ബോണസ് സംവിധാനത്തെ ചൊല്ലി ഡന്‍വറിലെ അദ്ധ്യാപകര്‍ സമരം നടത്തുന്നു

Feb 12, 2019

Advertisements

ആധാര്‍ ജൈവ വ്യവസ്ഥ

ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ആളുകളുടേയും സംഘടനകളുടേയും ശൃംഘലയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധാര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതില്‍ സഹായിച്ച “volunteers” എന്ന സ്ഥിരമായ മാതൃക നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. അവര്‍ തന്നെ അതില്‍ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസുകളും നടത്തുന്നു. മിക്ക അവസരത്തിലും അവര്‍ ആധാറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഉപദേശവും കൊടുക്കുന്നു. ഇത് താല്‍പ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം ആണ്. — സ്രോതസ്സ് aadhaar.fail ആധാറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കൂ →

ശക്തി വാര്‍ന്ന് പോകുന്നത്

ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ പൌരന്‍മാര്‍ തങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ അധികാരത്തിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയും, പകരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് അധികാരത്തിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആ സമൂഹം ഫാസിസ്റ്റ്പരമായി മാറുകയും അതിനെ സ്വതന്ത്രമെന്ന് വിളിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതുമാകുന്നു. — സ്രോതസ്സ് truthdig.com | Mr. Fish | Oct 23, 2018

ഡല്‍ഹിയില്‍ സുപ്രീംകോടതിക്കടുത്ത് ആധാര്‍ ബയോമെട്രിക്സ്

When PoS machines fail to authenticate fingerprints right near the Supreme Court in #Delhi #AadhaarFail ആധാറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കൂ →