ആഗോളതാപനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടങ്കില്‍ ഡീസല്‍ കാര്‍ വാങ്ങാതിരിക്കുക.

ഒന്നമതായി ഡീസലിന് പെട്രോളിനേക്കള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ അളവ് ഉണ്ട്. ഒരു gallon ഡീസല്‍ കത്തിച്ചാല്‍ 22.2 pounds of CO2 പുറത്തുവരും, പെട്രോളില്‍ നിന്ന് 19.4 pounds. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ശക്തിയുള്ള ഡീസല്‍ കാര്‍ പെട്രോള്‍ കാറിനേക്കാള്‍ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. black carbon (BC) എന്നോ ചെറിയ soot പൊടിയെന്നോ വിളിക്കുന്ന വാതകം ഒരു ഹരിത ഗൃഹ വാതകമാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ കാലം മുമ്പേ അറിയാം. ഡീസല്‍ എന്‍ജിന്‍ ആണ് black carbon ന്റെ ഒരു വലിയ … Continue reading ആഗോളതാപനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടങ്കില്‍ ഡീസല്‍ കാര്‍ വാങ്ങാതിരിക്കുക.