ഗൂഗിള്‍ ഇന്‍ഡ്യയുടെ പിഴവ്

— സ്രോതസ്സ് twitter.com/HoeZaay Ref: UIDAI ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍

Advertisements