പണക്കാരുടെ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മൂന്നില്‍ രണ്ട് അമേരിക്കക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു

നാല് ലക്ഷം ഡോളറില്‍ കൂടുതല്‍ വരുമാനമുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് New York Times ഉം Survey Monkey ഉം നടത്തിയ സര്‍വ്വേയില്‍ വ്യക്തമായി. മൂന്നില്‍ രണ്ട് ജനങ്ങളാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതില്‍ താഴെ വരുമാനമുള്ളവരുടെ നികുതി പഴയതുപോലെ നിലനിര്‍ത്തണമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. നാല് ലക്ഷം ഡോളര്‍ വരുമാനമുള്ള അമേരിക്കക്കാരന്‍ മുകളിലത്തെ 1% ന് തൊട്ടു താഴെ വരുന്നവരാണെന്ന് Economic Policy Institute കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. — സ്രോതസ്സ് commondreams.org | … Continue reading പണക്കാരുടെ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മൂന്നില്‍ രണ്ട് അമേരിക്കക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു

മുകളിലെ 0.1% പേരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടി വേഗത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് ഗംഭീരമായ 345.2% ല്‍ എത്തി

പുതിയതായി ലഭ്യമായ വരുമാനംവിവരം ഒരു പരിചിത കഥയാണ് പറയുന്നത്. 1979 ന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ കാലയളവിലും താഴെയുള്ള 90% പേരുടെ വരുമാനം തുടര്‍ച്ചയായി മുകളിലെ 10%, 0.1%, 0.1% പേരിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വരുമാന അസമത്വത്തിന്റെ അവസാനിക്കാത്ത ഈ വളര്‍ച്ച താഴെയുള്ള 90% പേരുടെ വരുമാനവര്‍ദ്ധനവിനെ ഗണ്യമായി കുറക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക നയ രൂപീകരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഉറപ്പുള്ള വരുമാന വര്‍ദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന കാര്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. മുകളിലെ 1%ക്കാരും അതിനും മുകളിലുള്ള 0.1% ഉം 1979–2019 എന്ന ദീര്‍ഘമായ കാലായളവില്‍ … Continue reading മുകളിലെ 0.1% പേരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടി വേഗത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് ഗംഭീരമായ 345.2% ല്‍ എത്തി

എങ്ങനെയാണ് .ORG നെ രക്ഷപെടുത്തിയത്

Public Interest Registry നെ വില്‍ക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്ന് Internet Society (ISOC) പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ ലോകം മൊത്തമുള്ള ലാഭേശ്ഛയില്ലാത്തവരും NGOഉം ഞെട്ടി. .ORG എന്ന top-level domain (TLD) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ് ISOC. അവര്‍ അതിനെ സ്വകാര്യ ആസ്തികമ്പനിയായ Ethos Capitalന് ആണ് വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. EFF ഉം NGO രംഗത്തെ മറ്റ് നേതാക്കളും സമരത്തിനിറങ്ങി. വില്‍ക്കരുതെന്ന് ISOC ന് കത്തയച്ചു. ലാഭേശ്ഛയില്ലാത്ത വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് വലിയ സാഹോദര്യമാണ് പിന്നെ കണ്ടത്. … Continue reading എങ്ങനെയാണ് .ORG നെ രക്ഷപെടുത്തിയത്

ഇറ്റുവീഴല്‍ സിദ്ധാന്തം പൂര്‍ണ്ണമായും ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് പണക്കാര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നികുതിയിളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 50 വര്‍ഷത്തെ പഠനം കാണിക്കുന്നു

പണക്കാര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നികുതി ഇളവ് സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചും തൊഴിലില്ലായ്മ കുറച്ചും ഫലത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഗുണം ചെയ്യും എന്നാണ് നവലിബറല്‍ gospel പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ 18 രാജ്യങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ പഠിച്ചതില്‍ നിന്ന് "trickle down" സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുരോഗമനവാദികളുടെ വിമര്‍ശനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. ലഭ്യത-വശത്തെ (supply-side) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അസമത്വത്തെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും, നികുതിയുടെ വലതുപക്ഷ സമീപനത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അതിസമ്പന്നരാണ് എന്നാതായിരുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍. London School of Economics ലെ International … Continue reading ഇറ്റുവീഴല്‍ സിദ്ധാന്തം പൂര്‍ണ്ണമായും ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് പണക്കാര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നികുതിയിളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 50 വര്‍ഷത്തെ പഠനം കാണിക്കുന്നു

മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂ അസമത്വം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

ഇത്തരത്തില്‍ ആദ്യമായി വരുന്ന Uneven Ground: land inequality at the heart of unequal societies എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ഭൂ അസത്വം എന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയേയും വേഗതയേയും കുറിച്ച് പുതിയ വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ മുകളിലുള്ള 10% ആളുകള്‍ 60% കാര്‍ഷിക ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ സമയം താഴെയുള്ള 50% ആളുകള്‍ വെറും 3% മാത്രമേ കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ളു. ഭൂ അസമത്വം കാര്‍ഷിക രംഗത്തുള്ള 250 കോടി ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. … Continue reading മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂ അസമത്വം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നഴ്സിങ് ഹോമുകളാണ് കോവിഡ്-19 നാല്‍ ഏറ്റവും ദുരിതത്തിലായത്

Connecticut ലെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നഴ്സിങ് ഹോമുകളില്‍ ആണ് ലാഭേച്ഛയില്ലാത്തവയേക്കാള്‍ കോവിഡ്-19 കൂടുതലും ബാധിക്കുകയും കൂടുതല്‍ മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകുയും ചെയ്തത്. ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. മഹാമാരി പ്രതികരണത്തിന്റെ കുറവുകളെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അത്. സംസ്ഥാനത്തെ നഴ്സിങ് ഹോമുകളില്‍ എന്തുകൊണ്ട് വലിയ മരണങ്ങളുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠിക്കാന്‍ ജൂണില്‍ Connecticut ല്‍ Mathematica Policy Research നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ശീതകാലത്ത് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാത്തെ ഒരു തരംഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവാനാണ് പഠനം. മറ്റൊരു പഠനത്തില്‍. ലാഭേച്ഛയുള്ള നഴ്സിങ് … Continue reading ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നഴ്സിങ് ഹോമുകളാണ് കോവിഡ്-19 നാല്‍ ഏറ്റവും ദുരിതത്തിലായത്

മഹാമാരി വന്നതിന് ശേഷം പണക്കാരുടെ സമ്പത്ത് ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു

മാര്‍ച്ച് 2020 ന് ശേഷം ഈ കൂട്ടത്തിലെ 29 ശതകോടീശ്വരന്‍മാര്‍ അവരുടെ സമ്പത്ത് ഇരട്ടിപ്പിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 2020 ന് ശേഷം അമേരിക്കയില്‍ 36 പുതിയ ശതകോടീശ്വരന്‍മാരുണ്ടായി. 47 പുതിയ വ്യക്തികള്‍ ഈ പട്ടികയില്‍ കയറിക്കൂടി. മരണത്താലോ സാമ്പത്തിക കുറവ് കാരണത്താലോ 11 പേര്‍ പുറത്തായി. അമേരിക്കയിലെ മൊത്തം സ്വകാര്യ സമ്പത്തായ $112 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റെ 3.5% വരുന്ന $4 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ അമേരിക്കയിലെ ശതകോടീശ്വരന്‍മാരാണ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴെയുള്ള 16 കോടി ആളുകള്‍ വരുന്ന … Continue reading മഹാമാരി വന്നതിന് ശേഷം പണക്കാരുടെ സമ്പത്ത് ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു

സ്വീഡന്റെ “ഹെര്‍ഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി” നയം ദുരന്തമാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്

കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയോടുള്ള പ്രതികരണമായി സ്വീഡന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ “herd immunity” നയം ഒരു ദുരന്തമാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്. സ്വീഡനിലെ ആശുപത്രികള്‍ കവിയുന്നു, മോര്‍ച്ചറികള്‍ നിറയുന്നു. അയല്‍ രാജ്യമായ നോര്‍വ്വേയും ഡന്‍മാര്‍ക്കും അടിയന്തിര സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കോവിഡ്-19 കാരണം സ്വീഡനില്‍ 7,500 ല്‍ അധികം ആളുകള്‍ മരിച്ചു. വെറും ഒരു കോടി ആളുകളുള്ള രാജ്യമാണത്. നോര്‍വ്വേയുടേതും ഡന്‍മാര്‍ക്കിന്റേതും മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ വെറും മൂന്നില്‍ രണ്ട് ജനസംഖ്യയേ സ്വീഡനിലുള്ളു എങ്കിലും നാല് മടങ്ങ് മരണമമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവന്റെ സംരക്ഷണവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും … Continue reading സ്വീഡന്റെ “ഹെര്‍ഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി” നയം ദുരന്തമാണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്