വിക്കിപീഡിയക്ക് നേറ്റോയുടെ വികസിപ്പിക്കല്‍ നയമാണുള്ളത്

Helen Buyniski oh it's very important it's a international instrument of expansion of filling the world with propaganda and making it look like it's just people just like you and me who are writing this propaganda and making it look like the narrative it's proved by everyone in these countries when in fact it's still … Continue reading വിക്കിപീഡിയക്ക് നേറ്റോയുടെ വികസിപ്പിക്കല്‍ നയമാണുള്ളത്

ഒബാമയും നേറ്റോയും യൂറോപ്പിനെ അസുരക്ഷിതമാക്കുന്നു

Dissolve NATO Michael Hudson JESSICA DESVARIEUX, TRNN: Welcome to the Real News Network. I’m Jessica Desvarieux in Washington. President Obama met with NATO leaders in Warsaw last weekend to what seemed like a restatement of vows to protect Europe. Let’s take a listen to what the president had to say. BARACK OBAMA: In this challenging … Continue reading ഒബാമയും നേറ്റോയും യൂറോപ്പിനെ അസുരക്ഷിതമാക്കുന്നു

നേറ്റോ എന്തിന് വേണ്ടി നിലനില്‍ക്കുന്നു?

നോം ചോംസ്കി സംസാരിക്കുന്നു: ബര്‍ലിന്‍ ഭിത്തി വീണിട്ട് 20 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും നേറ്റോ എന്തിന് വേണ്ടി നിലനില്‍ക്കുന്നു? വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്നും പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാണ് നേറ്റോയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ബര്‍ലിന്‍ ഭിത്തി വീഴുകയും ചെയ്തു സോവ്യേറ്റ് യൂണിയന്‍ തകരുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: നേറ്റോ എന്തിന് വേണ്ടി നിലനില്‍ക്കുന്നു? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് രസകരമാണ്. അമേരിക്കയോട് മിഖായേല്‍ ഗോര്‍ബച്ചേവ് ഒരു remarkable concession അന്ന് … Continue reading നേറ്റോ എന്തിന് വേണ്ടി നിലനില്‍ക്കുന്നു?