നാം സാക്ഷികളാകും

Hum Dekhenge Faiz Ahmad Faiz Singer TM Krishna Iqbal Bano when, in protest against the jailing of the subcontinent's foremost left poet Faiz Ahmad Faiz by Pakistan's dictator General Zia-ul Haq, she sang Faiz's immortal song "Hum Dekhenge" (We shall witness) at a Lahore stadium full of 50,000 people, wearing a black sari in defiance … Continue reading നാം സാക്ഷികളാകും

സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു

Shubha Mudgal singing Habib Jalib's Dastoor at Shaheen Bagh Deep jis ka mehllaat hi mein jaley, Chand logon ki khushiyon ko le kar chaley, Wo jo saaye mein har maslehat ke paley, Aisey dastoor ko, Sub-he-be-noor ko, Main nahein maanta, Main nahein jaanta. Main bhi khaaif nahein takhta-e-daar se, Main bhi Mansoor hoon, keh do … Continue reading സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു

സംസാരിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ സ്വതന്ത്രമാണ്

Faiz Ahmed Faiz poem. Shaheen Bagh Protest. Dastaan LIVE sang the song. but i could not find original video. Can you help me to find it. Harpreet - Unplugged - Bol Ke Lab Azaad Hain Tere | Faiz Ahmed Faiz | Episode 3 Bol Ke Lab Azaad Hain Tere - Arieb Azhar at Rumi's Cave … Continue reading സംസാരിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ സ്വതന്ത്രമാണ്

എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ, ഞാന്‍ ഒരു ലിബറലാണ്

Love me, I'm a liberal Phil Ochs [നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരക്കാര്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യുക്തിവാദം പോലെ പല മുഖംമൂടി ധരിച്ച്, നേരെയും മറഞ്ഞും, തെളിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.]