അമേരിക്കന്‍ പോലീസ് പ്രായമായ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്നു

wounding him for attempting to deliver food to the Venezuelan embassy Veterans for Peace Director Gerry Condon https://twitter.com/RealAlexRubi/status/1126257716807262208 https://twitter.com/RealAlexRubi/status/1126259849732460545 .@SecretService brutally assaulted and arrested 70 yr old Gerry Condon President of Veterans of Peace @VFPNational for attempting to deliver food -a symbolic cucumber- to Embassy Protectors. Mob cheered his head wound. Public officials shamefully silent

Advertisements

മനുഷ്യവംശം അനുഭവിച്ചതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല

Greta Thunberg thank you i I want to dedicate this prize to those protecting the Hamburg forests and to the climate activists who fight to keep the fossil fuels in the ground everywhere [Applause] we live in a strange world where the United science tells us that we are about 11 years away from setting … Continue reading മനുഷ്യവംശം അനുഭവിച്ചതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല

ട്രമ്പ് അമേരിക്കയുടെ മുഖംമൂടി നീക്കുകയാണ് ചെയ്തത്

John Pilger എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂലിയന്‍ അസാഞ്ജിനെ ഗാര്‍ഡിയന്‍ വെറുക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് അവര്‍ക്ക് വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കും. അയാളില്‍ നിന്ന് ധാരാളം അവര്‍ നേടിയെടുക്കുന്നു. അയാളെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള അവാര്‍ഡുകള്‍ അവര്‍ നേടി. അവര്‍ക്ക് ഹോളീവുഡ് സിനിമ ഇടപാട് കിട്ടി. വിക്കീലീക്സിനും അസാഞ്ജിനും പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി പുലിറ്റ്സര്‍ സമ്മാനം നേടി. Guardian മായുള്ള ചെറിയ ഇടവേളയില്‍ ആണിതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ബന്ധം ഇല്ലാതായപ്പോള്‍ Guardian അവരുടെ സന്തോഷമില്ലായ്മയുടെ മൊത്തം ശക്തിയും അസാഞ്ജിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. … Continue reading ട്രമ്പ് അമേരിക്കയുടെ മുഖംമൂടി നീക്കുകയാണ് ചെയ്തത്