ഐക്യ രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് സാമ്രാജ്യത്വ അമേരിക്കയിലേക്ക്

Daniel Immerwahr “United States” to Imperial America: Our Hidden Empire How to hide an empire. Empire Files

സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍

Cambridge, Massachusetts student Cece Walsh declined to list any "positive" effects of imperialism on her homework assignment, arguing that the assignment "appeared to downplay the killing of Africans and the pillaging of their lands and resources by using phrases about how the Europeans 'obtained land' or merely 'took control' of colonies." (Photo: Twitter/@CallaWalsh) ഒരു ഗൃഹപാഠത്തിന് … Continue reading സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍

പടിഞ്ഞാറെ സഹാറയിലെ മൊറോക്കോയുടെ അധിനിവേശത്തില്‍ അമേരിക്കക്ക് മൌനം

സ്വതന്ത്ര ഉക്രെയ്നിലെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശത്തെ അമേരിക്ക അപലപിച്ചെങ്കിലും അതേപോലെ പടിഞ്ഞാറെ സഹാറക്ക് പിന്‍തുണ നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവിടെ 1975 മുതല്‍ മൊറോക്കോ അധിനിവേശം നടത്തുകയാണ്. അവിടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവര്‍ത്തകരും Sahrawis ആദിവാസികളും നിഷ്ഠൂരമായ അടിച്ചമര്‍ത്തലാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘങ്ങള്‍ പറയുന്നു. രാജ്യം വെള്ളക്കാരുടേയോ, ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയോ, യൂറോപ്യനോ അല്ലാതാകുമ്പോള്‍ പടിഞ്ഞാറിന്റെ കാപട്യവും വിവേചനവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളോടുമുള്ള അമേരിക്കയുടെ പരിഗണന. — സ്രോതസ്സ് democracynow.org | Mar 21, 2022