അവസാനമില്ലാത്ത യുദ്ധത്തില്‍ നിന്ന് സൈനിക-വ്യാവസായിക സംഘം ലാഭം എങ്ങനെയുണ്ടാക്കുന്നു

Medea Benjamin Merchants of Death

രഹസ്യാന്വേഷണ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തെ NSA ഉപയോഗപ്പെടുത്തി

ആഗോള രഹസ്യാന്വേഷണ infrastructure വികസിപ്പിക്കാനായി ഇറാഖ് യുദ്ധത്തെ US National Security Agency (NSA) ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പുറത്തുവന്ന രേഖകള്‍ പറയുന്നു. WARgrams എന്ന് വിളിക്കുന്ന 69 രേഖകള്‍ ആണ് വിവരാവകാശ അപേക്ഷയുടെ ഫലമായി കിട്ടിയത്. മുമ്പത്തെ NSA ഡയറക്റ്റര്‍ ആയ Michael Hayden ഉം ജോലിക്കാരും തമ്മിലുള്ള 2003 - 2004 കാലത്തെ ആശയവിനിമയമാണ് WARgrams. — സ്രോതസ്സ് computerweekly.com | 07 Sep 2016

ഇറാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും അമേരിക്ക യുദ്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു

Aaron Maté, Rania Khalek, Max Blumenthal, Ben Norton. — സ്രോതസ്സ് thegrayzone.com | 2020/01/03

പടിഞ്ഞാറ് ധനസഹായം കൊടുക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങള്‍ ആണ് പ്രശ്നം

Max Blumenthal and Ben Norton The Uncivil War with Max Blumenthal and Ben Norton On Contact