എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല

Ain’t Got No…I’ve Got Life
– Nina Simone

Ain’t got no home
Ain’t got no shoes
Ain’t got no money
Ain’t got no class
Ain’t got no friends
Ain’t got no schoolin’
Ain’t got no work
Ain’t got no job
Ain’t got no money
No place to stay

Ain’t got no father
Ain’t got no mother
Ain’t got no children
Ain’t got no sisters or brothers
Ain’t got no earth
Ain’t got no faith
Ain’t got no church
Ain’t got no god
Ain’t got no love

Ain’t got no wine
No cigarrettes
No clothes
No country
No class
No schoolin’
No friends
No nothing
Ain’t got no god
Ain’t got (one more)

Ain’t got no earth
No water
No food
No home
I said I ain’t got no clothes
No job
No nothing
Ain’t got long to live
And I ain’t got no love

Oooooh.. But what have I got?
Aaaaah.. What have I got?
Let me tell you what I’ve got
That nobody is gonna take away
Unless I wanna

I got my hair on my head
My brains
My ears
My eyes
My nose
And my mouth
I’ve got my smile

I got my tongue
My chin
My neck
My boobbies
My heart
My soul
And my back
I’ve got my sex

I’ve got my arms
My hands
My fingers
My legs
My feet
My toes
And my liver
I’ve got my blood

I’ve got life
I’ve got lifes
I’ve got headaches and toothaches
And bad times too, like you

I’ve got my hair
My head
My brains
My ears
My eyes
My nose
And my mouth
I’ve got my smile
And it’s my smile

I got my tongue
My chin
My neck and my boobbies
My heart
My soul
And my back
I’ve got my sex, yeah !

I got my arms
My hands
My fingers
My legs
My feet
My toes
I’ve got my liver
I’ve got my blood

I’ve got life
I’ve got my freedom
And my heart
I’ve got life

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

One thought on “എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )