ഇതുപോലൊരു പ്രസിഡന്റുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ ആര്‍ക്ക് വേണം ഭീകരവാദികളെ

Honest Government Ad | TRUMP 2020 Juice Media

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായി താങ്കളെന്താണ് ചെയ്തത്

Kunal Kamra Standup Comedy 2020 Part 1 When Mahatma Gandhi was fighting against Britishers his wife was also with him. to fight against Rahul Gandhi you left your wife?

അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തരാകുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളെ വിഭജിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഫേസ്‌ബുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു

സംഘടനകളുടെ വലിയ സ്വാധീനം ചുരുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തരാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ വിഭജിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഫേസ്‌ബുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. “തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ പരിശോധനയില്ലാതെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഈ ഭീമാകാരമായതിനെതിരെ സമൂര്‍ത്തമായ നടപടികള്‍ എടുക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ വളരെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ്,” എന്ന് ഫേസ്‌ബുക്കിന്റെ CEO ആയ മാര്‍ക്ക് സുക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു. ഭരണ ശരീരം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തതിന്റെ സംസ്കാരവും തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപകടകരമായി അവഗണയും ആണ്. “ദൌര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ … Continue reading അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തരാകുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളെ വിഭജിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഫേസ്‌ബുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഭാവിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ തടയുന്നതില്‍ ലാഭമില്ലെന്ന് യന്ത്രം പറയുന്നു

Honest Government Ad | The Machine Juice Media