23 വര്‍ഷം പ്രായമായ ആഹാര വനം

Advertisements

ഒരു വലിയ ജൈവ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിത്തോട്ടം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ Nicotra Group പദ്ധതി

Brooklyn Grange മായി ചേര്‍ന്നുകൊണ്ട് 40,000-ചതുരശ്ര അടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു ജൈവ കൃഷിത്തോട്ടം മട്ടുപ്പാവില്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ Nicotra Group പദ്ധതിയിട്ടു. Bloomfield ല്‍ പണിയുന്ന Corporate Commons Three ല്‍ ആവും ഇത്. മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയുടെ നേതാക്കളായ Brooklyn Grange ആകും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Teleport ല്‍ 8.5-ഏക്കറില്‍ പണിയുന്ന 8 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ കൃഷിയിടം — സ്രോതസ്സ് silive.com

മോണ്‍ട്രിയല്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് വലിയ ജൈവകൃഷി തോട്ടം മട്ടുപ്പാവില്‍ തുടങ്ങി

IGA സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് മട്ടുപ്പാവില്‍ ഒരു ജൈവകൃഷി തോട്ടം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 25,000 ചതുരശ്ര അടിയാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് ഉടമസ്ഥന്‍ Richard Duchemin പറഞ്ഞു. 30 തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് അവിടെ വളര്‍ത്തുന്നത്. സ്റ്റോറിന്റെ dehumidification സംവിധാനമുപയോഗിച്ചാണ് തോട്ടത്തിലെ മണ്ണ് നനക്കുന്നത്. — സ്രോതസ്സ് treehugger.com 2017-08-19

ജൈവകൃഷിക്ക് അമേരിക്കയില്‍ വലിയ വളര്‍ച്ച

40 ലക്ഷം ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയില്‍ ജൈവ കൃഷി നടത്തുന്നത് എന്ന് കമ്പോള ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ Mercaris പറയുന്നു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തില്‍ 11% വര്‍ദ്ധനവാണിത്. അംഗീകൃത ജൈവകൃഷി ഫാമുകളുടെ എണ്ണം 15,000 ആണ്. 2014 ല്‍ നിന്ന് 6% വര്‍ദ്ധനവ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വലിയ demand ആണ് ജൈവകാര്‍ഷി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക്. California യിലും New York ഉം ആണ് അത് ഏറ്റവും അധികം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജൈവകൃഷി സ്ഥലമുള്ളത് California യിലാണ്. 688,000 ഏക്കര്‍. Montana, Wisconsin, … Continue reading ജൈവകൃഷിക്ക് അമേരിക്കയില്‍ വലിയ വളര്‍ച്ച

നഗര കൃഷിയില്‍ കീടനാശിനികള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ വിക്ടോറിയ

നഗരത്തിലെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ വാണിജ്യപരമായി കൃഷി നടത്താന്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിക്റ്റോറിയയിലെ കൌണ്‍സിലര്‍മാര്‍ അവിടെ കീടനാശിനികള്‍ നിരോധിക്കാന്‍ പോകുന്നു. നിയന്ത്രിതമായി രീതിയില്‍ കീടനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ കീടനാശിനികള്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന കൌണ്‍സിലര്‍ Ben Isitt ന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് മറ്റ് കൌണ്‍സിലര്‍മാര്‍ യോജിക്കുന്നു. — സ്രോതസ്സ് timescolonist.com