മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഭൌമരാഷ്ട്രീയം – ഭാഗം 2

David Harvey Anti-Capitalist Chronicles: The Geopolitics of Capitalism, Part 2 — സ്രോതസ്സ് democracyatwork.info | Feb 28, 2019

മുസോളിനിയുടെ പോലുള്ള ബ്ലാക് ഷര്‍ട്ടുകള്‍ മിഷിഗണ്‍, മിനസോട്ട, വിര്‍ജീനിയ എന്നിവയെ ആക്രമിക്കുന്നു

"മിഷിഗണിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കൂ", "മിനസോട്ടയെ സ്വതന്ത്രമാക്കൂ", "വിര്‍ജീനിയയെ സ്വതന്ത്രമാക്കൂ" എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിഡന്റ് ട്രമ്പ് പറഞ്ഞു. തീവൃ വലതുപക്ഷത്തെ അയാളുടെ സായുധരായ, ഗൂഢാലോചന വിശ്വാസികളായ, സൈനിക പിന്‍തുണക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെയ് - 1 ന് തുറക്കാന്‍ അവരും താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നു. — സ്രോതസ്സ് commondreams.org, juancole.com | Apr 18, 2020 ഫാസിസം പ്രകടമായി വരുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നേതാവിന്റെ 'പാവം' വാക്കുകള്‍ മതി അവരുടെ അക്രമ പ്രവര്‍ത്തനം നടപ്പാക്കാന്‍.