മിശ്രവിവാഹം പുരോഗമനവാദികള്‍ കൊണ്ടുവന്നതല്ല

ബ്രാഹ്മണന്‍, ക്ഷത്രീയന്‍, വൈശ്യന്‍, ശൂദ്രന്‍ എന്ന് നാല് പ്രധാന ജാതികളാണ് ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ളത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളനുസരിച്ച് വിരാട് പുരുഷന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നാല് കൂട്ടത്തിലും പെടാത്തവരെ അവര്‍ണ്ണര്‍ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതത് ജാതികളിലെ വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ വിവാഹങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ നടക്കുന്നത്. അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എയര്‍ടൈറ്റായി നിലനിര്‍ത്തുന്നു എന്നും കരുതി പോരുന്നു. (1) ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊടിയ ഉച്ചനീചത്വവും തൊട്ടുകൂടായ്മയും അടിമത്തവും ആണ് അതത് ജാതികള്‍ക്ക് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരെ ആധുനിക … Continue reading മിശ്രവിവാഹം പുരോഗമനവാദികള്‍ കൊണ്ടുവന്നതല്ല

ഹരിത വിവാഹം

ലോകത്ത് ഇപ്പോള്‍ വളര്‍ന്നുവരുന്ന ഒരു trend ആണ് ഹരിത വിവാഹം. അന്യങ്ങ് സിറ്റിയില്‍ നടന്ന ബൈക്ക് (സൈക്കിള്‍) വിവാഹം ആണ് മുകളില്‍ കാണുന്ന ചിത്രം. അത് Car-Free Day ല്‍ ആണ് നടന്നത്. (Sept-22). കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഹരിത വിവാഹത്തില്‍ താല്‍പ്പര്യം കാണിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് http://news.xinhuanet.com/english/2007-09/23/content_6777287.htm - from treehuggers