സ്വര്‍ഗ്ഗമോ അതോ മറവിയോ

ഇത് ഉടോപ്യ ആകാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള വ്യവസ്ഥയേക്കുറിച്ച് ജാക് ഫ്രസ്കോ(Jacque Fresco) ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശകലനവും ശരിയാണ്.
ശാസ്ത്രീയ സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന ആശയം നമുക്ക് അവശ്യം വേ​ണ്ടതാണ്. ഇപ്പോള്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ വിവരംകെട്ടവരും അവരെ അവിടെഎത്തിച്ചവരും ആണ് ഭരിക്കുന്നത്.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )