകള്‍ ചാടുന്നതിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നു. സസ്തനികളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വൈറസുകള്‍ കൂടിക്കലരുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. അത് ഭൂമിയില്‍ താപനില വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൂടിവരും. — സ്രോതസ്സ് … Continue reading എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നം അടുത്ത മഹാമാരിക്ക് തിരികൊടുക്കുന്നത്