ആഹാരം സ്വന്തമായി വളര്‍ത്തുന്നത്

Land sharing https://www.alfrea.com/

Advertisements

കൃഷിയെ MGNREGA യുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൃഷിക്കാരുടെ അഭിപ്രായവും കേള്‍ക്കുക

കൃഷിയുടെ input ചിലവ് കുറക്കാനും കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനും MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) പണം ഉപയോഗിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗവും നീതി ആയോഗം നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ തങ്ങളേയും കൂടി പങ്ക് ചേര്‍ക്കണമെന്ന് കൃഷിക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 62 പ്രധാനപ്പെട്ട കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ കൂട്ടമാണ് Rashtriya Kisan Mahashangha (RKM). കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുമായും ക്രിയാത്മകമായ ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്ത് അവര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും എല്ലാ … Continue reading കൃഷിയെ MGNREGA യുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൃഷിക്കാരുടെ അഭിപ്രായവും കേള്‍ക്കുക

പക്ഷികള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 40 – 50 കോടി ടണ്‍ കീടങ്ങളെ തിന്നുന്നു

ലോകം മൊത്തമുള്ള പക്ഷികള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 40 - 50 കോടി ടണ്‍ beetles, flies, ants, moths, aphids, grasshoppers, crickets, മറ്റ് anthropods തുടങ്ങിയവയെ തിന്നുന്നു. സ്വിറ്റ്സര്‍ലാന്റിലെ University of Basel യിലെ Martin Nyffeler ന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലാണ് ഈ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. Springer ന്റെ The Science of Nature എന്ന ജേണലലില്‍ അതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിരുന്നു. ചെടികളെ തിന്നുന്ന കീടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പക്ഷികള്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്കിന്റെ പ്രാധാന്യം … Continue reading പക്ഷികള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 40 – 50 കോടി ടണ്‍ കീടങ്ങളെ തിന്നുന്നു

നാനോ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കാരണം ആല്‍കളുടെ Outbreaks കൂടുതലുണ്ടാവും

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷങ്ങളായി nanomaterials എന്ന് വിളിക്കുന്ന സൂഷ്മ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കീടനാശിനികള്‍, ഫംസഗസ് നാശിനി പോലുള്ള കാര്‍ഷികരാസവസ്തുക്കളില്‍ വന്‍തോതില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. കൂടുതല്‍ രോഗ സംരക്ഷണം, കൂടുതല്‍ വിളവ്, അതേ സമയം പാടത്ത് അടിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കളുടെ അളവ് കുറക്കുക എന്നതൊക്കെ ആണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ അത് വളമിട്ട പാടത്തുന്നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന പോഷകങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോള്‍ ഈ “nanopesticides” തടാകങ്ങള്‍ ചതുപ്പ് നിലങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കൂടുതല്‍ വിഷമായ ആല്‍കളുടെ Outbreaks ന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പുതിയ … Continue reading നാനോ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കാരണം ആല്‍കളുടെ Outbreaks കൂടുതലുണ്ടാവും

മനുഷ്യര്‍ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനായി ലോകത്ത് എത്ര കൃഷി ചെയ്യുന്നു?

ഈ മാപ്പ് ലോകത്തെ കാര്‍ഷിക പ്രദേശങ്ങളുടേതാണ്. ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കലോറികളില്‍ എത്രമാത്രം മനുഷര്‍ക്ക് കിട്ടുന്നു, എത്രമാത്രം ജൈവ ഇന്ധനവും കാലിത്തീറ്റയും ആയി മാറുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന് നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ മാപ്പില്‍ നോക്കിയാല്‍ യൂറോപ്പിലേയും അമേരിക്കയിലേയും കാലിത്തീറ്റയുടെ അളവ് മനസിലാക്കാം. (അമേരിക്കയില്‍ ചോളത്തിന്റെ 40% ജൈവ ഇന്ധനമായി പോകുന്നു, 36% കാലിത്തീറ്റയാകുന്നു, ബാക്കിവരുന്നത് ചോള സിറപ്പ് ആയി മാറ്റുന്നു). ബ്രസീലിലെ സോയ തോട്ടങ്ങളില്്‍നമുക്ക് കാണാം. ഇതിന് വിപരീതമായി ആഫ്രിക്കയില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലും ആഹാരമാകുന്നു. ഇന്‍ഡ്യയിലെ ആഹാര രീതി … Continue reading മനുഷ്യര്‍ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനായി ലോകത്ത് എത്ര കൃഷി ചെയ്യുന്നു?

10 കലോറി ഉപയോഗിച്ച് 1 കലോറി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്

Roger Doiron: My subversive (garden) plot So, my name is Roger Doiron, and I have a subversive plot. (Laughter) (Applause) It is so subversive, in fact, that it has the potential to radically alter the balance of power, not only in our own country, but in the entire world. Now I realize, I'm sounding -- … Continue reading 10 കലോറി ഉപയോഗിച്ച് 1 കലോറി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്