എപ്പോള്‍, എങ്ങനെ മുതലാളിത്തം അവസാനിക്കും?

Richard Wolff

Advertisements

കൈയ്യേറ്റക്കാരുടെ വാഴ്ച

Israeli media publishes photo of Israeli F-35 flying over Beirut. The occupation regime has the chutzpah to whine about its “sovereignty” and “borders” when it respects none and threatens everyone. — സ്രോതസ്സ് twitter.com/AliAbunimah | 30 Sep 2018

എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം കടലിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ ബാധിക്കുന്നത്

https://www.ted.com/talks/kate_stafford_how_human_noise_affects_ocean_habitats?language=en Kate Stafford — സ്രോതസ്സ് ted.com

ആധാര്‍ കിട്ടാനായി നിങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഐഡികള്‍ വേണം, അപ്പോള്‍ മൊത്തം എത്ര ആധാര്‍ കൊടുക്കാനാകും?

AnupamSaraph ആധാറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കൂ →