നാം എന്തിന് പൊണ്ണത്തടിക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നു

Guest: Michael Russo, Policy Analyst for U.S. Public Interest Research Group

In 15 years (1995 to 2010) US government paid $260 billion dollars to farmers, esp soy and corn.
In that $17 billion was for food additives such as corn syrup, high fructos corn syrup, corn starch, and soy oil.

In 6-11 age group, 1 in 5 children are obese. Their arteries looks like of 45 years old. more chance to get heart disieses and diabetice. That need more tax payer money to health care.

No subsidy for other corps excepet few millions for apple.

US public interest group

4% of the US farmers are getting 74% of government subsidy.

37 ingradients in twinkies in that 14 are subsidized.

Big 5 commodity crops – soy, corn, wheet, cotton and rice. soy and corn lot in common. easy to scaleup

Only 1% of the US corn goes to food market. Rest goes to animal feed, ethenol, junk food additives. These crops have multiple market.

Obesity trippled 3 times in last 30 years

Highly processed, convenient to eat(just open the packet), heavily marketed food.

Human diet evolved in conditions of scaresity. Most of the history nobody has enough to eat. So very calory rich food feels better. That affect our taste, physiology. No idea about next meal. So eat as much as possible logic. But now those food items are everywhere. Our genetics tells us to eat more of them. But now its really unhealthy. We are not designed to live in these environments. These subsidized additives are for snack foods which are designed to please teste buds that are evolved over millanium to crave sweet, fat and salt. Junk foods exploits this.

“Apples to Twinkies” report

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ വരുമാനം. നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. നാം പണം അടച്ചാലേ പരസ്യങ്ങള്‍ ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )