ഇസ്രായേല്‍ ആര്‍മി വിരമിച്ച സൈനികന്‍ തുറന്നു പറയുന്നു

Eran Efrati spent years as a sergeant and combat soldier in the Israeli military, but has since become an outspoken critic of the occupation of Palestine and Israeli apartheid. Israeli Army Vet’s Exposé - “I Was the Terrorist” The Empire Files 048 00:24 with the Trump administration empower 00:27 Israeli politicians have been 00:28 celebrating … Continue reading ഇസ്രായേല്‍ ആര്‍മി വിരമിച്ച സൈനികന്‍ തുറന്നു പറയുന്നു

Advertisements

രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ജോലി സിലിക്കണ്‍വാലി ചെയ്യണമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും

Evgeny Morozov

ആധാറില്ലാത്ത ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീ ഗുരുഗ്രാം ആശുപത്രി കവാടത്തിന് മുമ്പില്‍ പ്രസവിച്ചു

Agony of Aadhaar എത്ര നാള്‍ നിങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ, കേട്ടിട്ടും കേള്‍ക്കാതെ, ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ, ഒരു നോട്ടവുമില്ലാതെ നടന്ന് പോകൂം?

സംസാരിക്കുന്ന വിയറ്റ്നാം

Talking Vietnam Phil Ochs Sailing over to Vietnam Southeast Asian Birmingham Well, training is the word we use Nice word to have in case we lose Training a million Vietnamese To fight for the wrong government and the American way Well, they put me in a barracks house Just across the way from Laos They … Continue reading സംസാരിക്കുന്ന വിയറ്റ്നാം