വമ്പന്‍ ബിസിനസ് ജനാധിപത്യത്തില്‍

NYT Athens Democracy Forum Debate

Advertisements

ജനാധിപത്യം എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടോ?

Montana Senator Jon Tester 479 page tax bill https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=936748480000921600 ജനാധിപത്യം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെങ്കില്‍ അതിന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം.

പരിശീലന സമ്മേളനം

Al Jazeera Investigations – The Lobby P2: The Training Session 00:06 previously al-jazeera sent an undercover 00:09 reporter to expose how the Israel lobby 00:11 works in Britain how the Embassy is 00:18 backing pro-israel youth groups at the 00:27 center of events is the Israeli 00:29 embassies senior political officer it's 00:32 the belief … Continue reading പരിശീലന സമ്മേളനം

ഇസ്രായേലിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കള്‍

Al Jazeera Investigations – The Lobby P1 00:06 How Israel influences British politics- 00:08 We reveal from the inside how the Israeli Embassy 00:10 penetrates different levels of British democracy in the first of four programmes: 00:14 The Battle for Britain's Youth 00:20 [sounds of explosions and yelling] 00:22 Following decades of violence 00:24 a … Continue reading ഇസ്രായേലിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കള്‍

ജനങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരുകളെ മറിച്ചിടുന്നത്: പ്രധാന പട്ടിക

രണ്ടാം ലോക മഹാ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക മറിച്ചിട്ട ചെയ്ത വിദേശ സര്‍ക്കാരുകള്‍. (* സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകരമായ മറിച്ചിടല്‍) China 1949 to early 1960s Albania 1949-53 East Germany 1950s Iran 1953 * Guatemala 1954 * Costa Rica mid-1950s Syria 1956-7 Egypt 1957 Indonesia 1957-8 British Guiana 1953-64 * Iraq 1963 * North Vietnam 1945-73 Cambodia 1955-70 * Laos 1958 *, … Continue reading ജനങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരുകളെ മറിച്ചിടുന്നത്: പ്രധാന പട്ടിക

ശതകോടി പൌരന്‍മാരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളോടുകൂടിയ ഡാറ്റാബേസ്, സ്വകാര്യതാ ചര്‍ച്ച ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു

"ഇന്‍ഡ്യക്കാര്‍ പൊതുവായി സ്വക്യാരതയുടെ അര്‍ത്ഥവും essence ഉം ഇതുവരെ മനസിലാക്കിയിട്ടില്ല," എന്ന് പാര്‍ലമെന്റംഗമായ Tathagata Satpathy പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഫെബ്രിവരി 3 ന് സ്വകാര്യത ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ചൂടുപിടിച്ച ഒരു ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായി. 100 കോടിയിലധികം ഇന്‍ഡ്യന്‍ പൌരന്‍മാരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളോടുകൂടിയ ഡാറ്റാബേസ് ആയ ആധാര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തെരുവിലെ ആകസ്മികമായി ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ട്വീറ്റിന് നന്ദി. Unique Identification Authority of India (UIDAI) നിര്‍മ്മിച്ച infrastructure ആയ India Stack, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് … Continue reading ശതകോടി പൌരന്‍മാരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളോടുകൂടിയ ഡാറ്റാബേസ്, സ്വകാര്യതാ ചര്‍ച്ച ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു