എങ്ങനെയാണ് apt configure ചെയ്യുന്നത്

deb ഫയല്‍ ഉള്ള folder ലേക്ക് പോകുക (cd കമാന്‍ഡ്)
Run following cmds. ഇനി താഴെ പറയുന്ന കമാന്‍ഡുകള്‍ ഓടിക്കുക

# dpkg-scanpackages . /dev/null | gzip -9c > Packages.gz

/etc/apt/sources.list ഫയല്‍ തുറന്ന് താഴെ കാണുന്ന വരികൂടെ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതിനോടുകൂടി ചേര്‍ക്കുക,
deb file:<folder path>/ /

ഈ കമാന്‍ഡുകൂടി ഓടിക്കുക.
# apt-get update

ഇപ്പോള്‍ apt പാക്കേജുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ റഡിയായി.
# apt-get install <package name>

apt-get update സീഡീ റോമിനെ കുറിച്ച് error നല്‍കുന്നെങ്കില്‍ ഈ കമാന്‍ഡു ഓടിക്കുക.
# apt-cdrom add


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. പരസ്യങ്ങളെ ഒഴുവാക്കി, വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s