വെറും 100 കമ്പനികളാണ് ആഗോള ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 71% വരുത്തുന്നത്

1988 ന് ശേഷം ലോകത്തെ മൊത്തം ഹരിതഗൃഹഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 70% ല്‍ അധികം നടത്തുന്നത് വെറും 100 കമ്പനികളാണ് എന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. Climate Accountability Institute ന്റെ സഹായത്തോടെ CDP ആണ് Carbon Majors Report എന്ന ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 1988 ന് ശേഷമുള്ള ആഗോള വ്യാവസതായിക ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ പകുതിയും നടത്തിയത് വെറും 25 കോര്‍പ്പറേറ്റ്, സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ExxonMobil, Shell, BP, Chevron തുടങ്ങിയവയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉദ്‌വമനം നടത്തുന്ന നിക്ഷേപകരുടെ … Continue reading വെറും 100 കമ്പനികളാണ് ആഗോള ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 71% വരുത്തുന്നത്

ഗ്രറ്റക്കെതിരെ നാണംകെട്ട പ്രവര്‍ത്തനം

കാലിഫോര്‍ണയില്‍ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രറ്റ, തലസ്ഥാനമായ Edmonton ലെ Alberta Legislature ന് പുറത്ത് കാലാവസ്ഥാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അതിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ചിത്രം വരക്കാവുന്ന ഒരു ഭിത്തിയില്‍ ഒരു പ്രാദേശിക കലാകാരന്‍ ഗ്രറ്റയുടെ ഒരു ചിത്രവും വരച്ചിരുന്നു. വിചാരിച്ചത് പോയെ ആ ചിത്രം വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ എണ്ണക്ക് അനുകൂലമായ സന്ദേശം എഴുതി വിരുപമാക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആ നശിപ്പിക്കലില്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, "ഇത് ആല്‍ബര്‍ട്ടയാണ്. ഇത് എണ്ണ രാജ്യമാണ്. എന്റെ അച്ഛന്‍ എണ്ണ വ്യവസായത്തിലാണ് … Continue reading ഗ്രറ്റക്കെതിരെ നാണംകെട്ട പ്രവര്‍ത്തനം

സ്വപ്നങ്ങളും കുട്ടിക്കാലവും നിങ്ങള്‍ ശൂന്യമായ വാക്കുകളിലൂടെ മോഷ്ടിച്ചു

Greta Thunberg നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു. നിങ്ങളെന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും കുട്ടിക്കാലവും ശൂന്യമായ വാക്കുകളിലൂടെ മോഷ്ടിച്ചു. എന്റെ സന്ദേശം ഇതാണ്. ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് തെറ്റാണ്. ഞാനിവിടെ നില്‍ക്കാന്‍ പാടില്ല. സമുദ്രത്തിന്റെ മറ്റേക്കരയിലെ സ്കൂളിലാണ് ഞാനുണ്ടാകേണ്ടത്. എന്നിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം എന്നില്‍ ആണോ പ്രതീക്ഷ കാണുന്നത്? How dare you! നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ശൂന്യമായ വാക്കുകളാല്‍ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും കുട്ടിക്കാലവും മോഷ്ടിച്ചു. എങ്കിലും എന്നെ പോലുള്ളവര്‍ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ആളുകള്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആളുകള്‍ മരിക്കുകയാണ്. മൊത്തം ജൈവ വ്യവസ്ഥയും തകരുകയാണ്. … Continue reading സ്വപ്നങ്ങളും കുട്ടിക്കാലവും നിങ്ങള്‍ ശൂന്യമായ വാക്കുകളിലൂടെ മോഷ്ടിച്ചു

ആഗോള പരിസ്ഥിതി നാശം പുല്‍മേടുകളെ മാറ്റുന്നു

ലോകം മൊത്തമുള്ള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം, മലിനീകരണം, വിവിധ പരിസ്ഥിതി വ്യത്യാസങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പുല്‍മേടുകളുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ മാറ്റുകയാണ് എന്ന് Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) വന്ന ഒരു പുതിയ പഠനം പറയുന്നു. ലോകത്തെ മഞ്ഞില്ലാത്ത കരയുടെ 40% വും പുല്‍മേടുകളാണ്. പുല്‍മേടുകള്‍ ധാരാളം സ്പീഷീസുകള്‍ക്ക് ആഹാരവും താമസവും നല്‍കുന്നു. ലോകത്തെ കാര്‍ബണിന്റെ 30% ഉം സംഭരിക്കുന്നത് പുല്‍മേടുകളാണ്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ അതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്റെ പ്രവര്‍ത്തി കാരണം … Continue reading ആഗോള പരിസ്ഥിതി നാശം പുല്‍മേടുകളെ മാറ്റുന്നു

മനുഷ്യന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആഗോള മണ്ണൊലിപ്പ് 4,000 കൊല്ലങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ശക്തമാക്കി

ജൈവ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത മണ്ണൊലിപ്പ് കുറക്കും. അത് പോഷക ചക്രങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനാലും കാലാവസ്ഥയേയും സമൂഹത്തേയും ബാധിക്കുന്നതിനാലും ആണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ലോകം മൊത്തമുള്ള 600 ല്‍ അധികം തടാകങ്ങളിലെ എക്കല്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്ത് മണ്ണൊലിപ്പിന്റെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഒരു കൂട്ടം അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷകര്‍ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകം മൊത്തം തടാകങ്ങളില്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ എക്കല്‍ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം വര്‍ദ്ധിച്ചതായി അവര്‍ കണ്ടു. പൂമ്പൊടി രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മരത്തിന്റെ ആവരണം കുറഞ്ഞതായും കാണാനായി. അത് വനനശീകരണത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. … Continue reading മനുഷ്യന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആഗോള മണ്ണൊലിപ്പ് 4,000 കൊല്ലങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ശക്തമാക്കി