ഞെരുക്കല്‍ – പുനരുപയോഗം പുനചംക്രമണത്തേക്കാള്‍ നല്ലത്

ഡിസംബര്‍ 18, 2006: മറ്റൊരാള്‍ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് കുളിമുറിയിലുപയോഗിക്കുന്ന മറ കണ്ടെത്തിയിന്റെ സന്തോഷകരമായ കഥകളായിരുന്നു ആ living room ല്‍ കേട്ടത്. കാഴ്ച്ചയില്‍ ഇവര്‍ സാധാരണ സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്കോയിലെ മനുഷ്യരെ പോലെതന്നെ. പക്ഷേ സൂഷ്മ നിരീക്ഷണിത്തില്‍ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും. അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതൊന്നും പുതിയതല്ല. അതുപോലെ ഇവരുടെ വീടുകളില്‍ ഒന്നും പുതിയതല്ല. ഒന്നും പുതിയതല്ല. എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചതാണ്. (nothing is new. Everything is used.) ഈ മനുഷ്യര്‍ക്ക് പുനചംക്രമണം (recycling) അത്രക്ക് പോരാ. അവര്‍ക്ക് ഉപയോഗം കുറക്കുന്നത് … Continue reading ഞെരുക്കല്‍ – പുനരുപയോഗം പുനചംക്രമണത്തേക്കാള്‍ നല്ലത്