മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂഥര്‍ കിങിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ മുന്‍കൂട്ടിപ്പറയല്‍

ഒരു നാടക ഉപകരണം എന്ന നിലയില്‍ മുന്‍കൂട്ടിപ്പറയലിന്റെ മൂല രൂപങ്ങള്‍ ആന്റോണ്‍ ചെക്കോവിന്റെ നാടകകൃത്തിനുള്ള ഉപദേശത്തില്‍ കാണാം: “ഭിത്തിയില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തോക്ക് ആദ്യ രംഗത്തിലുണ്ടെങ്കില്‍, അതുപയോഗിച്ച് അവസാനരംഗത്തില്‍ വെടിവെക്കണം.” പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുകയും പിന്നീട് കാഴ്ച്ചക്കാരന്റെ ആഗ്രഹം സഭലമാക്കുകയും ചെയ്യണം. മുന‍കൂട്ടിപ്പറയല്‍(Foreshadowing) എന്നത് പ്രസംഗ ominatio (omen ന്റെ ലാറ്റിന്‍ പദം) രൂപമാണ്. ഒരു നവോദ്ധാന വാചാടോപ ഗ്രന്ഥം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, “when we do show & foretell what shall hereafter come to … Continue reading മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂഥര്‍ കിങിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ മുന്‍കൂട്ടിപ്പറയല്‍

എബ്രഹാം ലിങ്കണിനെ പോലെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നതെങ്ങനെ

ഭാഗം 1: പ്രഭാഷണ പ്രതിരൂപങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ഷേക്സ്പിയറും പ്രസിദ്ധമായ 1858 ലെ പ്രഭാഷണത്തില്‍ യേശുവിനെ ഭാവാര്‍ത്ഥം നല്കി(paraphrased) ലിങ്കണ് പറഞ്ഞു “A house divided against itself cannot stand,” അദ്ദേഹം house എന്ന ഭാവാര്‍ത്ഥത്തെ(metaphor) തന്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം പ്രയോഗിച്ചു. “some universally known figure [of speech] expressed in simple language … that may strike home to the minds of men in order to raise them up … Continue reading എബ്രഹാം ലിങ്കണിനെ പോലെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നതെങ്ങനെ

നിഷേധി സംസാരം. എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പൊതു ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു

2007 ല്‍ “ആഗോളതപനം ഒരു പ്രശ്നമല്ല” എന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കാലാവസ്ഥാ സംവാദം NPR പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു. വാക്‌സാമര്‍ത്ഥ്യത്തിന്റെ കലയായ വാചാടോപത്തില്‍ (rhetoric) ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ മോശമാണ്. സംവാദങ്ങള്‍ വിജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും കണ്ടെത്തി വികസിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് വാചാടോപം. അന്നത്തേ പോലെതന്നെ ഇന്നും വാചാടോപത്തിന്റെ കൗശലവും തന്ത്രവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരാണ് സംവാദങ്ങളില്‍ ജയിക്കുക. വാചാടോപത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഗോര്‍ജിയസു(Gorgias)മായുള്ള സംഭാഷണത്തില്‍ പ്ലേറ്റോ വാചാടോപത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു: ഒരു വാചാടോപക്കാരനും ഒരു ഡോക്റ്ററും നിങ്ങള്‍ പറയുന്ന ഒരു നിയമനിര്‍മ്മാണസഭക്ക് … Continue reading നിഷേധി സംസാരം. എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പൊതു ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു