പ്രിന്‍സ്ടണ്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ഗോള്‍ഡ്‌മന്‍ സാച്ചിന്റെ റിക്രൂട്ട്മന്റ് തടസപ്പെടുത്തുന്നു

Princeton University. occupyprinceton.net

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )