മൊസൂളില്‍ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യുന്ന പതിനായിരങ്ങള്‍ക്ക് വൈദ്യസഹായം വേണം

ഇറാഖില്‍, പടിഞ്ഞാറെ മൊസൂളില്‍ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തില്‍ നിന്ന് പാലയനം ചെയ്യുന്ന പതിനായിര കണക്കിന് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തിരമായി വൈദ്യസഹായം നല്‍കണമെന്ന് ഒരു വൈദ്യ സഹായ സംഘം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിലെ trauma ഇരകളെ പരിചരിക്കാന്‍ Doctors Without Borders (MSF) ന്റെ പരിമിതമായ ആംബുലന്‍സ് സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ആ സ്ഥലം ISIS ന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതി തീവൃമായ പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്.

— സ്രോതസ്സ് democracynow.org

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്‍ഡ്യയില്‍ നടന്ന കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകള്‍

ഇന്‍ഡ്യയിലെ Bt കീടവിരുദ്ധ പരുത്തിയുടെ തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതില്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

bollworm നേയും മറ്റ് കീടങ്ങളേയും ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാനായി 2002 ല്‍ ആണ്, മൊത്തം പരുത്തി കൃഷിയിടത്തിന്റെ 90% പ്രദേശത്തും Bt cotton കൃഷി തുടങ്ങിയത്.
2013 ആയപ്പോഴേക്കും കൂടനാശിനി പ്രയോഗം വളരെ അധികമായി – 2000 ലേ തോതിന്റെ അതേ നിലയിലെത്തി (Bt പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നില)
ദേശീയമായി ഉത്പാദനം മാറ്റമില്ലാതെ നില്‍ക്കുകയും ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകരുടെ ആത്മഹത്യ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജലസേചന സൌകര്യം ലഭിച്ച കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ Pink bollworm ന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. മഴ ആശ്രയിച്ച പാടത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജലസേചന സൌകര്യം ലഭിച്ച കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ കീടം പടര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മഴആശ്രയിച്ച പാടത്തെ Bt പരുത്തി വിത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
* ജനസേചനം നടത്തുന്ന പരുത്തിയേക്കാള്‍ Bt പരുത്തി ലാഭകരമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞ മഴ ആശ്രയിക്കുന്ന പരുത്തിയേക്കാള്‍ Bt വിത്തിനും, കീടനാശിനിക്കും വേണ്ടിവരുന്ന അധിക ചിലവ് കര്‍ഷരെ പാപ്പരാക്കുന്നു.
* വിത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാന്‍ പറ്റാത്തതും ജൈവ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളുടെ അഭാവവും കീടനാശിനിയുടെ ചക്രം
* മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ വാര്‍ഷിക ആത്മഹത്യ നിരക്ക് പാടത്തിന്റെ വലിപ്പവും വിളവുമായും വിപരീതമായാണ് (inversely) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ Bt പരുത്തി വിത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ആത്മഹത്യ നിരക്ക് നേരിട്ട് (directly) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (അതായത് ചിലവ്)
* മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തും ജലസേചനമുള്ള സ്ഥലത്തും ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രത ചെറിയ സീസണ്‍ സാധാരണ പരുത്തി വിള കൂടുതല്‍ നല്‍കുകയും input ചിലവ് കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
* നയരൂപീകരണം ചെയ്യുന്നവര്‍ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് holistic വിശകലനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഈ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് UC Berkeley ലെ പ്രൊഫസറായ Andrew Paul Gutierrez ആണ്. കാര്‍ഷികപരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളിലേയും GM വിളകളിലേയും ഒരു വിദഗ്ദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം.

Deconstructing Indian cotton: weather, yields, and suicides
Andrew Paul Gutierrez, Luigi Ponti, Hans R Herren, Johann Baumgärtner and Peter E Kenmore
Environmental Sciences Europe (2015) 27:12
http://www.enveurope.com/content/27/1/12/abstract (open access)

പശ്ഛാത്തലം:

5000 വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്‍ഡ്യയില്‍ പരുത്തിയും അതിനോടൊപ്പം പരിണമിച്ചുണ്ടായ കീടങ്ങളും വളരുന്നുണ്ട്. 1970 കളിലാണ് ആദ്യമായി സങ്കരയിനം പരുത്തിയും കൂടുതല്‍ വളവും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. pink bollworm നെതിരായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം bollworm ന്റെ outbreaks ന് കാരണമായി. 2002 ല്‍ സങ്കര Bt പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി. bollworm നേയും മറ്റ് lepidopteran കീടങ്ങളേയും നേരിടാനായിരുന്നു അത്. 90% കൃഷിയിടത്തും അത് കൃഷിചെയ്തു.

തുടക്കത്തിലെ കുറവിന് വിരുദ്ധമായി, 2013 ല്‍ കീടനാശിനി പ്രയോഗം 2000 ലെ നിലയിലെത്തി. വിളവ് ദേശീയമായി സ്ഥിരമായി തന്നെ നിന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകരുടെ ആത്മഹത്യ വര്‍ദ്ധിച്ചു. 1970കള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള cotton/pink bollworm system ന്റെ മാതൃക നിര്‍മ്മിച്ച ജീവ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ Bt പരുത്തിയുടെ ആവശ്യകത, സാമ്പത്തിക നിലനില്‍പ്പിന്റെ ചുറ്റുപാട്, കര്‍ഷകരുടെ ആത്മഹത്യ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു.

ഫലം:

മഴ അടിസ്ഥാനമായ പരുത്തിയുടെ വിളവ് സമയം, വിതരണം, മണ്‍സൂണ്‍ മഴയുടെ അളവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജലസേചനം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ Pink bollworm നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ മഴവെള്ളം മാത്രം കിട്ടുന്നിടങ്ങളില്‍ അതുണ്ടാവുന്നില്ല. മഴകിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ Bt പരുത്തി വിത്തിന്റേയും കീടനാശിനിയുടേയും ഉപയോഗം ചോദ്യമാണ്.

ഉപസംഹാരം:

ജലസേചനം കിട്ടുന്നിടത്ത് Bt പരുത്തി സാമ്പത്തികലാഭമാണ്, അതേസമയം Bt വിത്തിന്റേയും കീടനാശിനിയുടേയും വില കുറവ് വിളയുണ്ടാകുന്ന മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ പരുത്തിയുടെ സ്ഥലത്തെ കര്‍ഷകരുടെ പാപ്പരാകലിനെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിത്ത് സൂക്ഷിക്കാന്‍ പറ്റാത്തതും കാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളുടെ അഭാവവും കര്‍ഷകരെ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ കീടനാശിനി ചക്രത്തില്‍ കുടുക്കുന്നു. മഴകിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ വാര്‍ഷിക ആത്മഹത്യാ തോത് പാടത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിനും വിളവിനും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ അത് Bt പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുന്നതുമായി നേര്‍ അനുപാതത്തിലാണ്. ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ചെറിയ കാലത്തെ പരുത്തി കൃഷിക്ക് വിളവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാകും. കാര്‍ഷിക വികസനത്തിനുള്ള നയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ അധികാരികള്‍ ഒരു സമഗ്രവിശകലനം നടത്തേണ്ടതായുണ്ട്.

— സ്രോതസ്സ് gmwatch.org

CIA ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ദുര്‍ബലതകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കമ്പനികള്‍ താല്‍പ്പര്യം കാണിക്കാത്തതിനെ അസാഞ്ജ് വിമര്‍ച്ചു

തങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ CIA ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷിതത്വ ദുര്‍ബലതകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ വികീലിക്സ് നല്‍കി വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതില്‍ വിക്കീലീക്സ് തലവന്‍ അസാഞ്ജ് ശക്തമായ വിമര്‍ശനം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മോസില്ല പോലുള്ള സംഘങ്ങള്‍ അവരുടെ ഇമെയില്‍ സുരക്ഷിതത്വ ദുര്‍ബലതകളുടെ വിവരങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുവെങ്കിലും ഗൂഗിള്‍ പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

— സ്രോതസ്സ് thehill.com

ജര്‍മ്മനിയിലെ ദാരിദ്ര്യം റിക്കോഡ് ഭേദിച്ചു

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സംഘടനയായ Paritätische Wohlfahrtsverband കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജര്‍മ്മനിയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടു. 2015 ല്‍ ആയിരുന്നു മുമ്പ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദാരിദ്ര്യം കണ്ടത്. അന്ന് 1.29 കോടി ആളുകളായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തില്‍, 15.7%. എന്നാല്‍ ബര്‍ലിനില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമായപ്പോള്‍ 20% വും ഈ വര്‍ഷം 22.4% ഉം ആയി. ഏറ്റവും അധികം ദാരിദ്ര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത് Bremen ല്‍ ആണ്, 24.8%. അവിടെ നാലിലൊന്ന് പേര്‍ ദരിദ്രരാണ്. 16 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 11 ലും ദാരിദ്ര്യം വര്‍ദ്ധിച്ചു. കിഴക്കന്‍ ജര്‍മ്മനിയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് 20% ന് മുകളിലോ താഴെയോ ആയി നില്‍ക്കുന്നു.

— സ്രോതസ്സ് wsws.org

അഭയാര്‍ത്ഥികളില്‍ പകുതിയും കുട്ടികളാണ്

ലോകം മൊത്തം ആഭയാര്‍ത്ഥികളില്‍ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 5 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. അതില്‍ 75% പേരും പത്ത് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. സിറിയയില്‍ നിന്നും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും മാത്രം പകുതി പേര്‍ വരുന്നത് എന്ന് UNICEF ന്റെ United Nations High Commissioner for Refugees പറയുന്നു. സിറിയയില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടികളില്‍ 70% പേരും വിഷമയമായ മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ സൂചന നല്‍കുന്നവരാണ്. അഭയാര്‍ത്ഥി കുട്ടികള്‍ ജോലിക്ക് എടുക്കുകയും, തൊഴില്‍ പീഡനങ്ങളും, അക്രമവും, ലൈംഗികപീഡനങ്ങളും, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും, ദാരിദ്ര്യവും സഹിക്കുന്നു. അഭയാര്‍ത്ഥി കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതില്‍ അന്തര്‍ദേശീയ സമൂഹം Convention of the Rights of the Child പാലിക്കണമെന്ന് UNICEF ആവശ്യപ്പെട്ടു.

— സ്രോതസ്സ് projectcensored.org