ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം

പല പേരില്‍ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ പാവ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെറുക്കുക. സ്വകാര്യവത്കരണത്തിന്റെ വില

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s