പോര്‍ട്ട്ലാന്റിലെ Sunday Parkways

Sunday Parkways പോര്‍ട്ട് ലാന്‍ഡിനെ walkable ഉം bikeable ഉം ആയ ഒരു നഗരമാക്കുന്നു. വടക്കന്‍ പോര്‍ട്ട്ലാന്‍ഡ് ആരോഗ്യകരമായ പ്രവര്‍ത്തികളിലൂടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ വേണ്ടി Sunday Parkways എന്ന പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, recreation, സാമുഹ്യം, പരിസ്ഥിതി, സുരക്ഷ എന്നീ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ കണ്ട് നടപ്പാക്കിയതാണ്. ഇതിന് ശേഷം “Toward Carfree Cities” എന്ന ഒരു സെമിനാറും ജൂണ്‍ 16 – 20 ല്‍ നടത്തി.

League of American Bicyclists ന്റെ Platinum status ലഭിച്ച അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ നഗരമായി പോര്‍ട്ട്ലാന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഈ Sunday Parkways പരിപാടി സഹായിച്ചു. എല്ലാ ഞാറാഴ്ച്ചകളിലും നഗരത്തില്‍ 112 കിലോമീറ്റര്‍ റോഡുകളില്‍ വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിക്കും. അവിടെ ജനങ്ങള്‍ വാഹനത്തിന് പകരം സൈക്കിളിങ്ങ്, നടപ്പ്, ജോഗിങ്ങ്, skate തുടങ്ങിയവായിരിക്കും ഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ജനങ്ങള്‍ അത് ഒരു ഉത്സവം പോലെ കൊണ്ടാടുന്നു.

– from www.portlandonline.com , www.streetfilms.org

4 thoughts on “പോര്‍ട്ട്ലാന്റിലെ Sunday Parkways

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )