മൂലധനം പഠിക്കാന്‍ വരുന്നോ – 1

മലയാളം വിവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സബ്റ്റൈറ്റിലില്‍ Malayalam എന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

0:00:01.569,0:00:02.840
» നീൽ സ്മിത്ത്: നല്ലത്, താങ്കള്‍ക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടാന്‍ പോകുകയാണ് ഇന്ന്.

0:00:02.840,0:00:07.259
നമ്മളിന്ന് ഡേവിഡ് ഹാര്‍വിയുമായുമായി സംസാരിക്കാന്‍ പോകുന്നു

0:00:07.259,0:00:08.809
കഴിഞ്ഞ നാല്‍പ്പത് വര്‍ഷങ്ങളായി മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച്

0:00:08.809,0:00:11.300
അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച്

0:00:11.300,0:00:13.919
എന്റെ പേര് നീല്‍ സ്മിത്ത് എന്നാണ്.

0:00:13.919,0:00:19.019
ഞാന്‍ City University of New York ല്‍ Anthropology ഉം Geography ഉം പഠിപ്പിക്കുന്നു

0:00:19.019,0:00:21.640
ഡേവിഡ് ഇവിടെ എത്തിയത് മുതല്‍ അദ്ദേഹം എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനാണ്.

0:00:21.640,0:00:25.199
എന്നാല്‍ അതിന് മുമ്പ്, വളരെക്കാലം മുമ്പ്,
30 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്

0:00:25.199,0:00:30.009
Baltimore ലെ Johns Hopkins ല്‍ വെച്ച്
ഞാന്‍ ഡേവിഡിന്റെ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു

0:00:30.009,0:00:33.180
മൂലധനം എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പ്

0:00:33.180,0:00:37.580
കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ വെച്ചാണ്‍ ഞാന്‍
ആദ്യം അത് മൊത്തം വായിച്ചത്

0:00:37.580,0:00:41.620
തീര്‍ച്ചയായും ഡേവിഡ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ഡേവിഡ്, താങ്കള്‍ക്ക് എന്താണ് പ്രചോദനം നല്‍കിയത്

0:00:41.620,0:00:44.570
മൂലധനം വായിച്ച് തുടങ്ങാന്‍

0:00:44.570,0:00:46.830
വളരെ മുമ്പ്, 1970കളില്‍

0:00:46.830,0:00:48.790
» ഡോവിഡ് ഹാര്‍വി: അത് ഒരു

0:00:48.790,0:00:50.480
ചരിത്രപരമായ നിമിഷം ആയിരുന്നു

0:00:50.480,0:00:53.360
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നി.

0:00:53.360,0:00:56.320
ഞാന്‍ ഉംഗ്ലണ്ടില്‍ നിന്നായിരുന്നു വന്നത്,

0:00:56.320,0:00:59.770
’69 ലെ വേനല്‍ കാലത്ത് ബോട്ടില്‍ നിന്ന് പുതുമയോടെ ഇറങ്ങി.

0:00:59.770,0:01:01.670
ഞാന്‍ ബാള്‍ട്ടിമോര്‍ നഗരത്തിലെത്തി, അവിടെ

0:01:01.670,0:01:07.250
1968 ല്‍ വലിയ കലാപങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു

0:01:07.250,0:01:11.240
മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂഥര്‍ കിങ്ങിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു

0:01:11.240,0:01:14.660
പൌരാവകാശ ചോദ്യം ആ നഗരത്തില്‍ ലജ്ജാവഹമായിരുന്നു

0:01:14.660,0:01:17.750
വംശീയത അവിടെ ലജ്ജാവഹമായിരുന്നു

0:01:17.750,0:01:20.530
വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

0:01:20.530,0:01:21.970
ഒപ്പം എല്ലാ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും

0:01:21.970,0:01:24.030
ചൂടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

0:01:24.030,0:01:27.620
അങ്ങനെ അത് വളരെ വളരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു

0:01:27.620,0:01:29.560
ഞാന്‍ അത് ഓര്‍ക്കുന്നു

0:01:29.560,0:01:32.330
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിസംബര്‍ ’69 ആയിരിക്കാം

0:01:32.330,0:01:36.530
ഫ്രെഡ് ഹാംപ്റ്റണ്‍ ചിക്കാഗോയില്‍ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു,

0:01:36.530,0:01:37.920
ഒരു ബ്ലാക് പാന്തര്‍ നേതാവായിരുന്നു,

0:01:37.920,0:01:39.489
അതിന് ശേഷം,

0:01:39.489,0:01:41.700
മെയ് ’70 ല്‍ അവിടെ

0:01:41.700,0:01:44.740
കെന്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടന്നു.

0:01:44.740,0:01:48.020
വലിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സമരം, ദശലക്ഷക്കണക്കിന്
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ രാജ്യം മുഴുവനും

0:01:48.020,0:01:52.100
സമരത്തിനിറങ്ങി. അതിന് ശേഷം
ജാക്സണ്‍ സ്റ്റേറ്റിലെ കൊലപാതകങ്ങള്‍

0:01:52.100,0:01:57.970
അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ, വളരെ മോശം
കാലമായിരുന്നു.

0:01:57.970,0:01:59.009
എനിക്ക് തോന്നുന്നു,

0:01:59.009,0:02:03.119
എന്നെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം, എന്തായാലും നാം
നല്ല രീതിയില്‍ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ

0:02:03.119,0:02:07.290
അതിന് വിശദീകരണം നല്‍കുകയോ ചെയ്തില്ല.

0:02:07.290,0:02:11.800
ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ എന്ന നിലയിലാണ് എനിക്ക് പരിശീലനം കിട്ടിയത്,
കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഒരു ചട്ടക്കൂട് അതിനായി എനിക്ക്
കണ്ടെത്താന്‍ ആയില്ല.

0:02:11.800,0:02:13.499
സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്ന്.

0:02:13.499,0:02:17.539
അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ കുറച്ച് ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു:
‘എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂലധനം വായിച്ചുകൂടാ?

0:02:17.539,0:02:18.770
കാരണം ഞങ്ങളാരും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അത്.

0:02:18.770,0:02:20.669
ചിലപ്പോള്‍ അതില്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടാവും

0:02:20.669,0:02:21.980
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒന്ന്.’

0:02:21.980,0:02:25.829
അങ്ങനെ ഞങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ അതിനായി ഇരുന്നു
ഒരു വായനാ സംഘം രൂപീകരിച്ചു.

0:02:25.829,0:02:30.779
അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഒരു
പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ച് തീര്‍ത്തു. അത്

0:02:30.779,0:02:32.599
പുസ്തകത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും തെറ്റിധരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

0:02:32.599,0:02:35.059
പൂര്‍ണ്ണമായും തെറ്റിധരിച്ചു.
ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോള്‍

0:02:35.059,0:02:38.499
ആദ്യത്തെ വര്‍ഷം ഞങ്ങള്‍ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച്
സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ അമ്പരപ്പ് തോന്നുന്നു.

0:02:38.499,0:02:42.679
മഹത്തായ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒരു അന്ധന്‍
മറ്റൊരു അന്ധനെ നയിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു അത്

0:02:42.679,0:02:45.509
ഞങ്ങള്‍ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലായിരുന്നു
പിന്നീട് ഞങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചു: ‘എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്തു

0:02:45.509,0:02:49.189
നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ചെയ്യണം കാരണം തീര്‍ച്ചയായും നാം
ശരിയായ രീതിയിലല്ല അത് ചെയ്തത്.’

0:02:49.189,0:02:51.799
എന്നാല്‍ ആ സമയത്ത് ഞാന്‍ പഠിച്ചു
ഒരു കാര്യം,

0:02:51.799,0:02:56.359
മൂലധനത്തിന്റെ അവസാനം ഭാഗം വരെ എത്താതെ
നിങ്ങള്‍ക്കത് മനസിലാക്കാനാവില്ല എന്നതാണ്.

0:02:56.359,0:02:58.950
അത് തുടങ്ങാന്‍ വളരെ കഠിനമായിരുന്നു…

0:02:58.950,0:02:59.979
» നീൽ സ്മിത്ത്: ശരിയാണ്

0:02:59.979,0:03:02.049
» ഡേവിഡ് ഹാർവി: …വ്യക്തമായ ഒരു മനസിലാക്കലോടെ.

0:03:02.049,0:03:04.449
അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വര്‍ഷം അത്
വീണ്ടും വായിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു,

0:03:04.449,0:03:05.800
അങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും അത് വായിച്ചു.

0:03:05.800,0:03:08.009
ഞാന്‍ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു: കൊള്ളാം,

0:03:08.009,0:03:10.700
ഇത് ഇപ്പോള്‍ രസകരമായി തോന്നുന്നു, ഒരു ഘടന രൂപീകൃതമാരുന്നത്
ഞാന്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങി

0:03:10.700,0:03:15.739
എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് മനസിലാക്കാന്‍ എന്നെ അത് സഹായിക്കും.
അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ കരുതി: നല്ലത്, ഞാന്‍ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം.

0:03:15.739,0:03:18.010
ധാരാളം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു,

0:03:18.010,0:03:21.079
എന്നെ പോലെ, ഒരു ഘടന വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍
ആയിരുന്നു അവരും,

0:03:21.079,0:03:22.829
പടി പടിയായി

0:03:22.829,0:03:26.049
ഞാന്‍ പറയാന്‍ തുടങ്ങി:
ഇത് എല്ലാ വര്‍ഷവും ഞാന്‍ ചെയ്യും.

0:03:26.049,0:03:29.609
നിങ്ങള്‍ അങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍
സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം

0:03:29.609,0:03:33.289
നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ആളുകള്‍ മാര്‍ക്സിസ്റ്റെന്ന്
വിളിക്കുന്നതാണ്.

0:03:33.289,0:03:37.059
മാര്‍ക്സിസ്റ്റെന്നത് എന്താണെന്നിനെക്കുറിച്ച്
എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു

0:03:37.059,0:03:40.139
ഞാന്‍ അത് കാര്യമായി എടുത്തില്ല. എന്നാല്‍
നിങ്ങള്‍ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താല്‍,

0:03:40.139,0:03:42.289
അതിനെ ഗൌരവമായി എടുക്കുന്നതിനാല്‍,

0:03:42.289,0:03:45.709
ഈ ലെന്‍സിലൂടെ ലോകത്തെ മനസിലാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി
കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലും,

0:03:45.709,0:03:49.349
ഈ രാഷ്ട്രീയ മൂലയില്‍ നിങ്ങള്‍ അകപ്പെട്ടതായി നിങ്ങള്‍ക്ക്
പെട്ടെന്ന് തോന്നും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങള്‍ പറയും:

0:03:49.349,0:03:54.649
ഞാന്‍ അതാണെങ്കില്‍, അത് തന്നെയാണ് ഞാന്‍.

0:03:54.649,0:03:56.979
» നീൽ സ്മിത്ത്: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്നാണ്,

0:03:56.979,0:03:59.859
കാരണം അദ്ധ്യാപനം വരുകയാണല്ലോ,

0:03:59.859,0:04:02.680
ഒരു പൊതുവായ അവലോകനം
താങ്കള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍,

0:04:02.680,0:04:04.249
ഒരു ചര്‍ച്ച പോലെ,

0:04:04.249,0:04:11.290
മൂലധനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്
താങ്കള്‍ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നത്.

0:04:11.290,0:04:15.229
» ഡേവിഡ് ഹാർവി: ഒരു കാര്യം ശരിക്കും നല്ലതാണ്
എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

0:04:15.229,0:04:16.359
ഈ കോഴ്സ് ഈ രീതിയില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന്

0:04:16.359,0:04:20.750
എനിക്ക് വളരേധികം സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്.

0:04:20.750,0:04:24.639
ധാരാളം ആളുകള്‍ കോഴ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുാറുണ്ട്,
അവര്‍ കുറച്ച് മാര്‍ക്സ്

0:04:24.639,0:04:28.870
കുറച്ച് വെബ്ബര്‍, Durkheim, എന്ന രീതിയില്‍ അത് ചെയ്യുന്നു.
അവര്‍ മാര്‍ക്സിന്റേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും excerpts വായിക്കും

0:04:28.870,0:04:31.620
എന്നാല്‍ അവര്‍ ആ പുസ്തകം മൊത്തത്തില്‍ വായിക്കില്ല.

0:04:31.620,0:04:36.430
അത് നല്ല ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി കൂടിയാണ്.
അതുകൊണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം

0:04:36.430,0:04:38.139
അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നതാണ്.

0:04:38.139,0:04:40.349
എന്ത് രസമാണന്നോ അത് വായിക്കാന്‍!

0:04:40.349,0:04:44.919
ഭാഷയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ നിങ്ങള്‍ തരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍,
എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഈ ആശയങ്ങളുമായി മല്ലയുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍

0:04:44.919,0:04:50.120
അത് വളരെ ചടുലമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്,
നന്നായി ഒഴുകും അത്.

0:04:50.120,0:04:54.840
തുടക്കത്തിലെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ഒഴുകും
ഉല്‍പ്പന്നം എന്ന ലളിതമായ ആശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ തുടക്കം.

0:04:54.840,0:04:59.190
നിങ്ങള്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പോകുന്നു, ഒരു ഉല്‍പ്പന്നം കാണുന്നു,
നിങ്ങള്‍ ആ ഉല്‍പ്പന്നം വാങ്ങുന്നു, അത് നിങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നു,

0:04:59.190,0:05:03.629
അത് കഴിക്കുകയോ ധരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു

0:05:03.629,0:05:08.710
അതില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത്
പോലെ പടി പടിയായി

0:05:08.710,0:05:10.649
ശരിയായ വഴിയിലൂടെ

0:05:10.649,0:05:14.499
മുതലാളിത്ത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കുന്നു.

0:05:14.499,0:05:20.509
പിന്നീട് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉള്‍ക്കാഴ്‌ചകള്‍,
ഗംഭീരമായ ഉള്‍ക്കാഴ്‌ചകള്‍, നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക്

0:05:20.509,0:05:24.150
തൊഴിലില്ലായ്മ, എന്തുകൊണ്ട് സമയത്തിലുള്ള തീവ്രയത്‌നം

0:05:24.150,0:05:26.290
എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതലാളിമാര്‍ എപ്പോഴും

0:05:26.290,0:05:28.309
നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് സമയം അപഹരിക്കാന്‍

0:05:28.309,0:05:30.529
ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

0:05:30.529,0:05:33.270
ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള
താല്‍ക്കാലികത്വത്തിന്റെ(temporality)

0:05:33.270,0:05:35.050
ആശയത്തിന് ചുറ്റും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു തരത്തിലുള്ള

0:05:35.050,0:05:39.090
ലോകത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടൂട്ടേണ്ടി
വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്,

0:05:39.090,0:05:43.150
ഇതിലെല്ലാമുള്ള അടിച്ചമര്‍ത്തലുകള്‍
ഏതൊക്കെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്

0:05:43.150,0:05:46.979
അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്‍ അത്
അവിശ്വസനീയമായി സത്യസ്ഥിതി പ്രകടമാക്കിത്തീരുന്നതാണ്.

0:05:46.979,0:05:53.979

0:06:05.360,0:06:09.099
അതുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം

0:06:09.099,0:06:14.189
ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കലാണ്

0:06:14.189,0:06:18.189
മാര്‍ക്സിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളില്‍(terms)
നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് ചെയ്യാനാവും

0:06:18.189,0:06:20.869
അത് പരിഹാസ്യമായി തോന്നിയേക്കാം കാരണം,

0:06:20.869,0:06:22.789
നിങ്ങള്‍ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍,

0:06:22.789,0:06:24.779
നിങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ

0:06:24.779,0:06:26.749
കൃത്യമായ വാക്കുകള്‍ എന്ന്

0:06:26.749,0:06:31.630
എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക്,

0:06:31.630,0:06:35.479
അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക്
അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ കേള്‍ക്കാനാവും

0:06:35.479,0:06:38.349
നിങ്ങളുടെ ഗൃഹപാഠമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ വായിച്ചാല്‍

0:06:38.349,0:06:42.029
നേരെ ക്ലാസിലേക്ക് വന്ന് കേള്‍ക്കാമെന്നതിന് പകരം
ക്ലാസിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്താല്‍.

0:06:42.029,0:06:46.080
അതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടെയുണ്ട്.
അത് മനസിലാക്കാന്‍

0:06:46.080,0:06:49.729
നിങ്ങള്‍ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും, എപ്പോഴും

0:06:49.729,0:06:52.990
മറ്റുചിലതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും വേണം.

0:06:52.990,0:06:56.190
അതുമായി നിങ്ങള്‍ മല്‍പ്പിടുത്തം നടത്തി

0:06:56.190,0:06:58.379
എന്താണ് മാര്‍ക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച്

0:06:58.379,0:06:59.880
നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു
തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്താം.

0:06:59.880,0:07:04.520
ഒപ്പം നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് എന്താണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും.
നിങ്ങളും ഈ പുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണത്

0:07:04.520,0:07:06.969
നിങ്ങളും ഈ ടെക്സ്റ്റും

0:07:06.969,0:07:07.860
എനിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ളത്

0:07:07.860,0:07:11.699
അതിനെയാണ്.

0:07:11.699,0:07:13.749
ഞാന്‍ അത് ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും

0:07:13.749,0:07:18.099
അവിടെ ഒരു സങ്കീര്‍ണതയുണ്ട്
അത് വരുന്നത്, ചില മുന്‍ധാരണകലില്ലാതെ

0:07:18.099,0:07:22.659
അതിനെ സമീപിക്കാന്‍ വളരെ വിഷമമാണ്
എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍ നിന്നാണ്. എല്ലാവരും

0:07:22.659,0:07:25.050
കാള്‍ മാര്‍ക്സിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്

0:07:25.050,0:07:30.209
മാര്‍ക്സിസം, മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കുകളും
അതുപോലെ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം

0:07:30.209,0:07:33.379
എല്ലാത്തരം ലക്ഷ്യാര്‍ത്ഥവും

0:07:33.379,0:07:35.509
ആ വാക്കുകളുമായി ചേര്‍ന്ന് പോകുന്നു.

0:07:35.509,0:07:41.370
അതുകൊണ്ട്, തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ
എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്,

0:07:41.370,0:07:43.689
ആ മുന്‍വിധികള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റിവെക്കാനാവുമോ എന്നതാണ്.

0:07:43.689,0:07:47.289
അതില്‍ കൂടുതലും നിങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ക്സിനെ അറിയാം എന്ന ചിന്തയാണ്.
പുസ്തകം ചുമ്മാ വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക

0:07:47.289,0:07:52.179
അദ്ദേഹം എന്താണ് ശരിക്കും
പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

0:07:52.179,0:07:55.229
തീര്‍ച്ചയായും, അത്

0:07:55.229,0:07:59.270
മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളാല്‍ അത്ര
എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല

0:07:59.270,0:08:03.679
അതിനെക്കുറിച്ച് ആമുഖത്തില്‍ പറയാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

0:08:03.679,0:08:06.870
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ
അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോള്‍

0:08:06.870,0:08:09.680
നമുക്കുണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു മുന്‍വിധി

0:08:09.680,0:08:13.610
നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു
ബൌദ്ധിക ചരിത്രത്തില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ

0:08:13.610,0:08:17.449
ബൌദ്ധിക രൂപീകരണത്തില്‍ നിന്നും
വരുന്ന ഒന്നാണ്

0:08:17.449,0:08:21.009
ഉദാഹരണത്തിന് ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ
ആളുകളില്‍

0:08:21.009,0:08:26.249
ഈ ബൌദ്ധിക രൂപീകരണത്തെ ഭരിക്കുന്നത്
അവരുടെ വിഷയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങള്‍

0:08:26.249,0:08:27.530
വിഷയപരമായ പരിഗണനകള്‍

0:08:27.530,0:08:30.169
വിഷയപരമായ വ്യാകുലതകള്‍ ഒക്കെയാണ്.

0:08:30.169,0:08:32.580
അതുകൊണ്ട് പ്രവണത എന്നത്

0:08:32.580,0:08:37.050
നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ
വായിക്കാനാണ്

0:08:37.050,0:08:42.720
മാര്‍ക്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള മഹത്തായ ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്
ഒരു വിഷയത്തിലും അധികാരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല.

0:08:42.720,0:08:46.090
നിങ്ങള്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ രീതിയില്‍
വായിക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലെ അധികാരം

0:08:46.090,0:08:48.130
നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്നത് മറന്നുകളയണം.

0:08:48.130,0:08:51.600
ദീര്‍ഘകാലത്തേക്കല്ല അത്, എന്നാല്‍ കുറഞ്ഞ പക്ഷം
ഈ കോഴ്സിന്റെ സമയത്തേക്കെങ്കിലും വേണം.

0:08:51.600,0:08:53.350
നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കണം

0:08:53.350,0:08:54.430
അത് എന്താണ്

0:08:54.430,0:08:58.400
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന്. കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍

0:08:58.400,0:09:03.270
ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ
ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വേണം. അത്.

0:09:03.270,0:09:07.800
അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം,
ഈ പുസ്തകം അതിന്റെ റഫറന്‍സുകളുടെ

0:09:07.800,0:09:10.660
കാര്യത്തില്‍ അത്ഭുതകരമായി സമ്പന്നമാണ്.

0:09:10.660,0:09:14.550
ഷേക്സ്പിയര്‍, ഗ്രീക്കുകാര്‍, ബള്‍സാക്
തുടങ്ങിയവരുടെ റഫറന്‍സ് കൊടുകക്കുന്നുണ്ട്

0:09:14.550,0:09:17.740
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടേയും
തത്വചിന്തകരുടേയും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുടേയും

0:09:17.740,0:09:21.100
തുടങ്ങിയെല്ലാവരുടേയും സൂചന കൊടുകക്കുന്നു.
വേറൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍,

0:09:21.100,0:09:22.920
മാര്‍ക്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത്

0:09:22.920,0:09:25.950
വളരെ വലിയ കൂട്ടം സ്രോതസ്സുകളേയാണ്.

0:09:25.950,0:09:29.980
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് വഴി ചില സ്രോതസ്സുകള്‍
ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം

0:09:29.980,0:09:32.140
ശരിക്കും ആവേശമുണര്‍ത്തുന്ന കാര്യമായിരിക്കും.

0:09:32.140,0:09:36.700
അതില്‍ ചിലത് പിന്‍തുടര്‍ന്ന് തുടക്കം കണ്ടെത്താന്‍ വളരെ വിഷമമാണ്.
അത് ഞാന്‍ വളരെ കാലമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്.

0:09:36.700,0:09:41.250
എന്നാല്‍ അത് വളരെ ആവേശകരമായ കാര്യമാണ്,
ചില ബന്ധങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ കാണാന്‍

0:09:41.250,0:09:42.589
തുടങ്ങുന്നത്

0:09:42.589,0:09:45.259
ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാന്‍ ആദ്യം ഈ പുസ്തകം വായിക്കാന്
തുടങ്ങിയപ്പോള്‍, ഞാന്‍ ബള്‍സാക്കിന്റെ

0:09:45.259,0:09:48.850
നോവലുകളൊന്നും വായിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ബള്‍സാക്കിന്റെ
നോവലുകള്‍ ഞാന്‍ വായിച്ചു. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്നോട്

0:09:48.850,0:09:51.690
പറഞ്ഞു: ‘ഓ മാര്‍ക്സിന് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്!’

0:09:51.690,0:09:55.550
അനുഭവവേദ്യമായ മൊത്തം ലോകത്തെ
എല്ലാ വഴികളുിലൂടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്

0:09:55.550,0:09:57.400
അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് കാണാന്‍ കഴിയും

0:09:57.400,0:10:00.570
ഗോയ്ഥേ നിറഞ്ഞ, ഷേക്സ്പിയര്‍ നിറഞ്ഞ,
അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിറഞ്ഞ ലോകം.

0:10:00.570,0:10:01.510
ഇത് അങ്ങനെ വളരെ

0:10:01.510,0:10:04.710
സമ്പന്നമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്, ആ രീതിയില്‍.
അത് നിങ്ങള്‍ അഭിനന്ദിക്കും

0:10:04.710,0:10:06.359
എനിക്ക് തോനുന്നു,

0:10:06.359,0:10:08.860
‘ചരിത്രത്തിലെ ആരെയാണ് അദ്ദേഹം റഫര്‍ ചെയ്യുന്നത്?’, അല്ലെങ്കില്‍

0:10:08.860,0:10:11.660
‘ഏത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്?’

0:10:11.660,0:10:14.380
എന്ന് നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിര്‍ത്തിയാല്‍.

0:10:14.380,0:10:17.260
ആ രീതിയില്‍ നിങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍
വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം,

0:10:17.260,0:10:19.930
ഈ പുസ്തകം ആസ്വാദ്യമായി തോന്നു.

0:10:19.930,0:10:22.460
ഇതൊരു ആകര്‍ഷകമായ പുസ്തകമാണ്.

0:10:22.460,0:10:25.980
ഇവിടെ നാം വേറൊരു കൂട്ടം മുന്‍വിധികളില്‍
എത്തിച്ചേരാം, കാരണം

0:10:25.980,0:10:28.660
നിങ്ങളില്‍ മിക്കവരും ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വായനയില്‍

0:10:28.660,0:10:31.020
മാര്‍ക്സിന്റെ ചില രചനകളുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും

0:10:31.020,0:10:34.620
ചിലപ്പോള്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
മാനിഫെസ്റ്റോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും

0:10:34.620,0:10:37.710
ചിലപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ‘സാമൂഹ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്ക്
ഒരു ആമുഖം’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനോഹരമായ

0:10:37.710,0:10:40.880
കോഴ്സുകളിലൊന്നില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതില്‍ രണ്ടാഴ്ച
മാര്‍ക്സ്, രണ്ടാഴ്ച വെബ്ബര്‍, കുറച്ച് ആഴ്ച Durkheim

0:10:40.880,0:10:46.460
അങ്ങനെ മറ്റ് അത്തരം ആള്‍ക്കാര്‍
എന്ന രീതിയില്‍ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.

0:10:46.460,0:10:48.910
ചിലപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ മൂലധനത്തിന്റെ
രത്നച്ചുരുക്കം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും

0:10:48.910,0:10:54.000
എന്നാല്‍ മൂലധനത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം വായിക്കുന്നത് ഒരു
പുസ്തകമായി അത് മൊത്ത്തില്‍ വായിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമാണ്

0:10:54.000,0:10:58.269
കാരണം നിങ്ങള്‍ ഈ ചെറു ചെറു ഭാഗങ്ങളാണ്
രത്നച്ചുരുക്കം ആയി കാണുന്നത്, എങ്ങനെയോ

0:10:58.269,0:11:02.270
അത് വളരെ മഹത്തായതും വിശാലമായതുമായ
ആഖ്യാനമായി അത് മാറി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു

0:11:02.270,0:11:05.430
എനിക്ക് അതില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം.
ചില രീതിയില്‍

0:11:05.430,0:11:11.170
ആ മഹത്തായ ആഖ്യാനം, ആ മഹത്തായ ധാരണ

0:11:11.170,0:11:14.040
ആ രീതിയില്‍ വായിക്കപ്പെടാനാവും
മാര്‍ക്സ് താല്‍പ്പര്യപ്പെടുക. അദ്ദേഹം വെറുക്കുന്നുണ്ടാവും

0:11:14.040,0:11:15.230
ചിലര്‍ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോള്‍:

0:11:15.230,0:11:19.000
‘ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടോ’,
‘ഈ അദ്ധ്യായം നിങ്ങള്‍ വായിക്കണം’, ആ രീതിയിലും

0:11:19.000,0:11:20.080
നിങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ക്സിനെ മനസിലാക്കാനാവും.

0:11:20.080,0:11:23.680
എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും
അദ്ദേഹം വെറുക്കുന്നുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തെ മൂന്നാഴ്ചത്തെ

0:11:23.680,0:11:25.290
സാമൂഹ്യ സിദ്ധാന്ത ക്ലാസിന്റെ ആമുഖമായി നല്‍കുന്നത്.

0:11:25.290,0:11:27.440
താങ്കളും അത് വെറുക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു,

0:11:27.440,0:11:30.280
കാരണം അതില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക
വീക്ഷണമാണ് മാര്‍ക്സിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടുന്നത്,

0:11:30.280,0:11:32.070
അത് റാഡിക്കലായി വ്യത്യസ്ഥമാണ്

0:11:32.070,0:11:35.290
ആ പുസ്തകം വായിച്ചതില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക്
കിട്ടുന്ന വീക്ഷണത്തേക്കാള്‍ വ്യത്യസ്ഥമാണ്,

0:11:35.290,0:11:38.600
മാര്‍ക്സിന്റെ മൂലധനം പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍

0:11:38.600,0:11:43.120
സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം തീര്‍ച്ചയായും
വിഷയത്തിന്റെ വീക്ഷണമാണ്

0:11:43.120,0:11:49.320
ആളുകള്‍ മിക്കപ്പോഴും വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അവരുടെ അറിവിനെ പുനര്‍ ക്രമീകരിച്ച് തുടങ്ങും

0:11:49.320,0:11:52.930
അതായത് നിങ്ങള്‍ പറയും:

0:11:52.930,0:11:56.380
‘ഞാന്‍ നല്ല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ
പറയുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മനസിലാവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട്

0:11:56.380,0:11:59.190
സാമ്പത്തികമായ വാദങ്ങളെക്കുറിച്ച്
ഞാന്‍ പരിഗണിക്കുന്നില്ല

0:11:59.190,0:12:00.200
ഞാന്‍ തത്വചിന്താപരമായ വാദങ്ങളെ

0:12:00.200,0:12:01.819
മാത്രം പിന്‍തുടരുകയാണ്’.

0:12:01.819,0:12:02.819
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍,

0:12:02.819,0:12:04.830
മാര്‍ക്സിനെ ആ വീക്ഷണത്തില്‍ വായിക്കുന്നത്

0:12:04.830,0:12:07.460
അത് വളരെ രസകരമാണ്.

0:12:07.460,0:12:11.290
1971 മുതല്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും ഞാന്‍
കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു,

0:12:11.290,0:12:12.780
ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച്.

0:12:12.780,0:12:17.240
ചില വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന,
ചില വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0:12:17.240,0:12:20.880
തുടക്ക കാലത്ത് ഞാനത് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള

0:12:20.880,0:12:22.310
ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു

0:12:22.310,0:12:23.670
ഒരു വര്‍ഷം അത്

0:12:23.670,0:12:27.430
മോര്‍ഗന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ
തത്വചിന്താ വിഭാഗമായിരുന്നു.

0:12:27.430,0:12:29.949
അന്നത് മോര്‍ഗന്‍ സ്റ്റേറ്റ് കോളേജായിരുന്നു
മറ്റൊരു സമയത്ത്

0:12:29.949,0:12:33.690
ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായിരുന്നു.

0:12:33.690,0:12:34.579
മറ്റൊരു വര്‍ഷം

0:12:34.579,0:12:38.960
അത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള
കാര്യങ്ങള്‍. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം

0:12:38.960,0:12:43.170
വ്യത്യസ്ഥമായ സംഘത്തിനോടൊപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യവും അത്
വായിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ വ്യത്യസ്ഥമായ കാര്യമാണ് അതില്‍ കണ്ടത്.

0:12:43.170,0:12:46.540
വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായ വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള
സംഘങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പൂസ്തകം വായിച്ചതിനാല്‍

0:12:46.540,0:12:49.670
എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരേധികം കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനായി

0:12:49.670,0:12:52.680
ചില സമയത്ത് അത് എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചു,
എന്നാലും ഞാന്‍ ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ചു.

0:12:52.680,0:12:55.100
ഒരു വര്‍ഷം, ഉദാഹരണത്തിന്,

0:12:55.100,0:13:00.930
ഞാന്‍ പഠിപ്പിച്ചത് ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സിലെ
comparative literature ആള്‍ക്കാര്‍ക്കായിരുന്നു.

0:13:00.930,0:13:03.630
അവര്‍ ഏഴുപേരുണ്ടായിരുന്നു.

0:13:03.630,0:13:07.290
ഞങ്ങള്‍ ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം തുടങ്ങി,

0:13:07.290,0:13:11.040
ആ സെമസ്റ്റര്‍ മുഴുവനും ഒന്നാമത്തെ
അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പഠനം തുടര്‍ന്നു.

0:13:11.040,0:13:14.710
എനിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു. ഞാന്‍ പറയുമായിരുന്നു,
‘നോക്കൂ, നമുക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം’

0:13:14.710,0:13:17.029
ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട
പ്രശ്നമാണ്. അവര്‍ പറയും:

0:13:17.029,0:13:20.690
‘ഇല്ല, ഇല്ല, ഞങ്ങള്‍ക്കിത് ശരിയായി മനസിലാക്കണം,
ഞങ്ങള്‍ക്കിത് ശരിയായി മനസിലാക്കണം’. ‘അദ്ദേഹം

0:13:20.690,0:13:23.870
എന്താണ് മൂല്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്?
പണ ഉല്‍പ്പന്നം എന്നാല്‍ എന്താണ്? എന്താണ്

0:13:23.870,0:13:26.070
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആസക്തി? ഇതെല്ലാം ശരിക്കും എന്താണ്?’

0:13:26.070,0:13:27.270
അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു

0:13:27.270,0:13:30.830
ഞാന്‍ പറഞ്ഞു: ‘എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ
ചെയ്യുന്നത്?’അവര്‍ പറഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്

0:13:30.830,0:13:33.679
വളരേറെ … ന്റെ പാരമ്പര്യം (രീതി) വെച്ചാണ്’. ഞാന്‍ ആ
പേര് അതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒരു വിഢിയാകും

0:13:33.679,0:13:37.430
എന്ന് ഞാന്‍ കരുതി. കാരണം അയാള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള
കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

0:13:37.430,0:13:39.980
അവര്‍ പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യന്റെ പേര്
ജാക്വിസ് ദറിദ എന്നായിരുന്നു.

0:13:39.980,0:13:44.240
1960കളുടെ അവസാനവും 1970 ന്റെ
തുടക്കത്തിലും ധാരാളം സമയം അദ്ദേഹം

0:13:44.240,0:13:47.460
ഹോപ്കിന്‍സില്‍ ചിലവഴിച്ചിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത്

0:13:47.460,0:13:50.890
comparative literature program
നെ വളരേറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

0:13:50.890,0:13:53.100
പിന്നീട് ഞാന്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച

0:13:53.100,0:13:55.150
ഒരു കാര്യം …

0:13:55.150,0:14:00.080
മാര്‍ക്സിന്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വളരെ സൂഷമതയോടെ
ശ്രദ്ധിക്കണെ എന്നതാണ് അവര്‍ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്;

0:14:00.080,0:14:05.040
അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം
അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്,

0:14:05.040,0:14:08.160
ചിലപ്പോള്‍ എന്താണ് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോകുന്നത്
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

0:14:08.160,0:14:12.800
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഞാന്‍ പഠിക്കുകയായിരുന്നു….
ആ സംഘത്തോട് എനിക്ക് ഇപ്പോള്‍ നന്ദി തോന്നുന്നു

0:14:12.800,0:14:16.530
സ്വയം ഒരു വിഢിയാണെന്ന് തോന്നുമെന്ന ബോധമില്ലാതെ
Jacques Derrida എന്ന പേര് കേട്ടിട്ടില്ല

0:14:16.530,0:14:19.270
എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടിവന്നതൊഴിച്ച്…

0:14:19.270,0:14:23.380
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘത്തെ കിട്ടുന്നത്

0:14:23.380,0:14:28.170
വളരെ സ്വാധീനക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. അവര്‍
എന്നെ ഒന്നാം അദ്ധ്യയത്തിലെ ഓരോ വാക്കും

0:14:28.170,0:14:30.100
ഓരോ വാചകവും, വാചകങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും

0:14:30.100,0:14:33.360
സൂഷ്മമായ ഒരു ചീപ്പ് കൊണ്ട് അരിച്ച്

0:14:33.360,0:14:34.910
നോക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യിച്ചിച്ചു.

0:14:34.910,0:14:38.860
പ്രവര്‍ത്തി ദിനത്തിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ
കൊണ്ടുപോകണം

0:14:38.860,0:14:41.629
വാല്യങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിനായി

0:14:41.629,0:14:43.090
സമയം മുഴുവന്‍ ചിലവാക്കാനാവില്ല.

0:14:43.090,0:14:46.580
വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഒന്നിനെ തുറന്നു തരുന്നു

0:14:46.580,0:14:51.300
കാരണം മാര്‍ക്സ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈ പുസ്തകം
എഴുതിയത്

0:14:51.300,0:14:55.890
ഞാന്‍ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച വിവിധ വീക്ഷണ
കോണുകളിലൂടെയാണ്

0:14:55.890,0:14:56.610
എനിക്ക് തോന്നുന്നത്,

0:14:56.610,0:14:58.280
ഈ വിവിധ വീക്ഷണ കോണുകള്‍ ഈ

0:14:58.280,0:15:03.330
പുസ്തകത്തില്‍ എങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്നു എന്ന്
നാം തിരിച്ചറിയണം

0:15:03.330,0:15:06.130
ഈ പുസ്തകത്തിന്

0:15:06.130,0:15:08.430
മൂന്ന് പ്രധാന പ്രചോദനകരമായ

0:15:08.430,0:15:10.550
കാര്യങ്ങളുണ്ട്

0:15:10.550,0:15:13.790
അവക്കെല്ലാം, ഒപ്പം മാര്‍ക്സിനും, ശക്തിപകരുന്നത്

0:15:13.790,0:15:18.940
വിമര്‍ശനാത്മക വിശകലനത്തിനുള്ള വിമര്‍ശനാത്മക

0:15:18.940,0:15:22.540
സിദ്ധാന്തത്തിനോടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള കടപ്പാട് ആണ്.

0:15:22.540,0:15:27.890
അദ്ദേഹം ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത്
ഒരു ജര്‍മ്മന്‍ ജേണലില്‍

0:15:27.890,0:15:30.070
ഒരു ചെറിയ ലേഖനം എഴുതി.

0:15:30.070,0:15:35.360
അതിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു :
‘നിലനില്‍ക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും കുറിച്ചുള്ള നിഷ്ഠൂരമായ വിമര്‍ശനം’.

0:15:35.360,0:15:40.440
വളറെ modest ലേഖനം. നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും
അത് വായിക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു

0:15:40.440,0:15:42.780
കാരണം അത് ആകര്‍ഷകമാണ്.

0:15:42.780,0:15:45.640
അവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത്

0:15:45.640,0:15:46.680
എല്ലാവരും

0:15:46.680,0:15:50.800
വിഢികളാണെന്നല്ല. ഞാന്‍ എല്ലാവരേയും തകര്‍ക്കും
ഞാന്‍ എല്ലാവരേയും വിമര്‍ശിച്ചില്ലാതാക്കും,

0:15:50.800,0:15:51.790
എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

0:15:51.790,0:15:53.760
അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്തെന്നാല്‍

0:15:53.760,0:15:57.050
നമുക്ക് ധാരാളം അറിവുള്ള ആള്‍ക്കാരുണ്ട്,
അവര്‍ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ

0:15:57.050,0:15:58.760
കഠിനമായി ചിന്തിക്കുന്നു.

0:15:58.760,0:16:04.830
അവര്‍ ഈ ലോകത്തേക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ
കാണുന്നു. നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളാണ് അവര്‍ കണ്ടത്.

0:16:04.830,0:16:09.540
അവര്‍ കണ്ടകാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും
അതിന് പുറത്ത് പ്രവര്‍ത്തിയെടുക്കുകയും

0:16:09.540,0:16:15.080
അതിനെ വേറൊന്നായി മാറ്റിയെടുക്കുകയുമാണ്
വിമര്‍ശനാത്മകമായ രീതി.

0:16:15.080,0:16:18.200
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയെ വളരേറെ

0:16:18.200,0:16:19.750
ആരാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്:

0:16:19.750,0:16:24.220
അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങള്‍ വരുത്തുന്ന
ആ രൂപാന്തരണങ്ങളുടെ രീതിയി എന്നത്

0:16:24.220,0:16:26.699
റാഡിക്കലായി വ്യത്യസ്ഥമായ ആശയങ്ങളുടെ
കട്ടകളെ തമ്മിലുരസിപ്പിച്ച്

0:16:26.699,0:16:32.370
നിങ്ങള്‍ അതില്‍ നിന്ന് വിപ്ലവകരമായ
തീയുണ്ടാക്കിയാവണം. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതിന്റെ

0:16:32.370,0:16:36.790
ഒരു ഫലം അതാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ
വ്യത്യസ്ഥമായ സാമ്പ്രദായമാണുപയോഗിക്കുന്നത്,

0:16:36.790,0:16:38.340
എല്ലാറ്റിനേയും മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നു,

0:16:38.340,0:16:39.800
എല്ലാറ്റിനേയും തമ്മിലുരസിപ്പിക്കുന്നു,

0:16:39.800,0:16:43.960
അങ്ങനെ അറിവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായും പുതിയ
ചട്ടക്കൂട്‌ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.

0:16:43.960,0:16:47.790
ഒരു ആമുഖത്തിന്റെ തുടക്കമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ,

0:16:49.670,0:16:52.350
അദ്ദേഹം പറയുന്നു: നിങ്ങള്‍ അറിവിന്റെ പുതിയ ഒരു
വ്യവസ്ഥ നിങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കില്‍

0:16:52.350,0:16:55.790
ആശയപരമായ ഉപകരണം മൊത്തം നിങ്ങള്‍ക്ക്

0:16:55.790,0:17:00.590
പുനര്‍രൂപീകരിക്കണം. അന്വേഷണത്തിന്റെ രീതി

0:17:00.590,0:17:04.939
മൊത്തം നിങ്ങള്‍ക്ക് പുനര്‍രൂപീകരിക്കേണ്ടിവരും.
ഇനി, മൂലധനത്തില്‍ അദ്ദേഹം തമ്മിലുരസിപ്പിക്കുന്ന

0:17:04.939,0:17:07.110
മൂന്ന് ആശയ കട്ടകള്‍ ഇവയാണ്:

0:17:07.110,0:17:09.579
രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ്

0:17:09.579,0:17:12.180
ഒന്നമാത്തെ ആശയ കട്ട.

0:17:12.180,0:17:17.640
18 ആം നൂറ്റാണ്ട് 19 ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
തുടക്കത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ.

0:17:17.640,0:17:20.010
അത് പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ.

0:17:20.010,0:17:22.600
പൂര്‍ണ്ണമായും ഇംഗ്ലീഷല്ല, എന്നാല്‍ അത്

0:17:22.600,0:17:28.070
ലോക്ക്, ഹോബ്സ്, ഹ്യൂം തീര്‍ച്ചയായും
ആഡം സ്മിത്ത്, റിക്കാര്‍ഡോ, മാല്‍ത്യൂസ്.

0:17:28.070,0:17:32.180
അങ്ങനെ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് പോലെ ഒരു കൂട്ടം
മറ്റുള്ളവരും, ചില ചെറിയ ആള്‍ക്കാരും

0:17:32.180,0:17:35.880
ഈ ആളുകളെ ‘മിച്ചമൂല്യത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍’

0:17:35.880,0:17:39.730
എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൂന്ന് വാല്യങ്ങളിലായി വളരെ

0:17:39.730,0:17:45.040
ആഴത്തിലുള്ള വിമര്‍ശനത്തിന് അദ്ദേഹം വിധേയമാക്കി

0:17:45.040,0:17:48.240
അദ്ദേഹത്തിന് ഫോട്ടോകോപ്പി യന്ത്രമില്ലായിരുന്നു,
അദ്ദേഹത്തിനെ ഇന്റെര്‍നെറ്റോ അത്തരം മറ്റെന്തെങ്കിലും

0:17:48.240,0:17:51.240
സഹായങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ
ഖണ്ഡികകള്‍ ആദം സ്മിത്തില്‍

0:17:51.240,0:17:52.980
നിന്നും മറ്റും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൈകൊണ്ട് പകര്‍ത്തി എഴുതി,

0:17:52.980,0:17:54.770
പിന്നീട് അവക്ക് മറുപടി എഴുതി.

0:17:54.770,0:17:59.290
സ്റ്റുവര്‍ട്ടിന്റെ നീളമുള്ള ഖണ്ഡികകള്‍,

0:17:59.290,0:18:03.390
വീണ്ടും, നീളമുള്ള മറുപടികള്‍ അവക്കും എഴുതി.

0:18:03.390,0:18:07.990
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്
അപനിര്‍മ്മാണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം.

0:18:07.990,0:18:10.210
‘മിച്ച മൂല്യത്തിന്റെ സിദ്ധാന്ത’ത്തിലൂടെ കടന്നു

0:18:10.210,0:18:12.950
പോയതു വഴി ഞാന്‍ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം,

0:18:12.950,0:18:16.170
ഈ രീതിയില്‍ എങ്ങനെ ഒരു വാദത്തെ
അപനിര്‍മ്മാണം ചെയ്യണമെന്നതാണ്

0:18:16.170,0:18:18.340
ഫലത്തില്‍ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറയാനാണ്:

0:18:18.340,0:18:19.979
‘ആദം സ്മിക്ക് ഈ വാദം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു.

0:18:19.979,0:18:22.770
എന്താണ് അതില്‍ അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയത്?

0:18:22.770,0:18:25.030
എന്താണ് ഇല്ലാത്തത്? എന്താണ് കാണാതെ

0:18:25.030,0:18:26.400
പോയ ഭാഗം,

0:18:26.400,0:18:28.299
ശരിക്കും എല്ലാറ്റിനേയും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നത്,

0:18:28.299,0:18:32.390
അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം അവിടെ വെക്കുമ്പോള്‍
ആ വാദത്തിന് രൂപാന്തരം വരുന്നു?’

0:18:32.390,0:18:34.470
അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

0:18:34.470,0:18:37.750
ശരിക്കും ശക്തമായ ഒന്നാണ്

0:18:37.750,0:18:38.540
അത്…

0:18:38.540,0:18:42.760
…ഈ കഥയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്.

0:18:42.760,0:18:46.429
എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം നന്നായി അറിയാം.
അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാടുകാര്യം ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0:18:46.429,0:18:50.140
എനിക്കത് പരിചിതമായ ഒന്നാണ്. ഞാന്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
പാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്ന് വരുന്നതാവും അതിന്റെ

0:18:50.140,0:18:53.260
കാരണം. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് നന്നായി
ചേരാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

0:18:53.260,0:18:56.080
നാം അതിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോള്‍,

0:18:56.080,0:18:58.960
അതില്‍ നിന്ന് വരുന്ന വസ്തുതകളെക്കളെ

0:18:58.960,0:19:00.850
കുറിച്ച് ഞാന്‍ പറയാം.

0:19:00.850,0:19:02.960
മാര്‍ക്സ് തന്റെ പ്രചോദനം കണ്ടെത്തിയവയാണത്.

0:19:02.960,0:19:05.240
അതൊന്നും മൂലധനത്തില്‍ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നില്ല.

0:19:05.240,0:19:06.789
ഒരു ആശയം വരുന്നു,

0:19:06.789,0:19:08.830
ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാവും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക,

0:19:08.830,0:19:10.400
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാവാം,

0:19:10.400,0:19:14.410
എന്നാല്‍ മാര്‍ക്സ് മിക്കപ്പോഴും അത് എടുത്തുപറയുകയില്ല.

0:19:14.410,0:19:15.820
ഇവിടെ അമേരിക്കയില്‍ തന്നെ,

0:19:15.820,0:19:21.420
മറ്റ് ചില സൈദ്ധാന്തികരുമുണ്ട്. എന്നാല്‍
പ്രധാനമായും ഫ്രഞ്ച് ആണ്.

0:19:21.420,0:19:25.230
അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തില്‍
ഫ്രഞ്ച് പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അത് വ്യത്യസ്ഥമാണ്.

0:19:25.230,0:19:29.370
മാര്‍ക്സ് അതിനെക്കുറിച്ചും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്.
എന്നാല്‍ അതൊന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

0:19:29.370,0:19:32.920
ചര്‍ച്ചയുടെ ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലം.

0:19:32.920,0:19:36.460
രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം എന്നത്

0:19:36.460,0:19:39.770
ജര്‍മ്മന്‍ ക്ലാസിക്കല്‍ വിമര്‍ശനാത്മക തത്വചിന്തയാണ്.

0:19:39.770,0:19:41.870
അത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ കാലം മുതല്‍ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്.

0:19:41.870,0:19:45.660
മാര്‍ക്സ് എപിക്യൂറസിനെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധം

0:19:45.660,0:19:50.040
എഴുതി, ഗ്രീക്ക് ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്
വളരെ വളരെ പരിചിതമാണ്,

0:19:50.040,0:19:52.750
ഗ്രീക്ക് ചിന്ത ജര്‍മ്മന്‍ തത്വചിന്തയുടെ
വിമര്‍ശനാത്മക പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക്

0:19:52.750,0:19:56.230
വന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്
തീര്‍ച്ചയായും അറിയാം,

0:19:56.230,0:20:01.340
സ്പിനോസ, ലെബ്നിസ്, പിന്നെ തീര്‍ച്ചായും ഹെഗല്‍,

0:20:01.340,0:20:04.390
അങ്ങനെ മറ്റുപലരും,

0:20:04.390,0:20:08.470
ആ തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യം വളരേറെ
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്

0:20:08.470,0:20:13.390
അതുകൊണ്ട് പല വഴിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര
ബന്ധങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം ജര്‍മ്മന്‍ വിമര്‍ശനാത്മക

0:20:13.390,0:20:17.310
തത്വചിന്തയുടെ പാരമ്പര്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.
അദ്ദേഹം അവയെ ഒത്തുചേര്‍ക്കുന്നു.

0:20:17.310,0:20:19.200
അതുപോലെ അദ്ദേഹം കാന്റില്‍ നിന്നും

0:20:19.200,0:20:21.980
ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.

0:20:21.980,0:20:23.760
അതുകൊണ്ട് ആ പാരമ്പര്യവും

0:20:23.760,0:20:27.660
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എനിക്ക് ആ

0:20:27.660,0:20:31.320
പാരമ്പര്യത്തില്‍ വലിയ പരിചയമില്ല. ആ പാരമ്പര്യത്തില്‍
ഞാന്‍ ആഴത്തില്‍ പരിശീലനം നേടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്

0:20:31.320,0:20:32.590
നിങ്ങളില്‍ ആ രംഗത്ത്

0:20:32.590,0:20:36.620
കൂടുതല്‍ അറിവുള്ളവര്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വിട്ടുപോയ
കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി വിശദീകരിക്കാനാകും.

0:20:36.620,0:20:38.970
ഹെഗലില്‍ മുഴുകിയിരുന്ന തത്വചിന്തകരുടെ ഒരു സംഘത്തോട്

0:20:38.970,0:20:41.900
കൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ്.

0:20:41.900,0:20:45.600
മാര്‍ക്സ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു
എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഹെഗലിന്റെ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണത്

0:20:45.600,0:20:49.720
എനിക്ക് അതിലെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാമായിരുന്നു,
എന്നാല്‍

0:20:49.720,0:20:50.870
അതില്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പോലെ

0:20:50.870,0:20:53.140
ശക്തനായിരുന്നില്ല

0:20:53.140,0:20:57.170
തുടക്കത്തില്‍ എനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക
ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ജൊആന്‍ റോബില്‍സണിനോട്

0:20:57.170,0:21:00.700
കുറച്ച് സഹാനുഭൂതിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ തുറന്നു
പറയുന്നു. മാര്‍ക്സിന്റെ സൃഷ്ടിയില്‍ തനിക്കും റിക്കാര്‍ഡോയ്കും

0:21:00.700,0:21:06.880
ഇടക്ക് ഹെഗല്‍ തല കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിനെ താന്‍
ശരിക്കും തടയുന്നു എന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അത്.

0:21:06.880,0:21:09.130
എനിക്ക് സഹാനുഭൂതിയുണ്ടായിരുന്നു …

0:21:09.130,0:21:11.870
… അതിനാല്‍, ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍

0:21:11.870,0:21:15.929
ഹെഗലിനെ മനസിലാക്കുന്നതില്‍
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് അവരോട്

0:21:15.929,0:21:19.340
ഒരു സഹാനുഭൂതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

0:21:19.340,0:21:23.760
സത്യത്തില്‍ ഞാന്‍ തമാശക്ക് പറയും, അങ്ങനെ
പറയാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്, ചുറ്റുമുള്ള ഹെഗലുകാരെ ദുഖിപ്പിക്കും

0:21:23.760,0:21:27.530
മാര്‍ക്സിനെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെഗലിനെ
പഠിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാരമാണ്.

0:21:27.530,0:21:32.730
അത് മാര്‍ക്സ് പഠനത്തെ എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നു.

0:21:32.730,0:21:37.270
അതുകൊണ്ട് മാര്‍ക്സിന് മുമ്പായി ഹെഗലിന്റെ ഒരു ഡോസ്
ആദ്യം എടുക്കുക. പിന്നീട് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാകും.

0:21:37.270,0:21:38.990
അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന

0:21:38.990,0:21:41.750
മൂന്നാമത്തെ പാരമ്പര്യം ഒരുപാട് ആകര്‍ഷകമായ ഒന്നാണ്,

0:21:41.750,0:21:46.070
അതാണ് ഉട്ടോപ്യന്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യം.

0:21:46.070,0:21:48.570
ഇനി, ഇത് പ്രധാനമായും ഫ്രഞ്ചാണ്,

0:21:48.570,0:21:52.460
റോബര്‍ട്ട് ഓവനും, തോമസ്‍ മൂറും കുറച്ച്
ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഈ ബ്രിരിട്ടീഷ്

0:21:52.460,0:21:54.100
പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ടെങ്കില്‍ കൂടി,

0:21:54.100,0:21:57.570
അവര്‍ പുസ്തകത്തിന്റെ അവിടിവിടങ്ങള്‍
മിനുക്കുപണി ചെയ്തുിട്ടുണ്ട്.

0:21:57.570,0:21:59.900
എന്നാല്‍ വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകര്‍ – അവിടെ

0:21:59.900,0:22:10.180
1830കളിലും 1840കളിലും ഉട്ടോപ്യന്‍ ചിന്തയുടെ
ഈ ഭീമമായ പൊട്ടിത്തെറി ഫ്രാന്‍സില്‍ നടക്കുകയായിരുന്നു.

0:22:10.180,0:22:15.510
Icarians എന്ന സംഘം രൂപീകരിച്ച
Etienne Cabet നെ പോലുള്ളവര്‍ 1848 ന് ശേഷം

0:22:15.510,0:22:19.050
അമേരിക്കയില്‍ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു.

0:22:19.050,0:22:25.490
Proudhon. Saint-Simon. Fourier.

0:22:25.490,0:22:28.810
മാര്‍ക്സ് വളരെ കാലം പാരീസിലുണ്ടായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ സൃഷ്ടികളില്‍

0:22:28.810,0:22:30.169
വളരേറെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

0:22:30.169,0:22:37.210
നിങ്ങള്‍ വായിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അവരുടെ സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ച്
മാര്‍ക്സ് അല്‍പ്പം നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചതായി കാണാം.

0:22:37.210,0:22:40.780
ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ അവിടെയെത്തും എന്ന്

0:22:40.780,0:22:46.800
വിശദീകരിക്കാതെ ഉട്ടോപ്യന്‍മാര്‍ അവിടെ
ഒരു ആദര്‍ശ സമൂഹം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ

0:22:46.800,0:22:51.080
രീതി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല.

0:22:51.080,0:22:54.810
സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെ ഉട്ടോപ്യന്‍
സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റില്‍ നിന്ന് ഒരു

0:22:54.810,0:22:58.270
ശാസ്ത്രീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക്
മാറ്റാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമായിരുന്നു മാര്‍ക്സിനെ

0:22:58.270,0:23:02.930
സംബന്ധിച്ചടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടീയിരുന്നത്.

0:23:02.930,0:23:06.220
എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍
അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ ഇംഗ്ലീഷ്

0:23:06.220,0:23:09.490
അനുഭവജ്ഞാനവാദം, ഇംഗ്ലീഷ് രാഷ്ട്രീയ
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍

0:23:09.490,0:23:14.760
മാത്രം എടുത്താല്‍ പോരാ.
ശാസ്ത്രീയ രീതി എന്ന പറയുന്നതിനെയെല്ലാം

0:23:14.760,0:23:17.870
അദ്ദേഹത്തിന് പുനസൃഷ്ട്രി, പുനസംഘടിപ്പിക്കലും ചെയ്യേണ്ടിവരും.

0:23:17.870,0:23:21.970
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതി അതുകൊണ്ട്

0:23:21.970,0:23:25.780
അധികവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്

0:23:25.780,0:23:29.490
പ്രധാനമായും ക്ലാസിക്കല്‍ രാഷ്ട്രീയ
സമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്

0:23:29.490,0:23:32.190
പാരമ്പര്യത്തെ ജര്‍മ്മന്‍ വിമര്‍ശനാത്മക

0:23:32.190,0:23:36.000
തത്വചിന്ത ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യംചെയ്യല്‍ ആണ്

0:23:36.000,0:23:39.500
ഉട്ടോപ്യന്‍ ഉള്‍പ്രരണയോടെ

0:23:39.500,0:23:42.559
അത് ചോദിക്കുന്നു: എന്താണ് കമ്യൂണിസം?
എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം?

0:23:42.559,0:23:44.970
എങ്ങനെ നമുക്ക് മുതലാളിത്തത്തെ വിമര്‍ശിക്കാം?

0:23:44.970,0:23:49.660
അദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ട്
നയിച്ച മൂന്നാമത്തെ കാര്യം.

0:23:49.660,0:23:52.710
എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്

0:23:52.710,0:23:56.549
ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യം.
പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലത്ത്, ഉട്ടോപ്യന്‍

0:23:56.549,0:23:58.440
പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആ കാലത്ത്

0:23:58.440,0:24:02.560
അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. ഞാന്‍ ഈ
ആളുകളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0:24:02.560,0:24:08.559
ഉദാഹരണത്തിന് ഫോറിയര്‍,
സെയിന്റ്-സൈമണ്‍, Proudhon പ്രത്യേകിച്ചും.

0:24:08.559,0:24:14.280
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍
കാര്യങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ അവരില്‍ നിന്ന് മാര്‍ക്സ് എടുക്കാറുണ്ട്.

0:24:14.280,0:24:18.940
1830കളിലേയും, 1840കളിലേയും
ഉട്ടോപ്യന്‍ പാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്ന്

0:24:18.940,0:24:22.030
കഴിയുന്നത്ര മാറി നില്‍ക്കണമെന്ന്

0:24:22.030,0:24:25.440
ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും

0:24:25.440,0:24:31.330
1848 ലെ പാരീസ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ
പരാജയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ പാരമ്പര്യത്തെ കണക്കാക്കാം.

0:24:31.330,0:24:35.330
ഇവരില്‍ നിന്നെല്ലാം മാറിനില്‍ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം
ആഗ്രഹിച്ചതിനാല്‍, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു:

0:24:35.330,0:24:39.820
‘ശരി, ഞാന്‍ അവരെയെല്ലാം നന്നായി acknowledge ചെയ്യാന്‍
പോകുന്നില്ല’, സത്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം അവരെ വളരേറെ

0:24:39.820,0:24:44.049
ഉപയോഗിച്ചു,
പ്രത്യേകിച്ച് സെയിന്റ്-സിമോണിനെ.

0:24:44.049,0:24:50.390
എന്നാല്‍ അതുപോലെ നിഷേധം വഴി
ഫോറിയറിനേയും. സത്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ

0:24:50.390,0:24:52.490
ആശയങ്ങളില്‍ ധാരാളം ഫോറിയറിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതാണ്.

0:24:52.490,0:24:55.820
ആരേയാണ് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാതെ
നിങ്ങള്‍ക്ക് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ മനസിലാക്കാന്‍

0:24:55.820,0:24:57.850
കഴിയില്ല. ഫോറിയറിനെ അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്നത്

0:24:57.850,0:24:59.570
മാല്‍ത്യൂസിനെ പോലുള്ള

0:24:59.570,0:25:03.470
ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെ
നിഷേധിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ്.

0:25:03.470,0:25:05.220
മാല്‍ത്യൂസിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്

0:25:05.220,0:25:09.740
അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും സമ്മതമില്ലായിരുന്നു.

0:25:09.740,0:25:15.940
അവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനോടൊപ്പം
പോകുന്ന ചില പ്രധാന കഥാതന്തു

0:25:15.940,0:25:18.610
എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ നാം അവ

0:25:18.610,0:25:23.550
മാര്‍ക്സിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ
വായിക്കണം. എന്നാല്‍ അത്

0:25:23.550,0:25:28.220
ഒരു കൂട്ടം കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടാക്കും.
മാര്‍ക്സിനും അത് അറിയാമായിരുന്നു.

0:25:28.220,0:25:31.510
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖത്തില്‍

0:25:31.510,0:25:33.850
അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട്,

0:25:33.850,0:25:41.900
പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിന്റെ മുഖവുരയില്‍,

0:25:41.900,0:25:46.029
ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പ് ഒരു പരമ്പരയായി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം വന്നപ്പോള്‍

0:25:46.029,0:25:51.140
ഫ്രഞ്ചുകാര്‍ക്കത് feuilletons ആയി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു താല്‍പ്പര്യം

0:25:51.140,0:25:55.170
അതായത് – ഒരു പത്രത്തിന്റെ കൂടെ
വരുന്നത് … ആദ്യത്തെ രണ്ട് അദ്ധ്യായം വരുന്നു

0:25:55.170,0:26:00.370
പിന്നീട് അടുത്ത ആഴ്ച്ച … പരമ്പരയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

0:26:00.370,0:26:04.220
മാര്‍ക്സ് എഴുതിയെതെന്തെന്നാല്‍ (ഇത് 1872),

0:26:04.220,0:26:08.270
(അദ്ദേഹം പറയുന്നു), “… മൂലധനത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനം ഒരു പരമ്പരയായി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ ആശയത്തെ ഞാന്‍ പ്രശംസിക്കുന്നു…

0:26:08.270,0:26:11.570
…ഈ രീതി പുസ്തകത്തെ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്
കൂടുതല്‍ ലഭ്യമാകാന്‍ സഹായിക്കും…

0:26:11.570,0:26:17.540
…ആ പരിഗണന എന്നെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം
മറ്റെല്ലാത്തിനേയും മറികടക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

0:26:17.540,0:26:20.460
അത് താങ്കളുടെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ നല്ല വശമാണ്.

0:26:20.460,0:26:22.940
എന്നാല്‍ ആ മെഡലിന്റെ മറവശം ഇതാണ്.

0:26:22.940,0:26:26.120
ഞാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശകലനത്തിന്റെ രീതി …

0:26:26.120,0:26:29.799
…അത് സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ മുമ്പ്
ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്…

0:26:29.799,0:26:31.960
ആദ്യ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ വായന ദുഷ്‌കരമാക്കും.

0:26:31.960,0:26:37.310
ഭയക്കുന്നതെന്തെന്നാല്‍, ഫ്രഞ്ച് ജനങ്ങള്‍ …

0:26:37.310,0:26:38.770
(അതില്‍ താങ്കളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു)

0:26:38.770,0:26:42.690
“…എല്ലായിപ്പോഴും എന്താണ് ഉപസംഹാരം എന്നറിയാന്‍
അക്ഷമരാണ്, പൊതുവായ തത്വങ്ങളുടെ പരസ്പര

0:26:42.690,0:26:44.110
ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും

0:26:44.110,0:26:47.040
അതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന
ഉല്‍ക്കടമായുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാല്‍

0:26:47.040,0:26:51.870
ഒറ്റയടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കഴിയാതെ
നിരാശരാകും.

0:26:51.870,0:26:54.659
അതൊരു ദോഷമാണ്, അതെനിക്ക്
മറികടക്കാനാവില്ല. അതായത്

0:26:54.659,0:26:57.840
അത്യുല്‍സാഹത്തോടെ സത്യം അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന

0:26:57.840,0:27:00.850
വായനക്കാരെ മുന്‍ജാഗ്രതയും തയ്യാറെടുക്കലും
ചെയ്യാന്‍ പറ്റാതെ.

0:27:00.850,0:27:04.490
ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് രാജകീയ പാതകളൊന്നുമില്ല.
കുത്തനെയുള്ള പാതകളിലൂടെ ഭയമില്ലാതെ,

0:27:04.490,0:27:06.759
ക്ഷീണിക്കാതെ കയറിപ്പോകാന്‍

0:27:06.759,0:27:08.150
കഴിയുന്നവര്‍ക്കേ ഉജ്ജ്വലമായ കൊടുമുടി

0:27:08.150,0:27:12.710
കാണാനുള്ള സാദ്ധ്യത ലഭിക്കൂ.”

0:27:12.710,0:27:15.399
നിങ്ങളെല്ലാം അത്യുല്‍സാഹത്തോടെ സത്യം അറിയാനുള്ള

0:27:15.399,0:27:17.830
ജിജ്ഞാസ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതില്‍

0:27:17.830,0:27:20.019
എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു മുന്നറീപ്പ് നല്‍കാനുണ്ട്.

0:27:20.019,0:27:25.870
ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും
ദുഷ്‌കരമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും വിഷമകരമാണ്.

0:27:25.870,0:27:28.740
അതിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്.

0:27:28.740,0:27:32.320
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയാണ് അതിലൊരു കാരണം.
അതിനെക്കുറിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം.

0:27:32.320,0:27:35.640
മറ്റൊരു കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ

0:27:35.640,0:27:40.010
പ്രൊജക്റ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേക
രീതിയെക്കുറിച്ചാണ്.

0:27:40.010,0:27:42.700
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നത് മുതലാളിത്ത

0:27:42.700,0:27:48.650
രീതിയില്‍ ഉത്പാദന പ്രവര്‍ത്തനം എങ്ങനെ
നടക്കുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കുക എന്നതാണ്.

0:27:48.650,0:27:55.159
അത് വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാവും എന്ന
ഒരു ധാരണയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസിലുണ്ടായിരുന്നു.

0:27:55.159,0:27:59.290
ആ പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപൊകാനായി

0:27:59.290,0:28:05.850
അദ്ദേഹത്തിന് ആശയപരമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതായി വന്നു. മുതലാളിത്തത്തിന്

0:28:05.850,0:28:11.860
കീഴില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സങ്കീര്‍ണതകളെ
മനസിലാക്കുന്നതില്‍ അത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു

0:28:11.860,0:28:16.900
അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് താനുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന്

0:28:16.900,0:28:20.050
ഒരു പ്രവേശകത്തില്‍ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്

0:28:20.050,0:28:28.320
അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “അവതരണത്തിന്റെ രീതി”,

0:28:28.320,0:28:31.610
നാം ഇപ്പോള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്
അവതരണത്തിന്റെ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ്

0:28:31.610,0:28:34.450
രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ post-face ല്‍ ആണിത്.

0:28:34.450,0:28:40.200
“അവതരണത്തിന്റെ രീതി അന്വേഷണത്തിന്റെ
രീതിയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കണം.

0:28:40.200,0:28:43.230
“രണ്ടാമത്തേത്”, അതായത് അന്വേഷണത്തിന്റെ
പ്രവര്‍ത്തി, നടപടിക്രമത്തിന്റെ

0:28:43.230,0:28:47.210
വിശദാംശങ്ങള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു
വേണം വികസനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെ

0:28:47.210,0:28:52.510
വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത്. അവയുടെ
ആന്തരിക ബന്ധങ്ങളും കണ്ടെത്തണം.

0:28:52.510,0:28:57.580
ആ ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ശരിക്കുള്ള
ഗതിയെ നല്ല രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്.

0:28:57.580,0:28:59.950
അത് വിജയപ്രദമായി ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍,

0:28:59.950,0:29:01.900
subject matter ന്റെ ജീവതം”,

0:29:01.900,0:29:04.380
അതായത്, മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനം,

0:29:04.380,0:29:08.090
“ആശയങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരികെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു
എങ്കില്‍ അത് നമുക്ക് മുമ്പില്‍ ഒരു

0:29:08.090,0:29:13.910
priori construction ആയി വരുന്നു.”
[ഇത് ശരിയായ വിവര്‍ത്തനമല്ല. സഹായിക്കുക.]

0:29:13.910,0:29:15.809
മാര്‍ക്സ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്

0:29:15.809,0:29:21.120
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണ രീതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അവതരണ രീതിയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമാണെന്നാണ്.

0:29:21.120,0:29:26.440
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണ രീതി നിലനില്‍ക്കുന്ന
എല്ലാറ്റിലും, സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും തുടങ്ങുന്നു.

0:29:26.440,0:29:29.169
നിങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍
നിന്ന് നിങ്ങള്‍ അതി തുടങ്ങുന്നു.

0:29:29.169,0:29:31.500
നിങ്ങള്‍ കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കുന്നു.

0:29:31.500,0:29:33.660
അതെല്ലറ്റിലും നിന്നാണ് നിങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത്.

0:29:33.660,0:29:36.440
രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍, നോവലിസ്റ്റുകള്‍ തുടങ്ങി

0:29:36.440,0:29:40.669
എല്ലാവരും നല്‍കുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിന്റെ
വിവരണത്തില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളത് തുടങ്ങുന്നു.

0:29:40.669,0:29:42.919
ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളുമായാണ് നിങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത്

0:29:42.919,0:29:46.559
പിന്നീട് നിങ്ങള്‍ ആ വസ്തുക്കളില്‍ ചില ലളിത

0:29:46.559,0:29:49.020
ആശയങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നു.

0:29:49.020,0:29:51.380
ഇതിനെ അദ്ദേഹം ‘method
of descent’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു

0:29:51.380,0:29:53.040
നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍

0:29:53.040,0:29:54.980
നിന്നുള്ള method of descent

0:29:54.980,0:29:57.020
താഴേക്ക് പോയി, അന്വേഷിക്കുന്ന

0:29:57.020,0:30:00.440
വളരെ വളരെ അടിസ്ഥാനമായ ചില ആശയങ്ങള്‍

0:30:00.440,0:30:06.060
ഈ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍
കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍

0:30:06.060,0:30:09.970
നിങ്ങള്‍ പിന്നീട് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നു

0:30:09.970,0:30:13.060
ഉപരിതലത്തില്‍ ചുറ്റുപാടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു
എന്ന് നിങ്ങള്‍ നോക്കുന്നു,

0:30:13.060,0:30:16.980
നിങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്
പിറകില്‍, സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്

0:30:16.980,0:30:22.670
മറ്റൊരു രീതിയില്‍ വിശകലനം ചെയ്യാനാവും
എന്ന് നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നു.

0:30:22.670,0:30:26.070
ഈ രീതിയുടെ ഒരു അഗ്രഗാമി ആയിരുന്നു മാര്‍ക്സ്

0:30:26.070,0:30:30.860
സൈക്കോ അനാലിസിസ് നിങ്ങള്‍ക്ക്
പരിചയമുണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങളത് മനസിലാകും.

0:30:30.860,0:30:34.490
ഉപരിതലത്തിലെ സ്വഭാവങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍
തുടങ്ങുന്നു, ആശയപരമായ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച്

0:30:34.490,0:30:37.380
നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നു, ഫ്രോയിഡ് ചെയ്തത് പോലെ
[ഫ്രോയിഡ് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നല്ല പറയുന്നത്]

0:30:37.380,0:30:40.710
ആശയപരമായ ഉപകരണത്തെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍
പിന്നീട് നിങ്ങള്‍ തിരിച്ച് വരുന്നു. ‘ഓ! ഈ മനുഷ്യന്‍

0:30:40.710,0:30:46.210
ആ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു, അത് കണ്ടിട്ട്
സത്യത്തില്‍ മറ്റൊന്നിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണത്’

0:30:46.210,0:30:48.100
എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരിക്കാനാവും

0:30:48.100,0:30:51.549
മാര്‍ക്സും അതുപോലെ ഒന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സത്യത്തില്‍ മാര്‍ക്സ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തില്‍

0:30:51.549,0:30:54.510
ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെയാളാണ്:

0:30:54.510,0:30:58.120
ഉപരിതലത്തിലെ കാഴ്ചയില്‍ തുടങ്ങുന്നു;
ആഴത്തിലുള്ള ആശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നു.

0:30:58.120,0:31:03.330
മൂലധനത്തില്‍ അദ്ദേഹം ആഴത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളിലാണ്
തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ

0:31:03.330,0:31:07.950
ഉപസംഹാരത്തില്‍ ആണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത്.

0:31:07.950,0:31:11.580
‘എന്താണ് എന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍?’

0:31:11.580,0:31:14.480
പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങള്‍ പറയുന്നു,

0:31:14.480,0:31:18.029
വളരെ ലളിതം, വളരെ നേരിട്ടുള്ളത്,

0:31:18.029,0:31:21.860
അത് ഒരു priori construction പോലെ
തോന്നുന്നു. നിങ്ങളത് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോള്‍

0:31:21.860,0:31:23.010
നിങ്ങള്‍ പറയും,

0:31:23.010,0:31:25.540
‘ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്?’

0:31:25.540,0:31:29.720
‘അദ്ദേഹത്തിനിത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി?
എന്തൊകൊണ്ടാണദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്?’

0:31:29.720,0:31:35.880
ഈ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതിനെ
കുറിച്ച് പകുതി സമയവും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഊഹവുണ്ടായിരിക്കില്ല

0:31:35.880,0:31:37.780
എന്നാല്‍ പിന്നീട് പടിപടിയായി

0:31:37.780,0:31:44.340
നിങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോള്‍ ഈ ആശയങ്ങള്‍ എങ്ങനെ
ചുറ്റുമുള്ളയിടത്ത് വെളിച്ചം പകരുന്നതെന്ന് നിങ്ങള്‍ കാണാന്‍ തുടങ്ങും.

0:31:44.340,0:31:47.250
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പറയും, ‘ഓ!

0:31:47.250,0:31:49.759
‘അതുകൊണ്ട് അതാണ് ‘മൂല്യ സിദ്ധാന്തം’
ശരിക്കും അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.’

0:31:49.759,0:31:52.390
‘അതിനെയാണ് മൂല്യ വാദം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.’

0:31:52.390,0:31:56.799
‘ഓ! അതാണ് ഈ ആസക്തിയുടെ
(fetish) ശരിക്കും കാര്യം.’

0:31:56.799,0:31:57.720
‘ഇതൊക്കെ ആണ് എനിക്ക്

0:31:57.720,0:32:00.440
വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആശയങ്ങള്‍.’

0:32:00.440,0:32:04.110
എന്നാല്‍ ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങള്‍

0:32:04.110,0:32:08.250
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനം
എത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ മനസിലാകൂ.

0:32:08.250,0:32:10.460
അത് അസാധാരണമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്.

0:32:10.460,0:32:14.050
നിങ്ങളില്‍ ആളുകള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന
പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം:

0:32:14.050,0:32:17.600
‘ഒരു തത്വം ശരിക്ക് മനസിലാക്കുക, പിന്നീട്
അടുത്ത തത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുക.’

0:32:17.600,0:32:21.240
കട്ടകള്‍ പടിപടിയായി നിര്‍മ്മിച്ച് പോകുന്നത് പോലെ.

0:32:21.240,0:32:23.250
മാര്‍ക്സ് കൂടുതലും

0:32:23.250,0:32:26.540
ഉള്ളി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക പോലെയാണ്.
ഞാന്‍ ഈ ഭാവാര്‍ത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ഗതികെട്ട

0:32:26.540,0:32:27.960
ഒന്നാണ്. കാരണം ഒരോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ

0:32:27.960,0:32:31.530
നിങ്ങള്‍ ഉള്ളി പൊളിക്കുകയാണെങ്കില്‍
തീര്‍ച്ചയായും കണ്ണുനീര്‍ വരും.

0:32:31.530,0:32:35.320
എന്നാല്‍ ഫലത്തില്‍ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്
ഉള്ളിയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി,

0:32:35.320,0:32:38.610
ഉള്ളിയുടെ കേന്ദ്രത്തില്‍ വരെ എത്തുന്നു,
ഉള്ളി വളരുന്നതെങ്ങെനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു,

0:32:38.610,0:32:41.210
പിന്നീട് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു.

0:32:41.210,0:32:45.020
അതുകൊണ്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം
ഉപരിതലത്തിലെത്തുമ്പോഴെ കാര്യങ്ങളെന്തെന്തെന്ന്,

0:32:45.020,0:32:48.380
അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന്, നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാകൂ.

0:32:48.380,0:32:52.310
എല്ലെങ്കില്‍ എന്താണതിനെ വളര്‍ത്തിയത് എന്ന
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം… നിങ്ങള്‍ അകത്തു നിന്ന്

0:32:52.310,0:32:54.880
തുടങ്ങി പുറത്തേക്ക് പാളികളായി പഠിച്ച്
വരുമ്പോള്‍… അതാണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്.

0:32:54.880,0:32:58.280
നിങ്ങള്‍ ശാശ്വതമായി ആശയത്തെ
സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നു.

0:32:58.280,0:32:59.910
വളരെ ലളിതമായ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ

0:32:59.910,0:33:03.029
ആശയം നിങ്ങള്‍‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച്

0:33:03.029,0:33:06.780
പടിപടിയായി സമ്പന്നമാകുകുന്നത്
പോലെയാണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു.

0:33:06.780,0:33:08.890
അതൊരു വികാസമാണ്

0:33:08.890,0:33:11.430
ഈ ആശയങ്ങളുടെ.

0:33:11.430,0:33:15.290
ഓരോ കട്ടകള്‍ എന്ന പോലെയുള്ള സമീപനമല്ല അത്.
നമ്മളില്‍ മിക്കവര്‍ക്കും അതുമായി പരിചയമില്ലായിരിക്കും.

0:33:15.290,0:33:19.520
നിങ്ങള്‍ പരിചിതമാകാന്‍ പോകുന്ന ഒരു
കാര്യമെന്നത് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന കാര്യമാണ്.

0:33:19.520,0:33:21.770
അതിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്തൊന്നാല്‍,

0:33:21.770,0:33:25.540
ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ വളരെ
സന്തോഷത്തോടെ പിടിച്ച് നില്‍ക്കും.

0:33:25.540,0:33:29.940
കാരണം പുസ്തകത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെ
എന്താണതിന്റെയൊക്കെ കാര്യമെന്ന്

0:33:29.940,0:33:31.039
നിങ്ങള്‍ക്ക് ശരിക്കും

0:33:31.039,0:33:33.790
മനസിലാകുകയില്ല. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍
കാണാന്‍ തുടങ്ങും

0:33:33.790,0:33:34.950
എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയങ്ങള്‍

0:33:34.950,0:33:37.570
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്, പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് അവ …

0:33:37.570,0:33:39.129
നിങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന പുട്ടിന് നിങ്ങള്‍ക്ക്

0:33:39.129,0:33:42.550
തെളിവ് ആവശ്യമുണ്ടങ്കില്‍, ആ സമയമാകുമ്പോള്‍
നിങ്ങള്‍ മാര്‍ക്സ് നല്‍കുന്ന ചില പരിണിത

0:33:42.550,0:33:45.440
ഫലങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയാന്‍

0:33:45.440,0:33:49.150
തുടങ്ങും. തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍

0:33:49.150,0:33:54.250
എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും.

0:33:54.250,0:33:57.270
ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തുടക്കസ്ഥലമാണ്.

0:33:57.270,0:33:59.629
നിങ്ങള്‍ കാണുന്നത് പോലെ, അദ്ദേഹം
തുടങ്ങുന്നത് ആ നിലപാടില്‍ നിന്നാണ്…

0:33:59.629,0:34:04.040
ഉല്‍പ്പന്നം എന്ന ആശയത്തില്‍ നിന്ന്.

0:34:04.040,0:34:07.680
അത് ശരിക്കും വിചിത്രമായ തുടക്കമാണ്.
അതായത്

0:34:07.680,0:34:10.970
നിങ്ങളില്‍ മിക്കവര്‍ക്കും മാര്‍ക്സിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍,
‘ചരിത്രം മുഴുവനും വര്‍ഗ്ഗ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്’

0:34:10.970,0:34:13.089
എന്ന വാക്യമായിരിക്കും ഓര്‍മ്മയില്‍ വരിക.

0:34:13.089,0:34:17.499
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുക: ‘മൂലധനം
തുടങ്ങേണ്ടത് വര്‍ഗ്ഗ സമരത്തില്‍ നിന്നാവണം’.

0:34:17.499,0:34:21.789
എനിക്കറിയില്ല, അത് 300 താളുകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വര്‍ഗ്ഗ
സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സൂചന തന്നെ മൂലധനത്തില്‍ വരുന്നത്.

0:34:21.789,0:34:24.589
വര്‍ഗ്ഗ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും
അവിടെയെത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക്

0:34:24.589,0:34:27.889
അത് വളരെ ദുഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.

0:34:27.889,0:34:30.789
അദ്ദേഹം പണത്തില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

0:34:30.789,0:34:33.349
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ആദ്യകാല തയ്യാറെടുപ്പ് അന്വേഷണങ്ങളില്‍,

0:34:33.349,0:34:36.089
അദ്ദേഹം പണത്തില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്.

0:34:36.089,0:34:40.809
എന്നാല്‍ പണത്തില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ വളരെ
വിഷമകരമാണെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലായി.

0:34:40.809,0:34:44.269
അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിലില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങിയില്ല?

0:34:44.269,0:34:47.739
അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്ഥമായ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന്
തുടങ്ങാമായിരുന്നു, എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്

0:34:47.739,0:34:49.109
ഉല്‍പ്പന്നത്തില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങാനാണ്.

0:34:49.109,0:34:54.359
നിങ്ങള്‍ പിറകിലേക്ക് പോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എഴുത്തുകള്‍
പരിശോധിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കത് മനസിലാകും. അദ്ദേഹം ദീര്‍ഘകാലം

0:34:54.359,0:34:57.519
20 ഓ 30 ഓ വര്‍ഷങ്ങളോളം ആ
ചോദ്യവുമായി കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.

0:34:57.519,0:34:58.859
ശരിക്കും ഇത് തുടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും

0:34:58.859,0:35:00.479
നല്ല തുടക്ക സ്ഥലം എന്താണ്?

0:35:00.479,0:35:03.439
ഈ ഉള്ളിയുടെ കേന്ദ്രത്തില്‍ എന്താണുള്ളത്,
നിങ്ങള്‍ക്കങ്ങനെ വിളിക്കാനാഗ്രഹിക്കുവെങ്കില്‍,

0:35:03.439,0:35:05.190
ഞാന്‍ അത് വിശകലനം ചെയ്തപ്പോള്‍

0:35:05.190,0:35:06.449
സംഭവങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ

0:35:06.449,0:35:09.579
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ അത് എന്നെ അനുവദിച്ചു.

0:35:09.579,0:35:11.640
അദ്ദേഹം ഉല്‍പ്പന്നത്തില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

0:35:11.640,0:35:13.859
അത് ഒരു തോന്നിയപോലെള്ള തുടക്ക സ്ഥലമാണ്.

0:35:13.859,0:35:17.249
നിങ്ങള്‍ക്ക് അതിന്റെ യുക്തി കിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം
അത് വിശദമാക്കുന്നുമില്ല. നിങ്ങളത് അന്വേഷിക്കുന്ന

0:35:17.249,0:35:19.779
കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നുമില്ല.
അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

0:35:19.779,0:35:23.639
‘അവിടെ നിന്നാണ് ഞാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെയാണ്
ഞാന്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഞാന്‍

0:35:23.639,0:35:27.249
ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണിവ.’

0:35:27.249,0:35:31.979
എല്ലാറ്റിനേയും കുറിച്ചുള്ള വളരെ നിഗൂഢമായ തുടക്കം.
അദ്ദേഹം ഒരു പ്രേരണക്കും ശ്രമിക്കുന്നില്ല.

0:35:31.979,0:35:35.619
ആ സമയത്ത് നിങ്ങള്‍ പറയും: ‘ഇതിന്
ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ലെങ്കില്‍,

0:35:35.619,0:35:37.069
ഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല?

0:35:37.069,0:35:39.420
പിന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ച്
സങ്കീര്‍ണ്ണമാകാന്‍ തുടങ്ങുന്നു.

0:35:39.420,0:35:44.209
എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്കും, അവിടെ
വെച്ചാണ് മൂലധനം വായിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകളും വായന നിര്‍ത്തുന്നത്,

0:35:44.209,0:35:46.230
അവര്‍ സ്വന്തമായി വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കില്‍,

0:35:46.230,0:35:49.970
മൂന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായമാകുമ്പോഴേക്കും
നിങ്ങള്‍ പറയും: ‘ഇത് അസാദ്ധ്യമാണ്. ഇത്

0:35:49.970,0:35:50.909
ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല.’

0:35:50.909,0:35:55.239
അതുകൊണ്ട് ഇത് വളറെ കഠിനമാണ്,
അത്തരത്തിലുള്ള കാരണത്താല്‍.

0:35:55.239,0:36:00.309
ഇത് കഠിനമാകാന്‍ മറ്റൊരു കാരണം

0:36:00.309,0:36:04.179
ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ, ആ
ആശയ ഉപകരണം മൂലധനത്തിന്റെ

0:36:04.179,0:36:07.039
ഒന്നാം വാല്യത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല.

0:36:07.039,0:36:08.549
അദ്ദേഹത്തിന്

0:36:08.549,0:36:13.519
ചിന്തിക്കാനുള്ള മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളേക്കു്
കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അത്.

0:36:13.519,0:36:18.009
മൂലധനത്തിന് മൂന്ന് വാല്യങ്ങളുണ്ടെന്ന കാര്യം
നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും.

0:36:18.009,0:36:21.189
മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനം
ശരിക്കും എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാകണമെങ്കില്‍,

0:36:21.189,0:36:24.109
നിങ്ങള്‍ മൂലധനത്തിന്റെ മൂന്ന് വാല്യങ്ങളും വായിക്കണം.

0:36:24.109,0:36:28.229
ഒന്നാം വാല്യം മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിന്റെ

0:36:28.229,0:36:30.199
ഒരു വീക്ഷണകോണ്‍ മാത്രമാണ്.

0:36:30.199,0:36:36.019
മൂന്ന് വാല്യങ്ങളും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ
എട്ടിലൊന്നേയുള്ളു എന്നതാണ് അതിനേക്കാള്‍ മോശമായ കാര്യം.

0:36:36.019,0:36:39.849
Grundrisse എന്ന പുസ്തകത്തില്‍
അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ.

0:36:39.849,0:36:44.389
അതൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് പുസ്തകമാണ്. മൂലധനത്തിന്
വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ രൂപകല്‍പ്പനകളെക്കുറിച്ചാണ് അതില്‍ പറയുന്നത്.

0:36:44.389,0:36:45.649
അദ്ദേഹം പറയുന്നു: ‘ശരി,

0:36:45.649,0:36:50.229
ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു വിശകലനത്തിലൂടെ

0:36:50.229,0:36:51.719
കടന്ന് പോകാനാണ് ഞാന്‍ മുതിരുന്നത്:

0:36:51.719,0:36:55.999
നാം ഇടപെടാന്‍ പോകുന്നത്:
“1) എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സമൂഹങ്ങളിലും കാണുന്ന

0:36:55.999,0:37:01.049
പൊതു അമൂര്‍ത്ത നിര്‍ണ്ണായകഘടകങ്ങള്‍.

0:37:01.049,0:37:04.599
2) ബൂര്‍ഷ്വാ സമൂഹത്തിന്റെ ആന്തര ഘടന
നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്‍,

0:37:04.599,0:37:08.079
അതിന് മേലെ നിലനില്‍ക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ
വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍: മൂലധനം, കൂലിപ്പണി,

0:37:08.079,0:37:12.899
ഭൂസ്വത്ത്, അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധം.

0:37:12.899,0:37:14.669
നഗരവും രാജ്യവും

0:37:14.669,0:37:17.409
മൂന്ന് മഹത്തായ സാമൂഹ്യ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍;

0:37:17.409,0:37:19.299
അവ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകള്‍.

0:37:19.299,0:37:20.519
ചംക്രമണം

0:37:20.519,0:37:22.599
വായ്പാ സംവിധാനം.”

0:37:22.599,0:37:24.489
നല്ല വിഷയങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴാണ്.

0:37:24.489,0:37:27.759
“സ്വകാര്യം.

0:37:27.759,0:37:31.650
3) രാഷ്ട്രം എന്ന രൂപത്തില്‍ ബൂര്‍ഷ്വാ
സമൂഹത്തിന്റെ സാന്ദ്രീകരണം,

0:37:31.650,0:37:34.249
അതിനോടു തന്നെയുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വീക്ഷണം.

0:37:34.249,0:37:36.909
ഉത്പാദനം നടത്താത്ത വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍.

0:37:36.909,0:37:38.160
നികുതികള്‍,

0:37:38.160,0:37:39.499
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കടം.

0:37:39.499,0:37:41.059
പൊതു വായ്പ.

0:37:41.059,0:37:42.709
ജനസംഖ്യ.

0:37:42.709,0:37:44.180
കോളനികള്‍.

0:37:44.180,0:37:47.699
കുടിയേറ്റം.

0:37:47.699,0:37:50.969
4) ഉത്പാദനത്തിന്റെ അന്തര്‍ദേശീയ
ബന്ധങ്ങള്‍,

0:37:50.969,0:37:52.869
തൊഴിലിന്റെ അന്തര്‍ദേശീയ വിഭജനം,

0:37:52.869,0:37:54.589
അന്തര്‍ദേശീയ കൈമാറ്റം,

0:37:54.589,0:37:56.039
കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും,

0:37:56.039,0:37:57.230
കൈമാറ്റത്തിന്റെ തോത്,”

0:37:57.230,0:38:01.359
മറ്റൊരു നല്ല വിഷയം.

0:38:01.359,0:38:02.209
“അഞ്ചാമത്തേത്,” വളരെ നല്ല വിഷയം,

0:38:02.209,0:38:07.759
“ലോക കമ്പോളവും പ്രതിസന്ധികളും”,

0:38:07.759,0:38:08.440
അതുകൊണ്ട് ഇത്,

0:38:08.440,0:38:12.330
Grundrisse ല്‍ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എഴുതാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത്,

0:38:12.330,0:38:14.799
അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസിലുണ്ടായിരുന്നത്,

0:38:14.799,0:38:17.779
മൂലധനം എഴുതാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ അതായിരുന്നു,

0:38:17.779,0:38:20.489
അദ്ദേഹം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്ന കാര്യം..

0:38:20.489,0:38:22.279
അദ്ദേഹം അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല.

0:38:22.279,0:38:24.259
അദ്ദേഹം അതിലെ കൂടുതല്‍

0:38:24.259,0:38:26.390
കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും എടുത്തില്ല.

0:38:26.390,0:38:27.940
അതുകൊണ്ട് മൂലധനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്

0:38:27.940,0:38:29.999
വളരെ വലിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ

0:38:29.999,0:38:33.449
തുടക്ക ഭാഗം മാത്രമാണ്.

0:38:33.449,0:38:35.639
ഒരു ഭീമമായ പ്രൊജക്റ്റ്,

0:38:35.639,0:38:37.360
അദ്ദേഹം ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളില്‍

0:38:37.360,0:38:41.950
അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ്
രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നത്, പൊതു സമൂഹത്തെ

0:38:41.950,0:38:46.849
കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മനസിലാക്കുന്നത്, പരദേശക്കുടിയേറ്റത്തെ
കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മനസിലാക്കുന്നത്

0:38:46.849,0:38:52.759
കറന്‍സി മാറ്റുിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ്
മനസിലാക്കുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍.

0:38:52.759,0:38:56.979
ഇവിടെയും നാം മനസിലാക്കണം

0:38:56.979,0:39:00.109
ആ ആശയ ഉപകരണം

0:39:00.109,0:39:02.119
തുടക്കത്തില്‍ പ്രതിപാതിച്ച, …

0:39:02.119,0:39:06.709
എല്ലാത്തിന്റേയും ഭാരം താങ്ങാന്‍ കഴിയുന്ന
രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യുന്നത്,

0:39:06.709,0:39:08.890
എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം വിവരിച്ച വലിയ കടംകഥയുടെ

0:39:08.890,0:39:12.699
ഒരു ഒറ്റ കഷ്ണം മാത്രമായ, ഒന്നാം വാല്യത്തിന്

0:39:12.699,0:39:14.020
പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ചട്ടക്കൂട് നല്‍കുക

0:39:14.020,0:39:17.569
എന്നതാണ് സത്യത്തില്‍

0:39:17.569,0:39:19.719
അത് ചെയ്യുന്നത്.

0:39:19.719,0:39:24.229
ഒന്നാം വാല്യം പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്
ഉത്പാദനത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണീല്‍ നിന്ന്,

0:39:24.229,0:39:27.839
മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനത്തെക്കുറിച്ചാണ്,

0:39:27.839,0:39:29.659
കമ്പോളത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിലല്ല,

0:39:29.659,0:39:34.279
ആഗോള കച്ചവടത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിലല്ല,
ഉത്പാദനത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം.

0:39:34.279,0:39:37.149
മാര്‍ക്സിന്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള വിശകലനത്തില്‍
നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടുക

0:39:37.149,0:39:41.190
എന്നത് നിങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ പോകുകയാണ്.

0:39:41.190,0:39:46.949
ഉത്പാദനത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് മുതലാളിത്ത
രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം.

0:39:46.949,0:39:50.459
രണ്ടാം വാല്യം കൈമാറ്റത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

0:39:50.459,0:39:55.099
മൂന്നാം വാല്യം പ്രതിസന്ധികള്‍ രൂപപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും,

0:39:55.099,0:39:59.959
വിതരണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും,

0:39:59.959,0:40:02.829
പലിശ, വാടക, നികുതി,

0:40:02.829,0:40:08.419
ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍.

0:40:08.419,0:40:10.929
പിന്നീട് ആ രീതിയെക്കുറിച്ച്,

0:40:10.929,0:40:12.839
രീതിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്,

0:40:12.839,0:40:18.259
അവതരണത്തിന്റെ രീതിയും അന്വേഷണത്തിന്റെ
രീതിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

0:40:18.259,0:40:23.809
അതാണ് മാര്‍ക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന dialectics.

0:40:23.809,0:40:27.999
വീണ്ടും ആമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോള്‍,

0:40:27.999,0:40:32.190
dialectics ല്‍ നാം കാണുന്നത്

0:40:32.190,0:40:34.999
പൂര്‍ണ്ണമായും വ്യത്യസ്ഥമായ

0:40:34.999,0:40:38.189
ആശയ വിശകലനമാണ്.

0:40:38.189,0:40:45.189
മാര്‍ക്സില്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും കാരണ ഭാഷ കണ്ടെത്താനാവില്ല.
‘ഇതാണ് അതിന് കാരണമായത്’ എന്ന് മാര്‍ക്സ് പറയില്ല.

0:40:45.219,0:40:47.119
അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത്

0:40:47.119,0:40:51.679
‘ഇത് അതുമായി dialectically ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.’

0:40:51.679,0:40:55.119
ഒരു dialectical ബന്ധം എന്നത്

0:40:55.119,0:40:56.529
ആന്തരികമായ ഒരു ബന്ധമാണ്,

0:40:56.529,0:41:01.069
കാരണമാകുന്ന, ബാഹ്യമായ ഒരു ബന്ധമല്ല.
അത് ആന്തരികമായ ഒന്നാണ്.

0:41:01.069,0:41:05.259
രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ആമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം

0:41:05.259,0:41:09.509
ഈ dialectical രീതിയെക്കുറിച്ച്
സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്

0:41:09.509,0:41:11.619
അദ്ദേഹം പറയുന്നു: ‘ശരി,

0:41:11.619,0:41:21.209
ഹെഗലില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ ചില ആശയങ്ങളെടുത്തു.

0:41:21.209,0:41:24.900
അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “എന്നാല്‍ എന്റെ dialectical
രീതി അതിന്റെ അടിത്തറയില്‍

0:41:24.900,0:41:29.479
ഹെഗലിന്റേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമാണെന്ന് മാത്രമല്ല
കൃത്യമായും അതിന് എതിരാണ്.”

0:41:29.479,0:41:31.029
എന്നാല്‍ പല വഴികളിലൂടെയും, അത് പൂര്‍ണ്ണമായും

0:41:31.029,0:41:34.579
ശരിയല്ല എന്ന് നാം കണ്ടെത്താന്‍ പോകുകയാണ്.

0:41:34.579,0:41:38.109
സത്യത്തില്‍ മാര്‍ക്സ് dialectical രീതിയെ

0:41:38.109,0:41:42.269
വിപ്ലവകരമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്; അദ്ദേഹം
അതിനെ വെറുതെ തിരിച്ചിടുകയല്ല ചെയ്തത്.

0:41:42.269,0:41:45.189
ചിലപ്പോള്‍ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും.

0:41:45.189,0:41:49.069
അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്ന് പറയുന്നു: “ഹെഗലിന്റെ dialectic
രീതിയുടെ നിഗൂഢമായ വശം ഞാന്‍

0:41:49.069,0:41:53.160
30 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് വിമര്‍ശിച്ചതാണ്.”

0:41:53.160,0:41:58.689
മാര്‍ക്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തലക്കെട്ട് എന്തായാലും

0:41:58.689,0:42:01.719
അദ്ദേഹത്തിന്റെ A Critique of Hegel’s
Philosophy of Law ഓ Critique

0:42:01.719,0:42:05.159
of Hegel’s Philosophy of
Right ഓ ആണ്.

0:42:05.159,0:42:06.989
ആ വിമര്‍ശനം, ഹെഗലിന്റെ dialectic

0:42:06.989,0:42:09.999
മായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ മാര്‍ക്സ്

0:42:09.999,0:42:12.819
നിര്‍വ്വചിക്കുന്ന വളരെ

0:42:12.819,0:42:17.169
അടിസ്ഥാനപരമായ നിമിഷമാണെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്.

0:42:17.169,0:42:19.959
ഈ നിഗൂഢപരമായ വശത്തെക്കുറിച്ച്

0:42:19.959,0:42:22.809
അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്നും സംസാരിക്കുന്നു.

0:42:22.809,0:42:27.739
ഹെഗല്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന നിഗൂഢപരമായ

0:42:27.739,0:42:29.789
dialectic രീതി

0:42:29.789,0:42:34.729
ജര്‍മ്മനിയില്‍ ഒരു ഫാഷന്‍ ആയിരുന്നു.

0:42:34.729,0:42:39.759
അതുകൊണ്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രവാവസ്ഥയില്‍

0:42:39.759,0:42:43.619
നിലകൊണ്ട് എല്ലാ ചരിത്രപരമായ

0:42:43.619,0:42:50.619
വികാസത്തേയും വിശദീകരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്
അതിനെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതായി വന്നു.

0:42:51.039,0:42:53.779
സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ വശത്തെ
കൂടി മനസിലാക്കാനായി

0:42:53.779,0:42:59.910
അദ്ദേഹത്തിന് അത് വീണ്ടും
കണ്ടെത്തേണ്ടതായിന്നു

0:42:59.910,0:43:04.859
അദ്ദേഹം പിന്നീട് തുടര്‍ന്ന്
അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു,

0:43:04.859,0:43:09.099
“വളരെ അടിസ്ഥാനപരവും വിപ്ലവകരവുമാകയാല്‍
ഈ dialectical രീതി അതിനെ

0:43:09.099,0:43:14.749
മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല.”

0:43:14.749,0:43:18.999
അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്തെന്ന് വെച്ചാല്‍,

0:43:18.999,0:43:22.639
dialectical രീതിയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ
അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്

0:43:22.639,0:43:27.679
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലെ ഘടകങ്ങള്‍

0:43:27.679,0:43:29.979
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍.

0:43:29.979,0:43:32.479
ചലനവും ദ്രവത്വവും പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ഉതകുന്ന

0:43:32.479,0:43:37.299
തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്.

0:43:37.299,0:43:41.959
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചടുലതയും ദ്രവത്വവും

0:43:41.959,0:43:44.419
മാര്‍ക്സിന്റെ മനസിനെ അതിയായി,

0:43:44.419,0:43:48.739
അതിയായി മുദ്രപതിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

0:43:48.739,0:43:51.939
അത് വളരെ വിചിത്രമാണ്,
കാരണം മാര്‍ക്സിനെ മിക്കപ്പോഴും

0:43:51.939,0:43:53.959
കണക്കാക്കുന്നത് സ്ഥിരമായ

0:43:53.959,0:43:57.979
ഘടനപരമായ വിശകലനക്കാരനായാണ്.

0:43:57.979,0:44:03.309
അദ്ദേഹം ചലനം കണ്ടിരുന്നു എന്ന് മൂലധനം
വായിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയും.

0:44:03.309,0:44:06.369
എല്ലാ സമയത്തും അദ്ദേഹം ചലനത്തെ കണ്ടു.

0:44:06.369,0:44:09.609
ആ ചലനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം

0:44:09.609,0:44:14.939
നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നത്.
ആ ചലനം dialectical ആയ ചലനം ആണ്.

0:44:14.939,0:44:16.710
മാര്‍ക്സിനെ മാര്‍ക്സിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ

0:44:16.710,0:44:22.729
വായിക്കുന്നതിന്റെ ധാരാളം രീതികളിലൊരു രീതി
എന്നത് dialectics എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം

0:44:22.729,0:44:26.119
ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണ് മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

0:44:26.119,0:44:28.589
പ്രശ്നമെന്തെന്ന് വെച്ചാല്‍ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും dialectics

0:44:28.589,0:44:31.939
എന്താണെന്നതിനെക്കിറിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധവും എഴുതിയിട്ടില്ല.

0:44:31.939,0:44:33.259
അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല:

0:44:33.259,0:44:35.499
‘ശരി, ഇതാണ് എന്റെ dialectical രീതി’.

0:44:35.499,0:44:36.630
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട്.

0:44:36.630,0:44:38.800
അദ്ദേഹത്തിന്റെ dialectical രീതി
ശരിക്കും നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍,

0:44:38.800,0:44:42.259
നിങ്ങള്‍ മൂലധനം വായിക്കണം.

0:44:42.259,0:44:45.739
അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം അതാണ്.

0:44:45.739,0:44:49.469
വളരെ ഗൌരവകരമായി നിങ്ങള്‍
മൂലധനം വായിക്കുകയാണെങ്കില്‍ dialectical രീതി

0:44:49.469,0:44:53.140
എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു
ബോധവുമായാവും നിങ്ങള്‍ പുറത്തുവരിക

0:44:53.140,0:44:56.769
ഇത് കുറച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്,
കാരണം നിങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍

0:44:56.769,0:45:01.249
dialectical യുക്തിയില്‍
പരിചയമുണ്ടാവില്ല. academia യെ

0:45:01.249,0:45:04.009
സംബന്ധിച്ചടത്തോളം നിങ്ങള്‍
ഒരു വിഷയത്തില്‍ പരിശീലനം കൂടുതല്‍ നേടും തോറും

0:45:04.009,0:45:06.549
നിങ്ങള്‍ dialectical രീതി കുറവ്

0:45:06.549,0:45:08.280
മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളു.

0:45:08.280,0:45:10.329
സത്യത്തില്‍ ചെറിയ കുട്ടികള്‍ വളരേറെ dialectical ആണ്.

0:45:10.329,0:45:12.449
അവര്‍ എല്ലാറ്റിനേയും ചലനമായി കാണുന്നു.

0:45:12.449,0:45:15.709
അവര്‍ പരസ്പരവിരുദ്ധത എല്ലായിടവും കാണുന്നു.
അവര്‍ എല്ലാറ്റിനോടും പ്രതിഷേധപരമായി പ്രതികരിക്കുന്നു

0:45:15.709,0:45:18.609
എല്ലാ പരസ്പരവിരുദ്ധതയും
മറ്റെല്ലാറ്റിലേക്കും കടക്കുന്നു.

0:45:18.609,0:45:19.649
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള

0:45:19.649,0:45:22.469
പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ആശ്ചര്യജനകമായ
സംഗതികളും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

0:45:22.469,0:45:25.819
എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ പറയും ‘ഇനി നീ അതിനെക്കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുക. എന്നിട്ട് നീ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കണം’.

0:45:25.819,0:45:28.619
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ രണ്ടാം ദിവസം മുതല്‍

0:45:28.619,0:45:33.460
നല്ല dialecticians ആകാതിരിക്കാനാണ്
നാം ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്.

0:45:33.460,0:45:38.519
എന്നാല്‍ dialectical രീതി അന്തര്‍ജ്ഞാനപരമായി
ശരിക്കും വളരെ വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്.

0:45:38.519,0:45:42.489
ഒരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മാര്‍ക്സ്
ചെയ്യുന്നത്, ആ അവിശ്വസനീയമായ

0:45:42.489,0:45:48.069
intuitive dialectical രീതി
തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുകയും അതിനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയാണ്.

0:45:48.069,0:45:51.400
ഒരു analytic schema യുടെ
വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയും, അത് നാം കാണും,

0:45:51.400,0:45:53.900
ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള

0:45:53.900,0:45:56.440
തിരിച്ചറിവിന്റെ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയും.

0:45:56.440,0:45:58.759
എല്ലാം ചലനത്തിലാണ്. എല്ലാറ്റിനേയും

0:45:58.759,0:46:01.889
നിര്‍വ്വചിക്കുന്നത് ചലനത്തിന്റെ വാക്കുകളിലാണ്.

0:46:01.889,0:46:03.879
അദ്ദേഹം അദ്ധ്വാനം എന്ന് പറയില്ല.

0:46:03.879,0:46:07.900
അദ്ദേഹം അദ്ധ്വാന പ്രവര്‍ത്തനം(labor process)
എന്നാണ് പറയുന്നത്

0:46:07.900,0:46:09.289
മൂലധനം ഒരു വസ്തുവല്ല;

0:46:09.289,0:46:13.549
അതൊരു പ്രവര്‍ത്തനമാണ്. അത് ചലനത്തിലാണ്.

0:46:13.549,0:46:18.209
അത് ചലിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നില്ലെങ്കില്‍ മൂല്യം നിലനില്‍ക്കില്ല.

0:46:18.209,0:46:22.589
വസ്തുക്കള്‍ ചലനം നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ മൂല്യം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

0:46:22.589,0:46:27.269
ഒപ്പം മൊത്തം വ്യവസ്ഥയും തകര്‍ന്നടിയുന്നു.

0:46:27.269,0:46:28.769
നിങ്ങളില്‍ ഓര്‍ക്കാര്‍ന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക്

0:46:28.769,0:46:32.410
9/11 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത്
സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാമായിരിക്കും.

0:46:32.410,0:46:38.619
മിക്ക കാര്യങ്ങളും നിലച്ചു. ചലനം നിന്നു.

0:46:38.619,0:46:41.869
വിമാനങ്ങള്‍ പറക്കുന്നത് നിര്‍ത്തി. പാലങ്ങളിലൂടെ
നിങ്ങള്‍ക്ക് കടന്നുപോകാന്‍ കഴിയാതെയായി,

0:46:41.869,0:46:43.770
എല്ലാം, പിന്നീട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം

0:46:43.770,0:46:47.099
ചലനം പെട്ടെന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കില്‍
മുതലാളിത്തം തകര്‍ന്ന് പോകുമെന്ന്

0:46:47.099,0:46:50.420
എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലായി,
വേഗം തന്നെ, Giuliani

0:46:50.420,0:46:51.099
വന്ന് പറഞ്ഞു:

0:46:51.099,0:46:54.299
‘ദൈവത്തെ ഓര്‍ത്ത് നിങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങി,
ക്രഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങൂ

0:46:54.299,0:46:58.019
ബ്രോഡ് വേയിലേക്ക് പോകൂ.
മുമ്പത്തെ പോലെ എല്ലാം ചെയ്യൂ.’

0:46:58.019,0:47:01.599
വിമാനകമ്പനിയുടെ ഒരു ടെലിവിഷനില്‍
പരസ്യത്തില്‍ ബുഷ് വരെ വന്ന് പറഞ്ഞു:

0:47:01.599,0:47:04.509
‘തിരിച്ച് വരൂ, പറക്കാന്‍ തുടങ്ങൂ.

0:47:04.509,0:47:07.719
ചലനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരൂ.’

0:47:07.719,0:47:12.919
വേറൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മുതലാളിത്തം
Jack Kerouac പറയും, ‘എല്ലാ കാലവും റോഡിലാണ്.’

0:47:12.919,0:47:17.069
അത് എപ്പോഴും റോഡില്‍ അല്ലെങ്കില്‍
അത് ഒന്നുമല്ല.

0:47:17.069,0:47:21.650
മാര്‍ക്സ് അവിശ്വസനീയമായി
അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു.

0:47:21.650,0:47:25.559
എല്ലാം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥായിയായ ഒരു
മൂര്‍ത്തിയായി അദ്ദേഹത്തെ മിക്കപ്പോഴും

0:47:25.559,0:47:30.119
വര്‍ണ്ണിക്കുന്നത് കാണുന്നത് വളരെ വിചിത്രമാണ്. അല്ല,
അത് ചലനത്തിലാണ്, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു,

0:47:30.119,0:47:33.929
ശാശ്വതമായ ചലനത്തിലാണ്.

0:47:33.929,0:47:35.609
ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്

0:47:35.609,0:47:39.699
ആ ചലനത്തെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാക്കാന്‍
സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആശയ ഉപകരണം

0:47:39.699,0:47:44.640
കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് മാര്‍ക്സ് ചെയ്യുന്നത്.

0:47:44.640,0:47:47.329
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ആശയങ്ങള്‍

0:47:47.329,0:47:49.539
രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്

0:47:49.539,0:47:55.450
എന്ന രീതിയിലാണ്, അവ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
പ്രവര്‍ത്തികളാനെന്ന രീതിയിലാണ്.

0:47:55.450,0:48:00.459
ഇത് ഈ സമയത്ത് എന്നത് പോലെ,
അത് അടുത്ത നിമിഷത്തില്‍ എന്നത് പോലെ,

0:48:00.459,0:48:03.369
അത് വളരെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്,

0:48:03.369,0:48:06.599
എന്നാല്‍ ആ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് പിറകലില്‍
അദ്ദേഹം ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആശയ

0:48:06.599,0:48:08.130
ഉപകരണം കൊണ്ടുവരുക എന്നതാണ്.

0:48:08.130,0:48:10.089
ഒരു ആഴമുള്ള ഘടന, നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍

0:48:10.089,0:48:12.180
നമുക്ക് ചുറ്റും ശാശ്വതമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന

0:48:12.180,0:48:15.959
ആ ചലനങ്ങളെല്ലാം മനസിലാക്കുന്നതില്‍
അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

0:48:15.959,0:48:20.029
പ്രത്യേകിച്ച് മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള

0:48:20.029,0:48:27.029
ഉത്പാദന വ്യവസ്ഥയില്‍ ചലനം തുടങ്ങുന്ന രീതി.

0:48:27.569,0:48:29.579
മാര്‍ക്സിനെ മനസിലാക്കുന്നതിന്റെ
പല മാര്‍ഗ്ഗള്ളിലൊന്ന് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ

0:48:29.579,0:48:33.119
dialectical രീതിയെ ആസ്വദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്

0:48:33.119,0:48:37.209
എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

0:48:37.209,0:48:44.069
മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാരുള്‍പ്പടെ വളരേറെ ആളുകള്‍,
അവര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ dialectics ഇഷ്ടമല്ല.

0:48:44.069,0:48:45.430
‘analytical Marxism’ എന്ന്

0:48:45.430,0:48:48.189
വിളിക്കുന്ന ഒരു മൊത്തം വിഭാഗം

0:48:48.189,0:48:50.819
അവര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്:
‘ഈ dialectics… മൊത്തം’

0:48:50.819,0:48:52.699
അവര്‍ അവരെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത്

0:48:52.699,0:48:55.479
‘ചാണകമല്ലാത്ത മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകാര്‍,’ എന്നാണ്.

0:48:55.479,0:49:02.599
കാരണം അവര്‍ അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്നത്:
‘ആ dialectics എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ചാണകമാണ്.’

0:49:02.599,0:49:04.030
വേറെ ചില ആള്‍ക്കാരുണ്ട്

0:49:04.030,0:49:09.390
അവര്‍ക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വളരേറെ
dialectical ആയ കാര്യങ്ങളെ, കാരണമാകല്‍ (causative)

0:49:09.390,0:49:12.809
ഘടനയിലേക്ക് മറിച്ചിടുക എന്നതാണ്.

0:49:12.809,0:49:20.749
സത്യത്തില്‍ മാര്‍ക്സ് എന്ത് പറയുന്നുവോ അതില്‍ നിന്ന് dialectics നെ
നീക്കം ചെയ്ത് മൊത്തം positivist തരത്തിലാക്കുന്ന വിഭാഗവുമുണ്ട്.

0:49:20.749,0:49:23.959
ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായി ശരിയാവാം.
analytical മാര്‍ക്സിസ്റ്റുകള്‍

0:49:23.959,0:49:27.579
തെറ്റാണ് എന്ന് വാദിക്കുകയല്ല ഞാന്‍.

0:49:27.579,0:49:31.049
positivist ഗണിത മാതൃക എടുക്കുന്ന

0:49:31.049,0:49:34.109
ആളുകള്‍ തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഞാന്‍ പറയുന്നത്.

0:49:34.109,0:49:36.779
ചിലപ്പോള്‍ അവര്‍ ശരിയാവാം.

0:49:36.779,0:49:41.029
മാര്‍ക്സിന്റെ പുസ്തകം മാര്‍ക്സിന്റെ ഭാഷയില്‍
മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന് നിങ്ങള്‍ എന്ത് ചെയ്യണം.

0:49:41.029,0:49:45.759
നിങ്ങള്‍ dialectic നെ
മുറുകെപ്പിടിക്കാന്‍ പോകുകയാണ്.

0:49:45.759,0:49:49.139
അതിന് ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാം
‘മാര്‍ക്സ് തെറ്റാണ്, dialectic തെറ്റാണ്,

0:49:49.139,0:49:52.239
എനിക്കതിഷ്ടമല്ല, അത് പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല’ എന്നൊക്കെ.

0:49:52.239,0:49:53.309
അതില്‍ കുഴപ്പമില്ല.

0:49:53.309,0:49:57.619
എന്നാല്‍ അങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്
എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നും മനസിലാക്കണം.

0:49:57.619,0:50:01.410
മാര്‍ക്സിന്റെ dialectical വശത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്

0:50:01.410,0:50:05.229
കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുകയും

0:50:05.229,0:50:08.659
അതെങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് കാണുകയും എന്നതാണ് നാം

0:50:08.659,0:50:14.269
ചെയ്യാന്‍ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം.

0:50:14.269,0:50:16.189
നാം ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു

0:50:16.189,0:50:19.259
അവസാന കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. മാര്‍ക്സിനെ മാര്‍ക്സിന്റെ ഭാഷയില്‍

0:50:19.259,0:50:25.709
വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ
. ഞാന്‍ അതില്‍ ഒരു സഹായി മാത്രമാണ്.

0:50:25.709,0:50:27.259
നിങ്ങള്‍ അത് വായിക്കാന്‍ പോകുകയാണ്

0:50:27.259,0:50:32.119
എന്റെ സഹായത്തോടെ എന്റെ
നിബന്ധനകള്‍ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

0:50:32.119,0:50:37.669
ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു
കാര്യം എന്നത് എന്റെ താല്‍പ്പര്യം

0:50:37.669,0:50:41.339
നഗരവല്‍ക്കരണമാണ്, തുല്യമല്ലാത്ത
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വികസനം, സാമ്രാജ്യത്വം,

0:50:41.339,0:50:44.059
അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആണ്.

0:50:44.059,0:50:48.549
എന്റെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍

0:50:48.549,0:50:53.529
വളരേധികം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

0:50:53.529,0:50:55.659
കാരണം, ഞാന്‍ ഈ പുസ്തകം
വായിക്കുന്ന രീതിയെ അത് ബാധിക്കുന്നു.

0:50:55.659,0:50:56.549
മറ്റൊരു രീതിയില്‍,

0:50:56.549,0:51:01.529
ഞാനും ഈ പുസ്തകവുമായി 30
വര്‍ഷങ്ങളായി സംവാദത്തിലാണ്.

0:51:01.529,0:51:04.949
എല്ലാ വര്‍ഷവും ഇത് പഠിപ്പിക്കാന്‍
ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം:

0:51:04.949,0:51:09.309
ഓരോ വര്‍ഷവും ഞാന്‍ എന്നോട് ചോദിക്കും: ‘ഈ വര്‍ഷം
ഞാന്‍ എന്ത് വ്യത്യസ്ഥതയോടെയാണ് പഠിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നത്?

0:51:09.309,0:51:15.549
ഞാന്‍ മുമ്പ് കാണാതെ പോയ
എന്താവും ഇപ്രാവശ്യം അടിക്കുക?’

0:51:15.549,0:51:19.439
പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ എന്റെ മനസ്സില്‍ ഉദിക്കുന്നു കാരണം
പുതിയ സംഭവങ്ങള്‍ പെട്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അത്

0:51:19.439,0:51:22.910
ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളും ആണ്.

0:51:22.910,0:51:27.109
ചില കാര്യങ്ങള്‍ പൊങ്ങിവരും, ഞാന്‍
പിറകോട്ട് പോയി, മാര്‍ക്സിലേക്ക് നോക്കി പറയും:

0:51:27.109,0:51:30.400
‘ശരി, ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?’,
ചിലപ്പോള്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള വളരെ

0:51:30.400,0:51:32.369
ഭംഗിയുള്ള ചിലത് നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തും.

0:51:32.369,0:51:35.239
ചിലപ്പോള്‍ ഒന്നും കാണില്ല.

0:51:35.239,0:51:38.289
ദീര്‍ഘകാലത്തെ ഒരു സംവാദത്തിലാണ് ഞാന്‍

0:51:38.289,0:51:41.849
ഞാന്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലിയില്‍ എല്ലാ സമയത്തും

0:51:41.849,0:51:47.949
ഈ രീതിയിലുള്ള ആശയ ഉപകരണങ്ങളുടെ
ചിന്താഗതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

0:51:47.949,0:51:54.159
ആ പ്രക്രിയയാല്‍ ഞാന്‍ ഈ പുസ്തകത്തെ
മനസിലാക്കിയ വഴിയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

0:51:54.159,0:51:58.079
25 വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ ഈ ക്ലാസിന്റെ
ഒരു റിക്കോഡിങ്ങ് നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടിയാല്‍,

0:51:58.079,0:51:59.759
ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നതില്‍ നിന്ന്

0:51:59.759,0:52:01.130
വ്യത്യസ്ഥമായ കാര്യങ്ങള്‍

0:52:01.130,0:52:05.379
സംസാരിക്കുന്നതായി നിങ്ങള്‍ക്ക്
കാണാന്‍ കഴിയും.

0:52:05.379,0:52:07.419
വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍

0:52:07.419,0:52:11.259
ചരിത്രപരമായ കാലാവസ്ഥ മാറി,
ബൌദ്ധിക കാലാവസ്ഥ മാറി,

0:52:11.259,0:52:15.109
എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന്
പൊങ്ങിവന്നു, അവ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്

0:52:15.109,0:52:17.289
നിങ്ങള്‍ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് വായിക്കുന്നത്.

0:52:17.289,0:52:19.199
താല്‍പ്പര്യമുള്ള കാര്യം:

0:52:19.199,0:52:23.649
ഒരു ആമുഖത്തില്‍ മാര്‍ക്സ് ആ
പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.

0:52:23.649,0:52:25.890
ബൂര്‍ഷ്വാ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയില്‍

0:52:25.890,0:52:29.559
ലോകത്തെ മനസിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും,
പിന്നീട് ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുകയും ആ സൈദ്ധാന്തിക

0:52:29.559,0:52:31.950
രൂപകല്‍പ്പനകള്‍ ആവര്‍ത്തനമുള്ളതാകുന്നത് എന്നതിനേയും
കുറിച്ചാണ്.

0:52:31.950,0:52:34.569
അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുകള്‍ മാറുന്നതനുസരിച്ച്

0:52:34.569,0:52:39.769
ആശയങ്ങള്‍ മാറ്റേണ്ടിവരുന്നു.

0:52:39.769,0:52:43.179
അല്ലെങ്കില്‍ ആശയങ്ങളെ പുനര്‍ ക്രമീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

0:52:43.179,0:52:44.690
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചില വായനകളും

0:52:44.690,0:52:47.269
നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടാന്‍ പോകുകയാണ്.

0:52:47.269,0:52:49.370
നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് ഒരിക്കലും
ഒഴിവാക്കാനാവില്ല, എന്നാല്‍

0:52:49.370,0:52:50.849
ദിവസത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍,

0:52:50.849,0:52:54.669
ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തെന്ന് വെച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വായന മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തണമെന്നാണ്.

0:52:54.669,0:52:59.959
നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ആ
പുസ്തകവുമായി ഇടപെടുക, ബൌദ്ധികമായും

0:52:59.959,0:53:03.189
സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും

0:53:03.189,0:53:05.599
ആ പുസ്തകവുമായി സംസാരിക്കാനയി നല്ല സമയം മാറ്റിവെക്കുക,

0:53:05.599,0:53:08.130
ഈ പുസ്തകത്തിനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക.

0:53:08.130,0:53:11.340
ഈ ലോകത്തെ മനസിലാക്കാന്‍

0:53:11.340,0:53:12.499
മാര്‍ക്സ് ശ്രമിക്കുന്ന വഴിയെ അറിയുക.

0:53:12.499,0:53:17.020
കാരണം, എല്ലാറ്റിനും മുകളില്‍
മനസിലാക്കാന്‍ അസാദ്ധ്യമായ ഒരു

0:53:17.020,0:53:19.149
കാര്യത്തെ മനസിലാക്കാനുള്ള

0:53:19.149,0:53:21.299
വിസ്‌മയകരമായ ഒരു

0:53:21.299,0:53:24.039
ഉദ്യമം ആണ് ഈ പുസ്തകം.

0:53:24.039,0:53:25.900
ആ കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍ നിന്ന്

0:53:25.900,0:53:30.919
ഈ പുസ്തകവുമായി നിങ്ങള്‍ സംഭാഷണത്തിലേര്‍പ്പെടണം.
നിങ്ങളുടെ ആ യാത്രയില്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാകും.

0:53:30.919,0:53:33.139
എന്നാല്‍ ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല
കാരണം ദിവസത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍

0:53:33.139,0:53:37.869
പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം

0:53:37.869,0:53:40.089
ജീവിതത്തിലെ അര്‍ത്ഥമായി വിവര്‍ത്തനം

0:53:40.089,0:53:42.299
ചെയ്തേണ്ടത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്.

0:53:42.299,0:53:43.490
അതിനാലാണ് ഈ പുസ്തകം

0:53:43.490,0:53:46.490
ഏറ്റവും മഹത്തരമാകുന്നത്. ഏതെങ്കിലുമൊരു
രീതിയില്‍ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ചിലപ്പോള്‍

0:53:46.490,0:53:49.329
അത് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാവണമെന്നില്ല.

0:53:49.329,0:53:52.219
അത് പൂര്‍ണ്ണമായും ശരിയാണ്

0:53:52.219,0:53:54.420
പൂര്‍ണ്ണമായും യുക്തിപരമവുമാണ്.
അതുകൊണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തോടെ നിങ്ങളതിനെ

0:53:54.420,0:53:58.549
നേരിടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം.

0:53:58.549,0:54:03.799
ശരി ഇതെല്ലാമാണ് ആമുഖമായി
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.

0:54:03.799,0:54:06.949
നിങ്ങളോടൊപ്പം ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുകയും
ആ രീതിയും അതിനോടൊപ്പമുള്ളതും എന്തെന്ന്

0:54:06.949,0:54:10.579
ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയത്
വിശദീകരിക്കുകയുമാണ്

0:54:10.579,0:54:17.809
ഉപകാരപ്രദമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരി,

0:54:17.809,0:54:20.709
അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് ലളിതമായി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്:

0:54:20.709,0:54:23.989
“മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനം
നിലനില്‍ക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത്

0:54:23.989,0:54:27.299
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ബൃഹത്തായ ഒരു
സഞ്ചയം ആയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

0:54:27.299,0:54:28.739
(…)വ്യക്തിപരമായുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍(…)”

0:54:28.739,0:54:30.079
(…)മൌലികമായ വര്‍ഗ്ഗം..

0:54:30.079,0:54:31.699
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശകലനം തുടങ്ങുന്നത്

0:54:31.699,0:54:34.339
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്.”

0:54:34.339,0:54:36.099
ശരി, നാം ഇതിനകം തന്നെ

0:54:36.099,0:54:38.889
വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു വസ്തുനിഷ്ടമായ തുടക്ക സ്ഥാനമാണിത്.

0:54:38.889,0:54:40.789
എന്നാല്‍ ആ ഭാഷയെക്കുറിച്ച്

0:54:40.789,0:54:43.889
ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക: “appears”.

0:54:43.889,0:54:48.549
മാര്‍ക്സ് “appear” എന്ന വാക്ക്
ഉപകയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

0:54:48.549,0:54:51.349
“appear” എന്നത് “is” അല്ല.

0:54:51.349,0:54:53.889
വേറെ ചിലതും കൂടി നടക്കുന്നു എന്നാണ്
“appears” എന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം.

0:54:53.889,0:54:58.410
നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. “മറ്റെന്തെങ്കിലും”
എന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം.

0:54:58.410,0:55:02.899
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം

0:55:02.899,0:55:05.259
എന്നത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നത്

0:55:05.259,0:55:08.839
“മുതലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനത്തെ” ആണ്.

0:55:08.839,0:55:12.439
രുരാതന രീതിയിലെ ഉത്പാദനത്തേയോ
സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനത്തയോ,

0:55:12.439,0:55:14.339
രണ്ടും കൂടിക്കലര്‍ന്ന ഉത്പാദനത്തേയോ

0:55:14.339,0:55:18.559
അല്ല അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വിഷയം മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള

0:55:18.559,0:55:20.329
ഉത്പാദനമായിരുന്നു, അതിന്റെ

0:55:20.329,0:55:23.589
പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലുള്ളത്.

0:55:23.589,0:55:26.670
ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോള്‍ നാം ഓര്‍ക്കേണ്ട

0:55:26.670,0:55:32.279
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്
അതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നു.

0:55:32.279,0:55:34.519
അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് തുടക്ക സ്ഥലം.

0:55:34.519,0:55:36.579
നിങ്ങള്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാല്‍,

0:55:36.579,0:55:44.579
അത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വളരെ നല്ല ഒരു തുടക്ക സ്ഥാനമാണ്.

0:55:44.709,0:55:46.209
എന്തുകൊണ്ട്? … ഒരു

0:55:46.209,0:55:53.059
ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെയെങ്കിലും അനുഭവമില്ലാത്ത
നമ്മളില്‍ എത്ര പേര്‍ ഈ മുറിയിലുണ്ടാകും?

0:55:53.059,0:55:56.949
എല്ലാവര്‍ക്കും ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ട്.

0:55:56.949,0:55:59.509
ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ അതിലൊന്ന് കണ്ടോ?

0:55:59.509,0:56:01.579
ഇന്നലെ നിങ്ങള്‍ അതിലൊന്ന് കണ്ടോ?

0:56:01.579,0:56:08.819
നിങ്ങള്‍ അതിനായി നിരന്തരം ഷോപ്പിങ് ചെയ്യുന്നുവോ?
നിങ്ങള്‍ അത് കണ്ടെത്താനായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ടോ?

0:56:08.819,0:56:13.529
ഒരു പൊതു ഹാരകം(denominator) തെരഞ്ഞെടുക്കു

0:56:13.529,0:56:16.509
എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്,

0:56:16.509,0:56:18.569
നമുക്കെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു കാര്യം

0:56:18.569,0:56:20.619
നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം.

0:56:20.619,0:56:24.219
നാം കടയിലേക്ക് പോകുന്നു, നാം അത് വാങ്ങുന്നു

0:56:24.219,0:56:27.639
അത് നമ്മുടെ നിലനില്‍പ്പിന്
പൂര്‍ണ്ണമായി അത്യാവശ്യമാണ്.

0:56:27.639,0:56:31.239
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല.

0:56:31.239,0:56:35.169
ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടി
നമുക്ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങണം.

0:56:35.169,0:56:38.429
വളരെ ലളിതമായ ഒരു ബന്ധമാണത്.
നാം അതില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള

0:56:38.429,0:56:41.309
മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം എന്നത്,

0:56:41.309,0:56:44.439
ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വഴി എനിക്ക്
അതേ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം കിട്ടുമായിരിക്കും:

0:56:44.439,0:56:48.119
നിങ്ങള്‍ ഒരു പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ,
ജപ്പാന്‍കാരനാണോ അതോ ethnic ആണോ

0:56:48.119,0:56:51.689
മതവിശ്വാസിയാണോ അതോ
മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ, മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍:

0:56:51.689,0:56:52.699
നിങ്ങള്‍ നോക്കുന്നത്

0:56:52.699,0:56:57.619
വളരെ ലളിതമായ തരത്തിലുള്ള
സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെയാണ്.

0:56:57.619,0:57:00.949
പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു: ശരി, എന്ത്
തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് അത്?

0:57:00.949,0:57:02.729
ശരി, ഉല്‍പ്പന്നം എന്നത്,

0:57:02.729,0:57:08.199
അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മനുഷ്യന്റെ

0:57:08.199,0:57:11.849
ആവശ്യമോ ആഗ്രഹമോ നിറവേറ്റുന്ന ഒന്നാണ്.

0:57:11.849,0:57:13.200
പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു: എനിക്ക്

0:57:13.200,0:57:17.599
താല്‍പ്പര്യമില്ല… ഇത് ഗൂഢമായ മാതൃക ആണ്
… അടുത്ത ഖണ്ഡികയില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നു…

0:57:17.599,0:57:20.119
ശരി, നമ്മില്‍ന്നിന്ന് പുറത്ത് നില്‍ക്കുന്ന എന്തൊ

0:57:20.119,0:57:24.920
ആണത്, ഒരു രീതിയില്‍ അതിനെ നാം നമ്മുടേതാക്കുന്നു.

0:57:24.920,0:57:28.729
അത് “ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്
സംതൃപ്തി നല്‍കുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം,

0:57:28.729,0:57:34.679
അത് വരുന്നത്, വയറ്റിലെ വിശപ്പില്‍ നിന്നോ സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍
നിന്നോ എന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ല.” മറ്റൊരു രീതിയില്‍

0:57:34.679,0:57:38.159
പറഞ്ഞാല്‍: അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനശാസ്ത്രവല്‍ക്കരിക്കാന്‍
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതെല്ലാം അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചു.

0:57:38.159,0:57:42.439
പറയുന്നു: ആളുകള്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍

0:57:42.439,0:57:47.269
വാങ്ങുന്നു എന്നതില്‍ എനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമില്ല.
അവര്‍ക്കത് വാങ്ങാം, കാരണം അവര്‍ക്ക് അത് വേണം,

0:57:47.269,0:57:50.429
അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അവര്‍ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

0:57:50.429,0:57:53.789
സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അതെനിക്ക്
വാങ്ങാം അല്ലെങ്കില്‍ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ

0:57:53.789,0:57:56.900
മറ്റെന്തിനോ ആകാം. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍
എനിക്കിഷ്ടമില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരു ഉല്‍പ്പന്നം വാങ്ങുന്നു എന്ന

0:57:56.900,0:58:01.599
വളരെ ലളിതമായ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമേ എനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമുള്ളു.

0:58:01.599,0:58:04.279
പിന്നീട് അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്ന് പറയുന്നു: ഇത് നോക്കൂ.

0:58:04.279,0:58:09.159
ഈ ലോകത്ത് എത്രമാത്രം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുണ്ട്?

0:58:09.159,0:58:12.269
ശരി, ലക്ഷക്കണക്കിനെണ്ണം ഉണ്ടാകും,
എല്ലാറ്റിനും വ്യത്യസ്ഥ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്.

0:58:12.269,0:58:16.739
നാം അവയെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ഥമായ
പാരിമാണികമായ അളവുകോലുകളാലാണ്.

0:58:16.739,0:58:20.549
അദ്ദേഹം വീണ്ടും അത് മാറ്റിവെച്ച് ഇങ്ങനെ
പറയുന്നു:”ഈ വഴികളുടെ കണ്ടുപിടുത്തവും

0:58:20.549,0:58:27.199
അങ്ങനെ സാധനങ്ങളുടെ നാനാമുഖമായ
ഉപയോഗവും ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ജോലിയാണ്.

0:58:27.199,0:58:30.689
ഉപയോഗപ്രദമായ സാധനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അളക്കാനായുള്ള
സാമൂഹ്യമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന മാനദണ്ഡത്തിന്റെ

0:58:30.689,0:58:33.639
കണ്ടുപിടുത്തവും അങ്ങനെയാണ്.

0:58:33.639,0:58:36.749
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ അളക്കുന്നതിന്റെ വൈവിദ്ധ്യം വരുന്നത്

0:58:36.749,0:58:43.239
സാധനങ്ങളുടെ വൈവിദ്ധ്യമാര്‍ന്ന സ്വഭാവത്തില്‍
നിന്നും ഒരു പങ്ക് സമ്പ്രദായത്തില്‍ നിന്നുമാണ്.

0:58:43.239,0:58:46.419
ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രയോജനം
ആണ് അതിന്റെ ഉപയോഗ മൂല്യം.”

0:58:46.419,0:58:51.549
ആദ്യത്തെ വലിയ ആശയം: ഉപയോഗ മൂല്യം.

0:58:51.549,0:58:55.149
അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ്. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗമുള്ളത്
ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല.

0:58:55.149,0:58:59.249
ഉപയോഗ മൂല്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും
അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിനേയും കുറിച്ചും

0:58:59.249,0:59:02.669
ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും എനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമില്ല. അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള
കാര്യങ്ങളെ അവര്‍ അളക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും. ഉപയോഗ മൂല്യം എന്ന

0:59:02.669,0:59:04.429
ആശയത്തോടു മാത്രമാണ് എനിക്ക് താല്‍പ്പര്യം.

0:59:04.429,0:59:10.919
അദ്ദേഹം എത്ര വേഗമാണ് സംക്ഷിപ്തമാക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

0:59:10.919,0:59:15.389
അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജരുടെ

0:59:15.389,0:59:19.469
പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്.

0:59:19.469,0:59:24.789
ഒരു ലാബിലേക്ക് പോയി ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ
മേല്‍ പരീക്ഷണം നടത്താന്‍ കഴിയില്ല എന്നതാണ് അത്.

0:59:24.789,0:59:28.049
അപ്പോള്‍ പരീക്ഷണം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി
നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിവരും

0:59:28.049,0:59:31.499
അദ്ദേഹം ‘സംക്ഷിപ്തതയുടെ ശക്തി’ എന്ന്
വിളിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന വഴിയേയുള്ളു

0:59:31.499,0:59:33.789
നിങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് കാണും:

0:59:33.789,0:59:36.789
ഉല്‍പ്പന്നമാണ് കേന്ദ്രം.

0:59:36.789,0:59:41.459
മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം, ആഗ്രഹം, മോഹം
എന്നിവയില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ സംഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

0:59:41.459,0:59:45.219
സാധനങ്ങളുടെ ഏതൊരു പ്രത്യേക
സവിശേഷതകളില്‍ നിന്ന് എല്ലാം മാറി,

0:59:45.219,0:59:46.879
ഞാന്‍ സംഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

0:59:46.879,0:59:48.949
ചിലപ്പോള്‍ ഈ ഉല്‍പ്പന്നത്തിന് ഒരു ഉപയോഗ-മൂല്യം എന്ന്

0:59:48.949,0:59:51.199
വിളിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ടെന്ന യാധാര്‍ത്ഥ്യത്തിന്റെ

0:59:51.199,0:59:58.199
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഞാന്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ്.

0:59:59.180,1:00:03.150
ഇത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്നത്

1:00:03.150,1:00:05.279
126 ആമാത്തെ

1:00:05.279,1:00:07.929
താളിന്റെ പകുതിയില്‍,

1:00:07.929,1:00:11.620
അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “സമൂഹത്തിന്റെ
രൂപത്തില്‍ ആണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് –

1:00:11.620,1:00:15.669
അതായത് മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനം –

1:00:15.669,1:00:21.699
“അവ കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തിന്റെ
ഭൌതികമായ വാഹകര്‍(bearers) ആണ്

1:00:21.699,1:00:24.929
വീണ്ടും… “വാഹകര്‍” എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക,

1:00:24.929,1:00:27.549
ഒരു ഉല്‍പ്പന്നമെന്നത് എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഒരു വാഹകന്‍ ആണ്.

1:00:27.549,1:00:30.529
അത് എന്തെങ്കിലും ‘ആണ്’ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്.

1:00:30.529,1:00:36.259
അത് എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഒരു വാഹകന്‍ ആണെന്നാണ്.

1:00:36.259,1:00:38.819
അത് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെയും നാം നിര്‍വ്വചിച്ചിട്ടില്ല.

1:00:38.819,1:00:41.169
അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഏങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്?

1:00:41.169,1:00:43.150
കൈമാറ്റ പ്രവര്‍ത്തിയെ നാം നോക്കുമ്പോള്‍

1:00:43.150,1:00:48.939
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും, കാലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും,

1:00:48.939,1:00:52.679
നാം കാണുന്നത് അതിബൃഹത്തായ

1:00:52.679,1:00:56.589
കൈമാറ്റ പ്രവര്‍ത്തനമാണ്, കമ്പോള കൈമാറ്റത്തിന്റെ..

1:00:56.589,1:00:59.519
വ്യത്യസ്ഥമായ ശതമാനങ്ങളുണ്ടാകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം

1:00:59.519,1:01:03.489
ഷര്‍ട്ടും ഷൂസും തമ്മില്‍ കാലത്തിലും
സ്ഥലത്തിലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി.

1:01:03.489,1:01:10.529
വ്യത്യസ്ഥമായ അളവിനെ സംബന്ധിച്ച ബന്ധങ്ങള്‍
നാഴി അരിയും ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പും

1:01:10.529,1:01:14.079
ടണ്‍ കണക്കിന് ഉരുക്കും തമ്മില്‍.
അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍.

1:01:14.079,1:01:19.849
കൈമാറ്റങ്ങളുടെ ലോകത്തില്‍
നാം ആദ്യം കാണുന്നത്

1:01:19.849,1:01:26.709
കൈമാറ്റ മൂല്യത്തില്‍ പൊരുത്തപ്പെടല്‍ ഇല്ല
എന്നാണ്. അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്.

1:01:26.709,1:01:30.400
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ: “കൈമാറ്റ-മൂല്യം

1:01:30.400,1:01:35.569
യാദൃശ്ഛികമായ ഒന്നായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
അത് പൂര്‍ണ്ണമായും ആപേക്ഷികമായതാണ്.

1:01:35.569,1:01:40.079
തത്‌ഫലമായി അത് ഒരു സഹജമായ മൂല്യമാണ്.
അതായത് ഒരു കൈമാറ്റ-മൂല്യം ഉല്‍പ്പന്നവുമായി

1:01:40.079,1:01:42.539
അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതില്‍

1:01:42.539,1:01:50.890
ജന്‍മസിദ്ധമായതാണ്. വാക്കുകളിലെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്നാം.”

1:01:55.159,1:01:56.689
കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്

1:01:56.689,1:01:58.990
നാം ചിലത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അതായത് എല്ലാം

1:01:58.990,1:02:04.869
താത്വികമായി മറ്റെല്ലാമായി
കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാവും.

1:02:04.869,1:02:11.089
എന്താണ് ഇതില്‍ന്നും ഉടനടി അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്,
127 ആം താളില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നു,

1:02:11.089,1:02:14.459
ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത സ്ഥിതിയില്‍
നിന്ന് മറ്റെന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ക്കിപ്പോള്‍ കിട്ടിയത്

1:02:14.459,1:02:18.069
കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും
നിങ്ങള്‍ എല്ലായിപ്പോഴും.

1:02:18.069,1:02:19.209
മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ക്ക്

1:02:19.209,1:02:21.409
അങ്ങനെ കൈമാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാനാകും.

1:02:21.409,1:02:24.839
അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം നിരന്തരം നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

1:02:24.839,1:02:29.279
അതുകൊണ്ട് ഒരു സമയത്ത് മറ്റെല്ലാ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടേയും
കൈമാറ്റത്തിനായി അതിനെ കൈമാറാം.

1:02:29.279,1:02:32.649
അങ്ങനെയെങ്കില്‍, അദ്ദേഹം

1:02:32.649,1:02:35.049
127 ആം താളില്‍ പറയുന്നു,

1:02:35.049,1:02:40.049
“അതിനെ പിന്‍തുടര്‍ന്ന് വരുന്നത്, ആദ്യമായി,ഒരു
പ്രത്യേക ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ പ്രാമാണികമായ കൈമാറ്റ-മൂല്യങ്ങള്‍

1:02:40.049,1:02:43.630
തുല്യമായ ചിലതിനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

1:02:43.630,1:02:47.669
രണ്ടാമതായി ഭാവാഷികാരത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം എന്നത്
അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമാകാന്‍ കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തിന് കഴിയില്ല.

1:02:47.669,1:02:53.799
അത് അതില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന
ഒരു ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലെ രൂപം ആണ്.”

1:02:53.799,1:02:56.349
അതായത്: എന്റെ കൈയ്യില്‍ ഒരു ഉല്‍പ്പന്നമുണ്ടെങ്കില്‍,

1:02:56.349,1:02:58.559
എനിക്കത് കീറിമുറിച്ച്

1:02:58.559,1:03:03.469
അതിനെ കൈമാറ്റത്തിനുതകുന്നതാക്കുന്ന
അതിനകത്തെ മൂലകം കണ്ടെത്താനാവില്ല.

1:03:03.469,1:03:07.789
അത് മറ്റെന്തോ ആണ്.

1:03:07.789,1:03:11.059
അവ്വ. അത് മറ്റെന്തിനോ പകരം വെക്കാവുന്നതാണ്.
ഉല്‍പന്നത്തെ വെറുതെ നോക്കി അതിനെ എന്താണ്

1:03:11.059,1:03:13.189
കൈമാറ്റത്തിനുതകുന്നതാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക്
കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല.

1:03:13.189,1:03:15.150
എനിക്ക് ചനലനാവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഉല്‍പ്പന്നത്തെ

1:03:15.150,1:03:21.099
നോക്കണം​ ഇവിടെയാണ് നാം ചലനത്തിലേക്ക്
എത്തിപ്പെടുന്നത്.

1:03:21.099,1:03:24.029
ഇനിക്ക് അത് നോക്കണം.

1:03:24.029,1:03:24.859
അതേ സമയം അത് ചലിക്കുകയാണ്,

1:03:24.859,1:03:27.909
കൈമാറ്റ കഴിവിനെക്കുറിത്ത് വ്യക്തമായും

1:03:27.909,1:03:29.180
അത് ചിലത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്,

1:03:29.180,1:03:33.139
കൈമാറ്റത്തിലെ ഒരു അനുപാതപരത.

1:03:33.139,1:03:36.479
കൈമാറ്റത്തില്‍ എല്ലാ സാധനങ്ങളും
അനുപാതമായതാണെന്ന് സാരം.

1:03:36.479,1:03:40.640
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ അനുപാതമായതാകുന്നത്?
അനുപാതപരത നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്

1:03:40.640,1:03:42.459
എന്തുകൊണ്ടാണ്?

1:03:42.459,1:03:44.669
അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു?

1:03:44.669,1:03:47.319
അത് എങ്ങനെയാണ് നിര്‍വ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്?

1:03:47.319,1:03:51.849
ആ എന്തോഒന്നിനെയാണ്(something)
ഉല്‍പ്പന്നം വഹിക്കുന്നത്.

1:03:51.849,1:03:54.409
എന്നാല്‍ അത് ആ ഉല്‍പ്പന്നത്തിനകത്തുള്ള കാര്യമല്ല.

1:03:54.409,1:03:57.390
അത് ഉല്‍പ്പന്നത്താല്‍ പിറന്ന

1:03:57.390,1:03:58.870
ഉല്‍പ്പന്നതിനകത്തെ ഒരു

1:03:58.870,1:04:00.379
ബന്ധമാണ് അത്,

1:04:00.379,1:04:03.399
ഒരു ഭൌതിക വസ്തുവല്ല.

1:04:03.399,1:04:06.569
അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചോളത്തിലൂടെയും ഇരുമ്പിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു

1:04:06.569,1:04:11.919
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജ്യാമതീയ ഉദാഹരണത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു,

1:04:11.919,1:04:14.360
എന്നാല്‍ താളിന്റെ മദ്ധ്യത്തില്‍
ക്രൂരമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

1:04:14.360,1:04:18.769
“അവയിലോരോന്നും, കൈമാറ്റ-മൂല്യം ആയിരിക്കുന്നടത്തോളം കാലം

1:04:18.769,1:04:24.789
ഈ മൂന്നാമത്തെ സാധനമായി ചുരുക്കാവുന്നതാണ്,”
അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും.

1:04:24.789,1:04:28.809
“ആ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ
ജ്യാമതീയമാതോ, ഭൌതികമായതോ, രാസമായതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും

1:04:28.809,1:04:33.569
പ്രകൃതിദത്ത സ്വഭാവമോ ആകാന്‍ കഴിയില്ല,”
ആ താളില്‍ താഴെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

1:04:33.569,1:04:36.869
നാം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലതില്‍
വന്നിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

1:04:36.869,1:04:38.410
മാര്‍ക്സിനെ ചിലപ്പോള്‍

1:04:38.410,1:04:43.239
ഒരു തരത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട ഭൌതികവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്.
നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമല്ലോ: എല്ലാം ഭൌതികമായതാവണം.

1:04:43.239,1:04:50.909
എന്നാല്‍ ഇവിടെ നാം പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് എന്തെന്നാല്‍:
അദ്ദേഹം വസ്തുക്കളുടെ ഭൌതിക സ്വഭാവത്തെയല്ലെ എടുക്കുന്നത് എന്നതാണ്.

1:04:50.909,1:04:54.289
ഉല്‍പ്പന്നത്തിന്റെ ഭൌതികത്വം നിങ്ങള്‍ക്ക്
എത്ര വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം, നിങ്ങള്‍

1:04:54.289,1:04:55.729
അതിന്റെ ഉപഭോഗപരതയുടേയോ
(commensurability)

1:04:55.729,1:04:58.190
കൈമാറ്റപരതയുടേയോ (exchangeability)
രഹസ്യം ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാവില്ല.

1:04:58.190,1:05:04.549
നിങ്ങള്‍ അത് കണ്ടെത്തില്ല.

1:05:04.549,1:05:08.869
പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത താളിലേക്ക്
പോയി, 128, പറയുന്നു:

1:05:08.869,1:05:12.689
“എല്ലാ ഉപയോഗ-മൂല്യങ്ങള്‍,

1:05:12.689,1:05:15.380
ഗുണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ഥമാണ്,

1:05:15.380,1:05:19.130
അതേ സമയം കൈമാറ്റൃമൂല്യം എന്ന നിലയില്‍
അവ അളവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമേ വ്യത്യസ്ഥമാകുന്നുള്ളു,”

1:05:19.130,1:05:22.779
അതായത്: ഈ കൈമാറ്റം ആ
കൈമാറ്റത്തിന്റെ എത്രമാത്രം,

1:05:22.779,1:05:27.939
“അതുകൊണ്ട് അതില്‍ ഉപയോഗ-മൂല്യത്തിന്റെ
ഒരു കണിക പോലുമില്ല.”

1:05:27.939,1:05:33.709
അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ഈ commensurability

1:05:33.709,1:05:39.189
എന്തിന്റേയുമെങ്കിലും ഉപയോഗയോഗ്യതയില്‍ നിന്ന് രൂപീകൃതമായതല്ല.

1:05:39.189,1:05:42.999
പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “അങ്ങനെയെങ്കില്‍ നാം
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗ-മൂല്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു,

1:05:42.999,1:05:46.869
പിന്നെ ഒരു സ്വഭാവമേ ബാക്കിവുന്നുള്ളു…” ഇവിടെ
നാം മറ്റൊരു കാരണകാര്യ തെളിവില്ലാത്ത കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്.

1:05:46.869,1:05:48.379
എന്താണ് ആ സ്വഭാവം?

1:05:48.379,1:05:52.079
അവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളാണ്.

1:05:52.079,1:05:55.919
അതാണ് അവക്ക് പൊതുവായുള്ളത്.

1:05:55.919,1:06:04.369
കൈമാറ്റ, ഉപയോഗ മൂല്യങ്ങളുടെ വാഹകരാകുന്നത്
എന്താണോ അതാണ് മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിന്റെ

1:06:04.369,1:06:09.229
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ആകുന്ന ആ ഗുണം.

1:06:09.229,1:06:11.599
അദ്ദേഹം വേഗം തുടര്‍ന്ന് പറയുന്നു:

1:06:11.599,1:06:14.159
എന്ത് തരത്തിലുള്ള അദ്ധ്വാനമാണത്?

1:06:14.159,1:06:16.899
ഞാന്‍ മടിയനാണ്

1:06:16.899,1:06:20.599
എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍,
എനിക്ക് 15 ദിവസം വേണം

1:06:20.599,1:06:25.239
ഈ ഷര്‍ട്ട് തുന്നാന്‍. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ അത്രയും
വിലകൊടുക്കണം… എന്നല്ല അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം.

1:06:25.239,1:06:27.789
15 ദിവസത്തെ അദ്ധ്വാനം വേണോ,

1:06:27.789,1:06:32.079
മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഷര്‍ട്ട് തുന്നാനാവുന്ന മറ്റൊരാളെ എനിക്ക്
പോയി കണ്ടെത്താനായാല്‍ ഞാന്‍ അത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ

1:06:32.079,1:06:34.900
അദ്ധ്വാനം കൊണ്ട് അയാളുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യും.

1:06:34.900,1:06:37.339
ആ ഖണ്ഡികയുടെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1:06:37.339,1:06:40.339
“അവയെ വേര്‍തിരിച്ചറിയാനാവില്ല,

1:06:40.339,1:06:43.999
എന്നാല്‍ അവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ്
ഒരേ പോലുള്ള അദ്ധ്വാനത്തിലെക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു,

1:06:43.999,1:06:46.739
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം.”

1:06:46.739,1:06:50.559
ഇത് വളരെ വേഗമാണ് നീങ്ങുന്നത്, വളരേറെ ഗൂഢാര്‍ത്ഥമായതും.

1:06:50.559,1:06:51.349
ഉപയോഗ-മൂല്യം,

1:06:51.349,1:06:52.659
കൈമാറ്റ-മൂല്യം,

1:06:52.659,1:06:54.889
സംഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം.

1:06:54.889,1:06:56.769
അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു:

1:06:56.769,1:06:59.660
“അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ
മട്ട്(residue) ഞാന്‍ നോക്കി. ഓരോന്നിലും

1:06:59.660,1:07:01.000
പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല.

1:07:01.000,1:07:03.999
എന്നാല്‍ അതേ മായാരൂപം പോലുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠതയുണ്ട്;”

1:07:03.999,1:07:06.609
മായാരൂപവും സാങ്കല്‍പിക മൃഗങ്ങളും പോലുള്ള

1:07:06.609,1:07:10.009
കാര്യങ്ങള്‍ മാര്‍ക്സിനിഷ്ടമാണ്. നിങ്ങള്‍ അത്
ധാരാളം കേള്‍ക്കാന്‍ പോകുകയാണ്.

1:07:10.009,1:07:13.969
അദ്ദഹം ഷെല്ലിയെ വളരേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു,
ഫ്രാങ്കന്‍സ്റ്റീന്‍, അത്തരത്തിലെല്ലാം,

1:07:13.969,1:07:16.779
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള
ഭാഷ ധാരാളം കേള്‍ക്കാം. അത് മഹത്തരം.

1:07:16.779,1:07:22.639
“ഏകജാതീയായ മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
വെറും ഘനീഭവിച്ച സഞ്ചയങ്ങള്‍ ആണ് അവ,

1:07:22.639,1:07:26.459
ഏത് രീതിയില്‍ ചിലവാക്കപ്പെടും എന്ന് പരിഗണിക്കാതെയാണ്
മനുഷ്യന്റെ അദ്ധ്വാന ശക്തി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.

1:07:26.459,1:07:29.989
(…)ഈ സാമൂഹിക പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ
പരലുകള്‍ അവക്കെല്ലാം പൊതുവായതാണ്,

1:07:29.989,1:07:39.369
അവയെല്ലാം മൂല്യങ്ങളാണ്, ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങള്‍.”

1:07:39.369,1:07:45.420
മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കാന്‍

1:07:45.420,1:07:46.959
അദ്ദേഹം നാല് താളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

1:07:46.959,1:07:53.619
ഉപയോഗ-മൂല്യം, കൈമാറ്റ-മൂല്യം, മൂല്യം.

1:07:53.619,1:07:55.619
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കൈമാറ്റം നടത്തുന്ന

1:07:55.619,1:07:58.909
പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്യുമ്പോള്‍ മൂല്യം കൈമാറുന്നു.

1:07:58.909,1:08:05.629
അത് ഉല്‍പ്പന്നത്തിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.

1:08:05.629,1:08:13.819
അതാണ് എല്ലാ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളേയും പരസ്പരം
കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പര്യാപ്തമാക്കുന്നത്.

1:08:13.819,1:08:19.309
അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്നു:
ഉപയോഗ-മൂല്യത്തില്‍ നിന്ന് സംഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം

1:08:19.309,1:08:22.999
പിന്നെ കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തെ
നോക്കാനായി നാം തിരിച്ച് പോകുന്നു.

1:08:22.999,1:08:26.929
നാം കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തെ അപ്പോള്‍ കാണുന്നു,
താളിന്റെ അവസാനം 128, അദ്ദേഹം പറയുന്നു

1:08:26.929,1:08:29.289
“ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ അവശ്യ സമ്പ്രദായം ആയി,

1:08:29.289,1:08:34.219
അല്ലെങ്കില്‍ മൂല്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന തരം.”

1:08:34.219,1:08:37.650
പ്രത്യക്ഷപ്പെടല്‍, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ രൂപം എന്നാല്‍
ഈ സമയത്ത് നിങ്ങള്‍ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത്.

1:08:37.650,1:08:42.049
ഈ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയെല്ലാം കൈമാറ്റ
സ്വഭാവത്തില്‍ നിഗൂഢമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്

1:08:42.049,1:08:47.759
ഈ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തമ്മില്‍
അന്യോന്യം commensurable

1:08:47.759,1:08:52.639
ആയിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്
ആ നിഗൂഢത.

1:08:52.639,1:08:56.389
രഹസ്യം എന്തെന്നാല്‍ അവയെല്ലാം മൂല്യങ്ങളാണ്,

1:08:56.389,1:08:58.560
എന്നാല്‍ മൂല്യങ്ങളെയെല്ലാം പ്രതിനിധാനം

1:08:58.560,1:09:01.330
ചെയ്യുന്നത് കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് കൈമാറ്റ-മൂല്യം

1:09:01.330,1:09:03.069
അതായത് കമ്പോളത്തിലെത്തുന്ന ഒരു ഉല്‍പ്പന്നത്തില്‍

1:09:03.069,1:09:04.549
നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് എത്രമാത്രം കിട്ടും,

1:09:04.549,1:09:06.250
മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധാനമാണത്,

1:09:06.250,1:09:10.749
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധാനമാണത്.

1:09:10.749,1:09:13.909
നിങ്ങള്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പോകുമ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക്

1:09:13.909,1:09:17.859
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അദ്ധ്വാനത്തെ കാണാന്‍ കഴിയുമോ?

1:09:17.859,1:09:21.719
എന്നാല്‍ അതിനൊരു കൈമാറ്റ-മൂല്യമുണ്ട്, അല്ലേ?

1:09:21.719,1:09:22.859
വീണ്ടും, മാര്‍ക്സിന്റെ വാദം ഇതാണ്:

1:09:22.859,1:09:26.969
അവയെല്ലാം അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നമാണ്, എന്നാല്‍
നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ അദ്ധ്വാനം കാണാനാവില്ല,

1:09:26.969,1:09:29.499
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളിലുള്ള അദ്ധ്വാനത്തെ കാണാനാവില്ല.

1:09:29.499,1:09:34.949
എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം കിട്ടുന്നുണ്ട്,
കാരണം അതിനെ അതിന്റെ വിലയില്‍ ആണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

1:09:34.949,1:09:36.659
അതായത്

1:09:36.659,1:09:42.269
കൈമാറ്റ-മൂല്യം എന്നത്
വേറെ എന്തിന്റേയോ പ്രതിനിധാനമാണ്.

1:09:42.269,1:09:47.670
വീണ്ടും: ഒന്ന് മറ്റെന്തിന്റേയെങ്കിലും പ്രതിനിധാനമാണെന്ന്
പറയുന്നതില്‍ നിന്നും “അത് മറ്റേതാണ്” എന്നല്ല അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്

1:09:47.670,1:09:48.830
കാരണം

1:09:48.830,1:09:52.170
ഒരു വസ്തുവും അതിന്റെ പ്രതിനിധാനവും തമ്മില്‍

1:09:52.170,1:09:55.710
വലിയ ഒരു വിടവുണ്ട് എന്ന് ആര്‍ക്കും എളുപ്പം പറയാനാവും..
മൂല്യവും അതിന്റെ പ്രതിനിധാനവും എന്ന ആ വിടവിന്റെ

1:09:55.710,1:09:59.400
സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാന്‍ മാര്‍ക്സ് കുറച്ച്

1:09:59.400,1:10:06.400
സമയം ചിലവാക്കുന്നുണ്ട്.

1:10:08.659,1:10:12.329
129 ആം താളില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1:10:12.329,1:10:15.659
“അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗ-മൂല്യം, ഉപയോഗമുള്ള ചരക്കിന് (article),

1:10:15.659,1:10:19.959
വിലയുണ്ടാകുന്നത് അമൂര്‍ത്തമായ മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം
അതില്‍ objectified ഓ ഭൌതികമക്കപ്പെട്ടോ

1:10:19.959,1:10:26.959
ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതിനാലാണ്.”

1:10:26.959,1:10:30.910
Objectified – വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്.

1:10:30.910,1:10:37.619
ഒരു പ്രവര്‍ത്തി, സത്യത്തില്‍ ഒരു അദ്ധ്വാന പ്രവര്‍ത്തി,
ഒരു വസ്തുവില്‍ objectified ആയി മാറുന്നു.

1:10:37.619,1:10:42.630
ഈ ആശയമാണ് മാര്‍ക്സില്‍ വളരെ
പ്രധാനപ്പെട്ടതായി വരുന്നത്.

1:10:42.630,1:10:44.659
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സാധനമുണ്ട്

1:10:44.659,1:10:46.659
പിന്നെ അദ്ധ്വാന പ്രവര്‍ത്തനവും ഉണ്ട്.

1:10:46.659,1:10:48.360
ആ പ്രവര്‍ത്തിയും ആ സാധനവും

1:10:48.360,1:10:51.370
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?
ഇക്കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പുസ്തകത്തില്‍

1:10:51.370,1:10:56.809
നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന് വരുന്നു.

1:10:56.809,1:10:59.250
പ്രക്രിയയും സാധനങ്ങളും,

1:10:59.250,1:11:05.409
പ്രക്രിയയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപം ആണ് സാധനം.

1:11:05.409,1:11:07.849
നിങ്ങള്‍ ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം വേണോ?

1:11:07.849,1:11:10.369
ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയാല്‍,

1:11:10.369,1:11:13.909
ഈ ആശയങ്ങള്‍ എന്താണെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഒരു
ചെറിയ പ്രബന്ധം എഴുതാന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

1:11:13.909,1:11:15.169
പിന്നീട് ഞാന്‍ അതിന് സ്ഥാനം നല്‍കുന്നു

1:11:15.169,1:11:19.030
ആ സാധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാന്‍
നിങ്ങളെ സ്ഥാനം നല്‍കുന്നത്.

1:11:19.030,1:11:23.790
ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍
അതിന് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത്?

1:11:23.790,1:11:28.150
നിങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വളരെ അത്യാചാരമായി തോന്നാം

1:11:28.150,1:11:33.849
നിങ്ങള്‍ക്ക് C ഓ D ഓ F ഓ സ്ഥാനമാണ് നില്‍കുന്നതെങ്കില്‍,
നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.

1:11:33.849,1:11:37.149
സത്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ആ പ്രക്രിയയില്‍
സംഘര്‍ഷം അനുഭവിക്കുകയാണ്,

1:11:37.149,1:11:41.909
ഈ പുസ്തകത്തില്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ
അധികാരം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ബൌദ്ധിക അദ്ധ്വാന-പ്രക്രിയ.

1:11:41.909,1:11:43.959
അത് വളറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

1:11:43.959,1:11:48.719
എന്നാല്‍ ഞാന്‍ അതൊരു വസ്തുവായി
പരീക്ഷിച്ചാല്‍… യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍,

1:11:48.719,1:11:52.119
വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാല്‍ നിറഞ്ഞതാണ്.

1:11:52.119,1:11:54.249
വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ്,

1:11:54.249,1:11:58.599
അത് ആളുകള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്, അത് പ്രക്രിയയെ
കുറിച്ചാണ്, ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും.

1:11:58.599,1:12:02.149
ആ പ്രക്രിയയില്‍ ആളുകള്‍ എത്രമാത്രം നല്ലതാണ്
എന്ന് അവര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ നോക്കി

1:12:02.149,1:12:04.029
നാം സ്ഥിരമായി പരീക്ഷിക്കുകയാണ്.

1:12:04.029,1:12:09.360
പ്രബന്ധം, ഉപന്യാസങ്ങള്‍, പേപ്പറുകള്‍,

1:12:09.360,1:12:12.669
multiple choice ചോദ്യങ്ങള്, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം.

1:12:12.669,1:12:16.320
മാര്‍ക്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാല്‍:
ശരി, പ്രതിനിധാനം,

1:12:16.320,1:12:18.469
അതായത് കൈമാറ്റ-മൂല്യം,

1:12:18.469,1:12:21.960
നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാവുന്ന ഒന്നാണ്.
എന്നാല്‍ അത്

1:12:21.960,1:12:25.419
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് മൂല്യത്തെയാണ്.

1:12:25.419,1:12:32.389
നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുന്നത് പോലെ അത് എല്ലായിപ്പോഴും ചലനത്തിലാണ്.

1:12:32.389,1:12:37.900
അതായത് ഒരു സാധനത്തില്‍ ഒരു
പ്രക്രിയ objectified ആയിരിക്കുന്നു.

1:12:37.900,1:12:40.980
ഒരു അദ്ധ്വാന പ്രക്രിയ, കലം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കുശവന്‍

1:12:40.980,1:12:44.150
അവസാനം ഒരു സാധനത്തില്‍ objectified ആകുകയാണ്.
കമ്പോളത്തില്‍ വില്‍ക്കുന്നത് ആ സാധനത്തിനെ ആണ്.

1:12:44.150,1:12:47.000
പ്രക്രിയെ അല്ല.

1:12:47.000,1:12:51.119
എന്നാല്‍ ആ പ്രക്രിയ ഇല്ലാതെ
സാധനത്തിന് നിലനില്‍പ്പില്ല.

1:12:51.119,1:12:54.479
അതുകൊണ്ട് പ്രക്രിയ objectified ആയിരിക്കുകയാണ്.

1:12:54.479,1:12:58.059
സാധനം ഉത്പാദിപ്പിക്കാതെ തന്നെ
പ്രബന്ധം എഴുതാല്‍

1:12:58.059,1:13:01.260
ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള്‍ക്കാരുണ്ടാകും.

1:13:01.260,1:13:03.449
നിങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ പറയും: ഓ എന്ത് മഹത്തരമായ പ്രക്രിയ!

1:13:03.449,1:13:07.179
…ആ, ശരി, PhD ഉടനടി…

1:13:07.179,1:13:09.560
… എന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഇല്ലാ, നിങ്ങള്‍ക്കത് objectify ചെയ്യണം…

1:13:09.560,1:13:12.550
ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രിയിലൂടെ കടന്ന് പോയിട്ടുള്ള
ആര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത്,

1:13:12.550,1:13:15.889
നിങ്ങള്‍ക്ക് മഹത്തായ ആശയങ്ങളുണ്ടാവാം. അത്
ഒന്നാന്തരമായി കരുതാം. നിങ്ങളതിനെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് objectify

1:13:15.889,1:13:20.780
ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പറയും:
ദൈവമേ, എന്ത് പൊട്ടത്തരമാണിത്!

1:13:20.780,1:13:22.150
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ …

1:13:22.150,1:13:25.130
ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാര്‍ക്സ് സംസാരിക്കുന്നത്.

1:13:25.130,1:13:26.159
അതാണ് …

1:13:26.159,1:13:27.989
അതാണ് ഇതില്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്, ഉടനടി ഈ

1:13:27.989,1:13:30.280
objectification ന്റെ ആശയമാണ്..

1:13:30.280,1:13:34.699
ഉല്‍പ്പന്നം എന്ന ഈ സാധനത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ അദ്ധ്വാനം

1:13:34.699,1:13:37.989
objectified, materialized ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

1:13:37.989,1:13:41.849
എന്നാല്‍ ആ സാധനത്തിനകത്ത്, അളവ് അളക്കുന്നത്

1:13:41.849,1:13:47.849
സാധനത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയ
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ പേരിലാണ്. എന്നാല്‍…

1:13:47.849,1:13:51.969
അത് തന്നെ അളക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നു…

1:13:51.969,1:13:57.219
മണിക്കൂറുകള്‍, ദിവസങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ തോതിലാണ്.

1:13:57.219,1:13:59.199
ഇവിടെ ഒരു സൂചന ഉണ്ട്,

1:13:59.199,1:14:02.349
കോഡ് ഭാഷയിലുള്ള സൂചന,
മുതലാളിത്ത രീതിയിലെ ഉത്പാദന വ്യവസ്ഥ

1:14:02.349,1:14:07.830
താല്‍ക്കാലികത്വത്തെക്കുറിച്ച് (temporality) ഒരു
പ്രത്യേകരീതിയിലുള്ള സങ്കല്‍പം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

1:14:07.830,1:14:14.570
സമയം, എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിത്ത രീതിയിലെ
ഉത്പാദന വ്യവസ്ഥ സമയത്തെ ചട്ടക്കൂടാക്കുന്നത്?

1:14:14.570,1:14:18.060
മാര്‍ക്സ് ഇതില്‍ ഒരു വാദം കൊണ്ടുവരുന്നു:
പല സ്ഥലത്തും സമയം എന്നാല്‍ പണം എന്ന

1:14:18.060,1:14:24.280
സത്യത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്
എന്ന കാര്യം നിങ്ങളത് മനസിലാക്കണം..

1:14:24.280,1:14:27.420
ചില രീതിയില്‍ സമയം മൂല്യവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിന് സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

1:14:27.420,1:14:30.710
നമ്മുടെ അളക്കല്‍ പോലും ചില പ്രത്യേക തരം

1:14:30.710,1:14:33.950
ആകര്‍ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

1:14:33.950,1:14:40.950
കാരണം മുതലാളിത്തപരമായ ഉത്പാദന
പ്രവര്‍ത്തനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ്.

1:14:43.630,1:14:50.089
ആ ഖണ്ഡികയുടെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1:14:50.089,1:14:56.039
“സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം അദ്ധ്വാന
ശക്തിയെയാണ് ഞാന്‍ ശരിക്കും നോക്കുന്നത്

1:14:56.039,1:15:03.039
അത് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ
മൂല്യത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നത്.”

1:15:03.729,1:15:10.729
ഇനി, എവിടെയാണ് ഈ സമൂഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്,
എവിടെയാണ് ഈ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ലോകം വ്യാപിക്കുന്നത്?

1:15:11.469,1:15:12.850
ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ നോക്കുന്നത്

1:15:12.850,1:15:19.519
ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്കല്ല, നിങ്ങള്‍
നോക്കുന്നത് ഒരു ആഗോള അവസ്ഥയെ ആണ്.

1:15:19.519,1:15:22.429
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ലോകം,

1:15:22.429,1:15:25.889
ഇപ്പോള്‍ എവിടെയാണ്
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ലോകം?

1:15:25.889,1:15:29.690
അത് ചൈനയിലാണ്, അത് മെക്സിക്കോയിലാണ്, അത് ജപ്പാനിലാണ്,

1:15:29.690,1:15:32.190
അത് റഷ്യയിലുണ്ട്…

1:15:32.190,1:15:34.959
അത് ഒരു ആഗോള കാര്യമാണ്.

1:15:34.959,1:15:36.780
അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്

1:15:36.780,1:15:39.429
സമൂഹത്തെ ആണ്, ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍,

1:15:39.429,1:15:42.820
മുതലാളിത്ത ലോകത്തെ മൊത്തമായി.

1:15:42.820,1:15:47.679
അദ്ദേഹം അദ്ധ്വാനം എന്ന സങ്കല്‍പത്തെയും,

1:15:47.679,1:15:50.639
മൂല്യത്തിന്റെ അളക്കലിനെക്കുറിച്ചും
ആണ് നോക്കുന്നത്. അതിനെ

1:15:50.639,1:15:56.110
ലോകത്തെ മൊത്തവുമായി വിധിപറയുക.
ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന

1:15:56.110,1:16:02.580
ഒരു പ്രത്യേക അദ്ധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല.
അതിപ്പോള്‍ ലോകം മൊത്തം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

1:16:02.580,1:16:05.979
ഈ സമയത്തും, ഒരു ആഗോള അവസ്ഥ,

1:16:05.979,1:16:08.499
അത് ശരിക്കും അത്യുജ്ജ്വലമായ

1:16:08.499,1:16:11.719
ആഗോളവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഒരു വിവരണം, നിങ്ങള്‍ക്ക്
അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍.,

1:16:11.719,1:16:13.869
കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

1:16:13.869,1:16:17.599
മാര്‍ക്സ് അവിടെ പറയുന്നത്, ലോക കമ്പോളമുണ്ടാക്കാനുള്ള
ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ പ്രചോദനത്തെക്കുറിച്ചും അതു വഴി

1:16:17.599,1:16:20.389
പഴയ വ്യവസായങ്ങള്‍ തകരുന്ന അതിന്റെ

1:16:20.389,1:16:24.589
പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനെ
കുറിച്ചും. അവിടെ വലിയ

1:16:24.589,1:16:26.189
തരത്തിലുള്ള ഒഴുക്കുണ്ട്.

1:16:26.189,1:16:31.469
എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ആഗോള
സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ആവിക്കപ്പല്‍, തീവണ്ടി ഒക്കെ

1:16:31.469,1:16:35.149
ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവന്‍ ലോകവും
അതിവേഗം തുറന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു

1:16:35.149,1:16:39.449
സന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് മാര്‍ക്സ് ഇത് എഴുതുന്നത്.

1:16:39.449,1:16:43.159
അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം
വളരെ കൃത്യമായി മനസിലാക്കി. അതായത്,

1:16:43.159,1:16:46.059
നമ്മുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന
ഒന്നല്ല മൂല്യം എന്നത്. പകരം

1:16:46.059,1:16:52.039
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ലോകമാണ് അതിനെ
നിര്‍വ്വചിക്കുന്നത്.

1:16:52.039,1:16:55.439
അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നാം
എത്തിച്ചേരുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1:16:55.439,1:16:58.340
“ഈ ഓരോ യൂണീറ്റുകളും,”

1:16:58.340,1:17:03.780
അത് തുല്ല്യക്ഷണമുള്ള അദ്ധ്വാന ശക്തിയാല്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്,

1:17:03.780,1:17:07.289
“അദ്ധ്വാന ശക്തിയുടെ സാമൂഹ്യമായ ശരാശരി
യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ളടത്തോളവും അതുപോലെ

1:17:07.289,1:17:09.390
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നടത്തോളവും ഇതിലെ ഓരോ

1:17:09.390,1:17:13.109
യൂണിറ്റുകളും മറ്റുള്ളവക്ക് തുല്യമാണ്(…)”

1:17:13.109,1:17:16.600
അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് നിര്‍ണ്ണായകമായ നിര്‍വ്വചനം:

1:17:16.600,1:17:19.050
“സമൂഹത്തിന് അവശ്യമായ അദ്ധ്വാന-സമയം

1:17:19.050,1:17:22.690
എന്നത് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി

1:17:22.690,1:17:27.209
അവിടെ സാധാരണയായുള്ള ഉത്പാദന അവസ്ഥയില്‍,
ഒരു ശരാശരി കഴിവോടും അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ തീവൃതയോടും

1:17:27.209,1:17:32.569
കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗ-മൂല്യം
നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള അദ്ധ്വാന-സമയം ആണ്.”

1:17:32.569,1:17:36.139
മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നിര്‍വ്വചനമാണിത്.

1:17:36.139,1:17:43.139
മൂല്യം എന്നത് സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായ അദ്ധ്വാന-സമയമാണ്.

1:17:44.270,1:17:48.640
ഉപയോഗ-മൂല്യത്തിന്റെ ഈ നിഗൂഢമായ പ്രതിനിധാനം
കൊണ്ട് തനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് മാര്‍ക്സ് ചിന്തിച്ചതിന്റെ

1:17:48.640,1:17:52.249
ഒരു കാരണം റിക്കാര്‍ഡോയെ വായിച്ച ഏതൊരാള്‍ക്കും

1:17:52.249,1:17:55.889
കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തേയും മൂല്യത്തേയും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും

1:17:55.889,1:18:00.409
എന്നതുകൊണ്ടാണ്: ‘ശരിയാണ്, അത് ശുദ്ധമായും റിക്കാര്‍ഡോ ആണ്.’

1:18:00.409,1:18:08.499
അത് ശുദ്ധമായും റിക്കാര്‍ഡോ ആണ്, എന്നാല്‍
ഒരു വ്യത്യസ്തത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

1:18:08.499,1:18:15.019
അദ്ധ്വാന-സമയം എന്ന ആശയത്തെ
റിക്കാര്‍ഡോ ഉപയോഗിച്ചു.

1:18:15.019,1:18:21.840
സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായ അദ്ധ്വാന-സമയം
എന്ന ആശയത്തെയാണ് മാര്‍ക്സ് ഉപയോഗിച്ചത്.

1:18:21.840,1:18:25.420
ഉടന്‍ തന്നെ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളോട്
ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണം:

1:18:25.420,1:18:28.420
എന്താണ് ‘സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായത്’?

1:18:28.420,1:18:31.699
അത് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്?

1:18:31.699,1:18:34.550
ഇവിടെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഉത്തരം നല്‍കുന്നില്ല.

1:18:34.550,1:18:38.429
ആ ഉത്തരത്തിന്റെ അവബോധം നിങ്ങള്‍ക്ക്
കിട്ടുന്നത് മൂലധനത്തിലൂടെ കടന്ന്

1:18:38.429,1:18:40.969
പോകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്.

1:18:40.969,1:18:43.389
മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, മാര്‍ക്സ് ഇവിടെ

1:18:43.389,1:18:48.719
ചെയ്യുന്നത് റിക്കാര്‍ഡോയുടെ ആശയ
ഉപകരണങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ച്

1:18:48.719,1:18:55.829
ആവര്‍ത്തിക്കാം, അത് ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍:
‘റിക്കാര്‍ഡോ എന്താണ് വിട്ട് പോയത് എന്ന്.’ പറയുന്നു.

1:18:55.829,1:19:03.039
മൂല്യത്തെ വെറുതെ അദ്ധ്വാന-സമയം എന്ന് വിളിച്ചാല്‍ പോരാ.

1:19:03.039,1:19:05.360
നമുക്ക് അതില്‍ ആ ചോദ്യ ചിഹ്നം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കണം:

1:19:05.360,1:19:07.759
എന്താണ് സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായ അദ്ധ്വാന-സമയം?

1:19:07.759,1:19:11.699
അത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ആരാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്?

1:19:11.699,1:19:14.579
അതാണ് വലിയ പ്രശ്നം.

1:19:14.579,1:19:19.210
ആഗോള മുതലാളിത്തത്തിലെ വലിയ പ്രശ്നമായി
തുടരും എന്നാണ് ഞാന്‍ പറയുന്നത്.

1:19:19.210,1:19:24.279
ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് മൂല്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത്?

1:19:24.279,1:19:27.729
നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മൂല്യമുണ്ടെന്നാണ് നാം എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍, മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകള്‍ക്കങ്ങനെ

1:19:27.729,1:19:31.519
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവരാണ്.

1:19:31.519,1:19:35.659
എന്നാല്‍ മാര്‍ക്സ് പറയുന്നത്: ‘നോക്കൂ ഇവിടെ
ഒരു മൂല്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസിലാകാത്ത

1:19:35.659,1:19:38.469
ഒരു പ്രക്രിയ വഴിയാണ് നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്.’

1:19:38.469,1:19:41.090
അത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കലല്ല,

1:19:41.090,1:19:44.689
അത് നമുക്ക് മേല്‍ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

1:19:44.689,1:19:46.210
അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്

1:19:46.210,1:19:49.499
എന്നത് കെട്ടഴിക്കുണം. നാം
ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാകണമെങ്കില്‍,

1:19:49.499,1:19:52.739
മൂല്യത്തിന്റേയും മറ്റെല്ലാറ്റിന്റേയും മഥിക്കുന്ന വന്‍കടല്‍ച്ചുഴിയില്‍

1:19:52.739,1:19:55.409
നിങ്ങളെവിടെ നില്‍ക്കുന്ന് എന്ന്.
നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാല്‍

1:19:55.409,1:19:58.270
എങ്ങനെയാണ് മൂല്യം നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കണം

1:19:58.270,1:20:02.360
എങ്ങനെയാണ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം,

1:20:02.360,1:20:06.409
സാമൂഹ്യമായും, പരിസ്ഥിതിപരമായും, മറ്റെല്ലാ രീതിയിലും.

1:20:06.409,1:20:07.539
ആരാണ് മൂല്യത്തിന്റെ ഘടന തീരുമാനിക്കുന്നത്,

1:20:07.539,1:20:10.780
ഈ പ്രക്രിയകള്‍ അത് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു
എന്ന ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാതെ,

1:20:10.780,1:20:13.440
ആഗോള തപനത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നവും അതുപോലെ

1:20:13.440,1:20:16.760
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹരിക്കാന്‍

1:20:16.760,1:20:19.819
കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍

1:20:19.819,1:20:22.980
നിങ്ങളെത്തന്നെ കളിയാക്കുകയാണ്.

1:20:22.980,1:20:24.790
മാര്‍ക്സ് അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്നതെന്തെന്നാല്‍:

1:20:24.790,1:20:28.699
സാമൂഹ്യ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന്
നിങ്ങള്‍ മനസിലാക്കണം.

1:20:28.699,1:20:30.550
നമുക്ക് ധാരാളം സമയം ചിലവാക്കേണ്ടത്

1:20:30.550,1:20:35.079
എന്താണ് സാമൂഹ്യ അവശ്യകത എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ്.

1:20:35.079,1:20:39.539
എന്നിരുന്നാലും ആ മൂല്യം സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല എന്ന്

1:20:39.539,1:20:42.489
ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു

1:20:42.489,1:20:46.280
അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളുടെ ദ്രവാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്
എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്ന് ഞാന്‍ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1:20:46.280,1:20:48.239
അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1:20:48.239,1:20:53.989
ഉത്പാദനക്ഷമത അനുസരിച്ച് മൂല്യം തീര്‍ച്ചയായും മാറും.

1:20:53.989,1:20:57.420
“ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ യന്ത്ര തറികള്‍
കൊണ്ടുവന്നത് ഉദാരണമാണ്,

1:20:57.420,1:21:00.780
ഒരു നിശ്ഛിത അളവ് നെയ്‌ത്തുനൂലിനെ നെയ്ത
തുണിയായി മാറ്റാനുള്ള അദ്ധ്വാനം

1:21:00.780,1:21:04.489
പകുതിയായി കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്.

1:21:04.489,1:21:07.979
ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ്
കൈത്തറി നെയ്തുകാരന് മുമ്പത്തെ

1:21:07.979,1:21:10.760
അത്ര അദ്ധ്വാന-സമയം വേണം;

1:21:10.760,1:21:14.530
എന്നാല്‍ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതി
മണിക്കൂര്‍ അദ്ധ്വാനം അര മണിക്കൂര്‍

1:21:14.530,1:21:16.280
സാമൂഹിക അദ്ധ്വാനമേയാകുന്നുള്ളു.

1:21:16.280,1:21:17.660
തല്‍ഫലമായി അതിന്റെ മുമ്പത്തെ

1:21:17.660,1:21:22.109
മൂല്യത്തിന്റെ പകുതിയിലേക്ക് താഴുന്നു.”

1:21:22.109,1:21:27.690
അതുകൊണ്ട് മൂല്യം അതിന്റെ തുടക്കത്തില്‍
തന്നെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലുണ്ടാകുന്ന

1:21:27.690,1:21:32.620
വിപ്ലവങ്ങളുമായി അതിവ സചേതനമാണ്,

1:21:32.620,1:21:34.489
ഉത്പാദനക്ഷമതയിലുണ്ടാകുന്ന വിപ്ലവങ്ങള്‍.

1:21:34.489,1:21:38.399
മൂലധനത്തിലെ കൂടുതല്‍ ഭാഗവും
ഉത്പാദനക്ഷമതയിലുണ്ടാകുന്ന

1:21:38.399,1:21:41.289
വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയാണ്,

1:21:41.289,1:21:47.519
മൂല്യ-ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആ വിപ്ലവങ്ങള്‍.

1:21:47.519,1:21:49.290
ഇത് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു,

1:21:49.290,1:21:51.520
129 ആമത്തെ താളിന്റെ അവസാനം:

1:21:51.520,1:21:55.869
“സാമൂഹ്യമായി ആവശ്യമുള്ള അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
അളവാണ് ഏത് സാധനത്തിന്റേയും മൂല്യത്തിന്റെ

1:21:55.869,1:21:59.279
അളവ് പ്രത്യേകമായി തീരുമാനിക്കുന്നത്,
അല്ലെങ്കില്‍ അത്

1:21:59.279,1:22:03.179
ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ
അദ്ധ്വാന സമയം.

1:22:03.179,1:22:06.479
അതാണ് നിങ്ങളുടെ നിര്‍വ്വചനം.

1:22:06.479,1:22:12.169
“ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒറ്റയായ ഉല്‍പ്പന്നം
എന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളവയുടെ ഒരു ശാരാശരി സാമ്പിള്‍ ആണ്.”

1:22:12.169,1:22:13.809
പിന്നീട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു.

1:22:13.809,1:22:17.149
മാര്‍ക്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് മിക്കപ്പോഴും കാണാം.

1:22:17.149,1:22:19.249
അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയും.

1:22:19.249,1:22:22.409
അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തില്‍ … മനസിലാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്

1:22:22.409,1:22:23.979
നിങ്ങള്‍ക്ക് കൈത്തറി, യന്ത്രത്തറി

1:22:23.979,1:22:27.260
മനസിലായില്ലെങ്കില്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ

1:22:27.260,1:22:30.599
മൂല്യം എന്നത് സ്ഥിരമായി നില്‍ക്കുന്ന കാര്യമല്ല

1:22:30.599,1:22:35.349
എന്ന് സൂചിപ്പികൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്
വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു. താള് 130 ല്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1:22:35.349,1:22:39.309
“…അതിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന് വേണ്ടിവരുന്ന
അദ്ധ്വാന-സമയവും സ്ഥിരമായി നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍

1:22:39.309,1:22:42.699
എന്നാല്‍ രണ്ടാമത്തേത് അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ
ഉത്പാദനക്ഷമതയെ ആശ്രയിച്ച് മാറുന്നു.” അദ്ദേഹം പിന്നീട്

1:22:42.699,1:22:46.480
അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക:

1:22:46.480,1:22:51.530
“ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്
വിവിധങ്ങളായ ചുറ്റുപാടുകളാണ്;

1:22:51.530,1:22:57.560
തൊഴിലാളിയുടെ ശരാശരി കഴിവിന് പുറത്തുള്ള
മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്,

1:22:57.560,1:23:01.859
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ നില,
അതിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രയോഗം,…”

1:23:01.859,1:23:09.989
മുതലാളിത്തത്തില്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടേയും
പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മാര്‍ക്സ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.

1:23:09.989,1:23:13.249
“…ഉത്പാദന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ
സാമൂഹ്യ ഘടന,

1:23:13.249,1:23:16.829
ഉത്പാദനത്തിന്റെ ഉപാധികളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും
വ്യാപ്തിയും, പ്രകജതി പരിതസ്ഥിതിയില്‍

1:23:16.829,1:23:23.539
കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകള്‍.”

1:23:23.539,1:23:30.320
വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങള്‍ക്ക്
മൂല്യത്തിന് മുകളില്‍ ആഘാതമുണ്ടാനാകും.

1:23:30.320,1:23:35.139
പ്രകൃതി പരിതസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍
എന്നാല്‍ മൂല്യത്തിലെ വിപ്ലവം എന്നാണര്‍ത്ഥം.

1:23:35.139,1:23:36.620
സാങ്കേതികവിദ്യയും ശാസ്ത്രവും,

1:23:36.620,1:23:39.159
ഉത്പാദനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സംഘടന,

1:23:39.159,1:23:41.780
സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം…

1:23:41.780,1:23:43.829
സത്യത്തില്‍ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന

1:23:43.829,1:23:48.429
മൂല്യം എന്നത് ശക്തിമത്തായ ഒരു കൂട്ടം
ബലങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. അദ്ദേഹം

1:23:48.429,1:23:52.119
അവയുടെയെല്ലാം കൃത്യമായ വിഭാഗങ്ങളാക്കലിനല്ല ഇവിടെ
ശ്രമിക്കുന്നത്. മൂല്യം എന്നത് സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല എന്ന

1:23:52.119,1:23:59.049
കാര്യം നമ്മേ ജാഗരൂകരാക്കണമെന്നേ
അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു.

1:23:59.049,1:24:07.619
നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ
മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് അത് വിധേയമാണ്.

1:24:08.600,1:24:12.500
എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഒരു സവിശേഷമായ സംഭവം നടക്കുന്നു.

1:24:12.500,1:24:16.659
139 താളെ അവസാനത്തെ ഖണ്ഡികയില്‍

1:24:16.659,1:24:19.849
അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു:

1:24:19.849,1:24:22.610
“ഒരു സാധനത്തിന്
മൂല്യമാകാതെ തന്നെ ഉപയോഗ-മൂല്യമാകാം.”

1:24:22.610,1:24:25.979
ശരിയാണ്, നമുക്ക് അത് സമ്മതിക്കാം.

1:24:25.979,1:24:29.520
നാം വായു ശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ അത്
നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1:24:29.520,1:24:36.449
എങ്കിലും അത് തുടങ്ങാന്‍ പോകുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു.

1:24:36.449,1:24:42.219
വില്‍പ്പനച്ചരക്കാകാതെ ഒരു സാധനത്തിന്
ഉപയോഗപ്രദവും മനുഷ്യ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നവും ആകാനാകും.

1:24:42.219,1:24:46.039
എന്റെ വീട്ടില്‍ എനിക്ക് തക്കാളി വളര്‍ത്താം.
അത് എനിക്ക് തിന്നാം…

1:24:46.039,1:24:48.749
ധാരാളം ആളുകള്‍, മുതലാളിത്തത്തിനകത്ത് തന്നെ,

1:24:48.749,1:24:52.749
തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

1:24:52.749,1:24:57.829
ഒരു ചെറിയ സഹായത്തോടെ DIY ല്‍
നിന്നോ അതുപോലുള്ളിടങ്ങളില്‍ നിന്നോ.

1:24:57.829,1:25:00.280
“രണ്ടാമത്തേത് നിര്‍മ്മിക്കാനായി,”

1:25:00.280,1:25:02.619
അതായത് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍,

1:25:02.619,1:25:03.809
“അയാള്‍ ഉപയോഗ-മൂല്യം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല,

1:25:03.809,1:25:08.530
മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും കൂടി ഉപയോഗ-മൂല്യം നിര്‍മ്മിക്കണം.”

1:25:08.530,1:25:13.050
കൂടാതെ, ജന്മിക്ക് വേണ്ട ഉപയോഗ-മൂല്യം
മാത്രമല്ല, കുടിയാന്‍മാര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ളത് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കണം.

1:25:13.050,1:25:18.359
എന്നാല്‍ ഉപയോഗ-മൂല്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്
പോകുന്നത് കമ്പോളത്തിലൂടെയാണ്.

1:25:18.359,1:25:20.460
അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗ-മൂല്യമാണ്

1:25:20.460,1:25:27.460
നിങ്ങള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്.
അതാണ് കമ്പോളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്.

1:25:27.499,1:25:32.960
“അവസാനം”, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “ഉപയോഗത്തിന്റെ
ഒരു വസ്തുവായി മാറാതെ ഒന്നിനും ഒരു മൂല്യമാകാന്‍ പാടില്ല.

1:25:32.960,1:25:36.400
സാധനം ഉപയോഗശൂന്യമാണെങ്കില്‍, അതിനകത്ത്
അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അദ്ധ്വാനവും അങ്ങനെയായിരിക്കും; അദ്ധ്വാനത്തെ

1:25:36.400,1:25:42.679
അദ്ധ്വാനമായി കണക്കാക്കുകയില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഒരു വിലയുമുണ്ടാകില്ല.”

1:25:42.679,1:25:47.739
ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഉപയോഗ-മൂല്യത്തെ
തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സംഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു.

1:25:47.739,1:25:48.980
പറയുന്നു: ‘ഉപയോഗ-മൂല്യത്തെ

1:25:48.980,1:25:53.050
ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അവയില്‍
എനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമില്ല. ഇത്യാദി.

1:25:53.050,1:25:56.079
അവയില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തില്‍ ഞാന്‍ എത്തി. അതില്‍ നിന്ന്

1:25:56.079,1:25:59.329
ഞാന്‍ മൂല്യത്തിലെത്തി.
എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറയുന്നു:

1:25:59.329,1:26:03.289
സാധനത്തില്‍ അകപ്പെടുന്ന അദ്ധ്വാനം എന്താണ്
എന്നതിന് പ്രാധാന്യമില്ല, അത് ആര്‍ക്കും വേണ്ട എങ്കില്‍,

1:26:03.289,1:26:08.090
മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യകതയോ, ആഗ്രഹമോ,
മോഹമോ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതിന് ഒരു മൂല്യവുമില്ല.’

1:26:08.090,1:26:10.949
അതുകൊണ്ട് മൂല്യം എന്നതും അതിനെ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള

1:26:10.949,1:26:13.309
ഏതെങ്കിലുമൊരാളിന്റെ ഉപയോഗ-മൂല്യം.

1:26:13.309,1:26:18.829
നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് വില്‍ക്കേണ്ടതായുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്താണെന്നാല്‍

1:26:18.829,1:26:25.829
പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗ-മൂല്യത്തെ മൂല്യം
എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു.

1:26:27.590,1:26:30.449
ഇനി, ഇവിടെ വളരെ രസകരമായ

1:26:30.449,1:26:31.980
ഒരു ഘടനയുടെ രീതി

1:26:31.980,1:26:34.530
ഇവിടെയുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്:

1:26:34.530,1:26:39.909
അതാണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നു:
ഓരോ ഭാഗവും നിങ്ങള്‍ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്

1:26:39.909,1:26:45.019
ആശയ ഉപകരണം എങ്ങനെ
നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക,

1:26:45.019,1:26:47.999
അതെല്ലാം എങ്ങനെ ബന്ധിതമാണെന്നും.

1:26:47.999,1:26:52.380
നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തെന്നാല്‍
ഇതുപോലെ ചിലതാണ്:

1:26:52.380,1:27:00.679
നമുക്ക് വ്യാപാരച്ചരക്ക്‌ കിട്ടി.

1:27:00.679,1:27:01.960
നാം പറയുന്നു, യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍,

1:27:01.960,1:27:05.209
ചരക്കിന് ഒരു ഇരട്ട സ്വഭാവമുണ്ട്.

1:27:05.209,1:27:13.309
അതിന് ഒരു ഉപയോഗ-മൂല്യമുണ്ട്.

1:27:13.610,1:27:20.610
അതുപോലെ അതിന് ഒരു കൈമാറ്റ-മൂല്യമുണ്ട്.

1:27:24.989,1:27:27.879
കൈമാറ്റ-മൂല്യം ചിലതിന്റെ
ഒരു പ്രതിനിധാനം ആണ്.

1:27:27.879,1:27:30.519
എന്തിനെ ആണ് അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്?

1:27:30.519,1:27:36.739
അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് മൂല്യത്തിനെയാണ്.

1:27:36.739,1:27:41.619
എന്നാല്‍ ഉപയോഗ-മൂല്യവുമായി

1:27:41.619,1:27:47.239
ബന്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ മൂല്യത്തിന് അര്‍ത്ഥമില്ല.

1:27:47.239,1:27:50.989
എന്താണ് മൂല്യം?

1:27:50.989,1:27:57.989
സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായ അദ്ധ്വാന-സമയം.

1:28:08.329,1:28:16.820
ഇനി, നിങ്ങള്‍ ഒരു വീടിന്റെ ഉടമയാണെങ്കില്‍. നിങ്ങള്‍ക്ക്
അതിന്റെ ഉപയോഗ-മൂല്യത്തിലാണോ കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തിലാണ് താല്‍പ്പര്യമുള്ളത്?

1:28:16.820,1:28:23.820
ശരിയാണ്, നിങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടിലും താല്‍പ്പര്യമുണ്ട്,
നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഊണ് സ്വന്തമാക്കാനും കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്.

1:28:27.469,1:28:28.699
ശരിയല്ലേ?

1:28:28.699,1:28:34.999
ഇവിടെ ഒരു എതിര്‍പ്പുണ്ട്. എന്തിന്റെയെങ്കിലും
കൈമാറ്റ-മൂല്യം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍

1:28:34.999,1:28:37.399
അതിന്റെ ഉപയോഗ-മൂല്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടില്ല.

1:28:37.399,1:28:40.820
അതിന്റെ ഉപയോഗ-മൂല്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍
അതിന്റെ കൈമാറ്റ-മൂല്യം കിട്ടില്ല. പ്രത്യേക സ്ഥിതിയില്‍

1:28:40.820,1:28:43.529
നിങ്ങള്‍ reverse mortgage ഓ അതുപോലുള്ള
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയല്ലെങ്കില്‍, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച്

1:28:43.529,1:28:47.939
വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

1:28:47.939,1:28:50.830
എന്നാല്‍ ഈ ഘടന ശ്രദ്ധിക്കുക:

1:28:50.830,1:28:53.719
ചരക്ക് ഒരു ഒറ്റയായ ആശയമാണ്.

1:28:53.719,1:28:55.599
അതിന് രണ്ട് വശമുണ്ട്.

1:28:55.599,1:28:57.750
നിങ്ങള്‍ ഒരു ചരക്കിനെ കാണുമ്പോള്‍,

1:28:57.750,1:29:03.579
നിങ്ങള്‍ക്കതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായി വിഭജിക്കാനാകുമോ അതായത്:
ഇതാണ് കൈമാറ്റ-മൂല്യം, ഇതാണ് ഉപയോഗ-മൂല്യം എന്ന്?

1:29:03.579,1:29:05.599
ഇല്ല, അതൊരു ഏകത ആണ്.

1:29:05.599,1:29:09.260
ആ ഏകതക്ക് അകത്ത്
ഒരു ദ്വന്ദ്വ വശം ഇരിപ്പുണ്ട്.

1:29:09.260,1:29:11.079
ആ ദ്വന്ദ്വ വശം

1:29:11.079,1:29:15.999
മൂല്യമെന്നതിനെ സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായ
അദ്ധ്വാന-സമയം എന്ന് നിര്‍വ്വചിക്കാന്‍ നമ്മേ അനുവദിക്കുന്നു.

1:29:15.999,1:29:21.260
അതിന് മേലാണ് ഒരു ചരക്കിന്റെ
ഉപയോഗ-മൂല്യം നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

1:29:21.260,1:29:27.039
അതിന്റെ മേലാണ് അത് നില്‍ക്കുന്നത്.

1:29:27.039,1:29:31.059
ഒരു മൂല്യമാകാനായി അതിന്
ഉപയോഗമുണ്ടായിരിക്കണം.

1:29:31.059,1:29:33.160
തീര്‍ച്ചയായും ഈ ബന്ധത്തില്‍

1:29:33.160,1:29:38.199
ലഭ്യതയേയും, ആവശ്യകതയേയും
ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങള്‍ കാണും.

1:29:38.199,1:29:43.609
ലഭ്യത കൂടുതലാണെങ്കില്‍, വില കുറഞ്ഞ് വരും.
ലഭ്യത കുറവാണെങ്കില്‍ വില കൂടി വരും.

1:29:43.609,1:29:47.619
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലഭ്യതയും,
ആവശ്യകതയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്.

1:29:47.619,1:29:51.320
മാര്‍ക്സ് അതിന് വലിയ
പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല.

1:29:51.320,1:29:55.719
അദ്ദേഹം തുടരുന്നതിന്റെ കൂടെ പല കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നു,

1:29:55.719,1:29:59.170
ലഭ്യതയും, ആവശ്യകതയും തുലനാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോള്‍

1:29:59.170,1:30:04.599
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് താല്‍പ്പര്യമുള്ള വിഷയം.

1:30:04.599,1:30:07.949
അവ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോള്‍,
എനിക്ക് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള വിശകലനമാണുള്ളത്

1:30:07.949,1:30:10.290
ചരക്കുകളുടെ മൂല്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്

1:30:10.290,1:30:13.869
ഈ സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായ
അദ്ധ്വാന-സമയമാണ്. ആ സാമൂഹ്യ

1:30:13.869,1:30:20.610
ആവശ്യം എന്തായാലും.. നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്

1:30:20.610,1:30:23.939
ഈ രീതിയിലുള്ള ഒന്നാണ്,
ചരക്കിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ

1:30:23.939,1:30:27.849
സംസാരിക്കാനന്‍ അത് അവദിക്കുന്നു.

1:30:27.849,1:30:31.689
ചരക്ക് മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം.

1:30:31.689,1:30:33.420
നാം എത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം:

1:30:33.420,1:30:36.420
സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായ അദ്ധ്വാന-സമയമാണ്

1:30:36.420,1:30:41.159
ചരക്ക് മൂല്യത്തെ രൂപവല്‍ക്കരിക്കുന്നത്.

1:30:41.159,1:30:48.230
മാര്‍ക്സിന്റെ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ടിത രീതി ആണ് ഭാഗികമായി

1:30:48.230,1:30:53.579
ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

1:30:53.579,1:30:59.539
കൈമാറ്റ-മൂല്യം ആണ് മൂല്യമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങള്‍ പറയുമോ?

1:30:59.539,1:31:01.520
കൈമാറ്റ-മൂല്യമാണ് ഉപയോഗ-മൂല്യത്തിന് കാരണമാകുന്നത്
എന്ന് നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞോ? അതോ ഉപയോഗ-മൂല്യമാണോ

1:31:01.520,1:31:05.469
കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തിന് കാരണമാകുന്നത്? അത്
എന്തെങ്കിലുമാണ് എന്തിനെങ്കിലും കാരണണാകുന്നത്?

1:31:05.469,1:31:09.530
കാരണമാകുക എന്നതല്ലാത്ത ഒരു വിശകലനമാണിത്.

1:31:09.530,1:31:15.679
ഇത് ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ടിത ബന്ധങ്ങള്‍.

1:31:15.679,1:31:21.119
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗ-മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ
കൈമാറ്റ-മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാകുമോ?

1:31:21.119,1:31:24.469
ഇല്ല, നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയില്ല.

1:31:24.469,1:31:29.050
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗ-മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ
മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാകുമോ? ഇല്ല.

1:31:29.050,1:31:32.550
വേറൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മറ്റെല്ലാ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച്
പറയാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ആശയങ്ങളിലൊന്നിനേക്കുറിച്ചും

1:31:32.550,1:31:35.820
സംസാരിക്കാനാവില്ല..

1:31:35.820,1:31:39.690
ഇതാണ് ഞാന്‍ തുടക്കത്തില്‍
ഉദ്ദേശിച്ച ജോലിയുടെ രീതി,

1:31:39.690,1:31:43.119
ഉള്ളിയുടെ ആശയ ഉപകരണം.

1:31:43.119,1:31:51.489
അത് ജൈവമാണ്, ഒന്നിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്,
ഈ ആശയങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ബന്ധങ്ങള്‍.

1:31:51.489,1:31:54.849
എന്നാല്‍ നാം ചലനത്തെക്കുറിച്ചും, സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചും,

1:31:54.849,1:31:59.369
സാധനങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും,
അദ്ധ്വാനപ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചും,

1:31:59.369,1:32:02.639
സംസാരിക്കാന്‍ പോകുന്നതായി കണ്ടു,

1:32:02.639,1:32:08.009
അത് ഉപയോഗ-മൂല്യത്തില്‍ വസ്തുനിഷ്ടമായും

1:32:08.009,1:32:13.269
കൈമാറ്റ-മൂല്യമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്.

1:32:13.269,1:32:17.179
അതുകൊണ്ട് വളരെ താല്‍പ്പര്യജനകമായ

1:32:17.179,1:32:21.270
ആശയ ചട്ടക്കൂടാണിവിടെ. അത് കാരണമാകല്‍
ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല.

1:32:21.270,1:32:23.630
ആന്തരിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അത്.

1:32:23.630,1:32:25.590
മനസിലാക്കുന്നത് വഴി

1:32:25.590,1:32:30.119
ഞാന്‍ ഇതിനകം തന്നെ പറഞ്ഞ ചില
സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ നാം കാണാന്‍ തുടങ്ങുന്നു.

1:32:30.119,1:32:31.939
ഉപയോഗ-മൂല്യവും കൈമാറ്റ-മൂല്യവും

1:32:31.939,1:32:36.699
ഒരേ സമയം കിട്ടുന്നത് വളരെ
നല്ല കാര്യമാണ്.

1:32:36.699,1:32:40.159
എന്നാല്‍ മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള
ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കലിനെ നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു.

1:32:40.159,1:32:43.380
എനിക്ക് ഉപയോഗ-മൂല്യം കിട്ടുന്നോ, അതോ

1:32:43.380,1:32:45.380
ഞാന്‍ കൈമാറ്റ-മൂല്യം എടുക്കണോ?

1:32:45.380,1:32:50.249
അതോ കൈമാറ്റ-മൂല്യം ഉപേക്ഷിച്ച്
ഉപയോഗ-മൂല്യം ഞാന്‍ എടുക്കണോ?

1:32:50.249,1:32:54.609
നാം കമ്പോളത്തില്‍ പോകുമ്പോള്‍ നാം
ദൈനംദിനം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

1:32:54.609,1:32:55.629
ഞാന്‍

1:32:55.629,1:32:58.960
കൈമാറ്റ-മൂല്യം ഉപേക്ഷിക്കണോ…
ഇതിന് വേണ്ട പണം അതോ വേണ്ടായോ?

1:32:58.960,1:33:01.730
പണം എടുക്കണോ അതോ ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യും?

1:33:01.730,1:33:08.239
മാര്‍ക്സ് ചിലത് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്,
അത് ചിലത് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

1:33:08.239,1:33:14.530
അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ,
ഇതാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല.

1:33:14.530,1:33:17.250
അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കാരണാത്മകമായ വിശകലനമല്ല.

1:33:17.250,1:33:18.459
അവിടെ നിന്നാണ് ഞാന്‍ തുടങ്ങാന്‍ പോകുന്നത്…
നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ടിതമായ

1:33:18.459,1:33:24.039
രീതിയിലുള്ള വാദപ്രതിവാദമായാവണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

1:33:24.039,1:33:26.980
അത് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന

1:33:26.980,1:33:31.320
തെരഞ്ഞെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് ചില
കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

1:33:31.320,1:33:34.429
സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിങ്ങള്‍
കാണുന്ന എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും.

1:33:34.429,1:33:37.639
മനുഷ്യ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങള്‍
നിങ്ങള്‍ക്ക് സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ കിട്ടുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക്

1:33:37.639,1:33:41.119
മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം കാണാനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക്
കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധാനമാണ്.

1:33:41.119,1:33:45.590
അതിന്റെ മൂല്യം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുമ്പോള്‍
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ വസ്തുനിഷ്ടമായി

1:33:45.590,1:33:47.990
പരിഗണിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാകുന്നു,

1:33:47.990,1:33:52.260
പിന്നീട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗ, കൈമാറ്റ
മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു.

1:33:52.260,1:33:58.460
ആളുകള്‍ ദൈനംദിനം ചെയ്യുന്ന കാര്യം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ രീതിയാണിത്.

1:33:58.460,1:34:01.970
ഈ ഉപകരണം നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാന്‍
കഴിയും. ഞാന്‍ അത് എടുക്കുന്നത്

1:34:01.970,1:34:05.679
പോലെയല്ല മാര്‍ക്സ് അത് എടുക്കുന്നത്.

1:34:05.679,1:34:10.199
എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെ അത് സഹായിക്കും
എന്ന് അതിനേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനാകും.

1:34:10.199,1:34:14.219
ഔപചാരികമായ ഒരു സംഗ്രഹമായി അത് നിങ്ങള്‍ പഠിക്കില്ല.

1:34:14.219,1:34:15.869
ചിന്തയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ ഇതിന്റെ

1:34:15.869,1:34:19.809
അസ്ഥിയുടെ പുറമേ ഇറച്ചി പോലെ
വെക്കാനാണ് നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുക.

1:34:19.809,1:34:23.260
നല്ലത്, എന്താണ് അത് ശരിക്കും അത് അര്‍ത്ഥമാക്കുക?

1:34:23.260,1:34:28.840
എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നതില്‍
അത് എങ്ങനെ എന്നെ സഹായിക്കും?

1:34:28.840,1:34:33.929
ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശകലനം സ്ഥാപിക്കുന്ന

1:34:33.929,1:34:37.900
നിര്‍ണ്ണായകമായ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത്.

1:34:37.900,1:34:40.110
ആദ്യത്തെ ഭാഗം വായിക്കുന്നതിലൂടെ എന്റെ

1:34:40.110,1:34:43.939
ലക്ഷ്യം എന്നത്, ഇത് എങ്ങനെ
വായിക്കണമെന്നതിന്റെ ഒരു മാതൃക

1:34:43.939,1:34:47.540
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു
സങ്കല്പം നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുകയാണ്.

1:34:47.540,1:34:49.470
അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലായിപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നില്ല.

1:34:49.470,1:34:53.579
എന്നാല്‍ ഓരോ ഭാഗത്തിന്റേയും അവസാനം നിങ്ങള്‍ ഒരു
കാര്യം ചെയ്യണം: പിന്‍വാങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുക,

1:34:53.579,1:34:57.039
എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്
അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്?

1:34:57.039,1:34:59.400
ഈ ബന്ധങ്ങള്‍ എന്നോട് പറയുന്നതെന്താണ്

1:34:59.400,1:35:05.349
ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും,
അതൊടൊപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും?

1:35:05.349,1:35:09.169
എന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍, മറ്റ് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന
ജീവിതത്തില്‍, കമ്പോളത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്,

1:35:09.169,1:35:12.070
തുടങ്ങിയ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും? അത് എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്നത്?

1:35:12.070,1:35:14.880
അത് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ?

1:35:14.880,1:35:18.300
അത് എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്
കാണാന്‍ തുടക്കത്തില്‍ വളരെ വിഷമമാണ്. നിങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും

1:35:18.300,1:35:21.499
മാര്‍ക്സ് നിങ്ങളോട് പറയാന്‍ തുടങ്ങും,
ഈ ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കഥകള്‍.

1:35:21.499,1:35:23.999
അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചുറ്റിക്കറങ്ങി

1:35:23.999,1:35:29.360
പുറത്തേക്ക് പോയി അതിന്റെ
ചലനാത്മകതയുടെ വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തുന്നു.

1:35:29.360,1:35:34.119
അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്.

1:35:34.119,1:35:35.630
എനിക്ക് തോന്നുന്നത്,

1:35:35.630,1:35:38.499
നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം എന്തെന്നാല്‍

1:35:38.499,1:35:41.069
നിങ്ങള്‍ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന്

1:35:41.069,1:35:46.070
ഈ ആശയങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നതിന്റെ രീതി ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം
നോക്കുക. അവ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള

1:35:46.070,1:35:50.030
വ്യവസ്ഥകളില്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നതും.

1:35:50.030,1:35:52.550
പൊതുവായി പറഞ്ഞാല്‍,

1:35:52.550,1:35:55.969
എല്ലാ സമയത്തും ഈ സന്ദര്‍ഭത്തെ ഞാന്‍ ആമുഖമായ

1:35:55.969,1:35:58.839
ഒരു കാര്യമായാണ് പറയുന്നത്.

1:35:58.839,1:36:02.359
അവശ്യമായതിനാല്‍ മോശമായ
അനുഭവത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ കണ്ടെത്തിയതാണ്.

1:36:02.359,1:36:03.260
എന്നാല്‍

1:36:03.260,1:36:07.489
നിങ്ങളെ കുറച്ച് വ്യാപൃതമാക്കാന്‍
ശ്രമിക്കുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടം,

1:36:07.489,1:36:09.790
അതുകൊണ്ട് ഭാവിയില്‍,

1:36:09.790,1:36:13.460
നിങ്ങള്‍ മുമ്പേ തന്നെ പുസ്തകം
ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍,

1:36:13.460,1:36:17.239
സംശയമില്ലാത്ത നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള
ധാരാളം ചോദ്യങ്ങള്‍ മനസില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

1:36:17.239,1:36:18.300
അതുകൊണ്ട്

1:36:18.300,1:36:23.009
ഞാന്‍ എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍
നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് മനസിലാകാത്തത് നിങ്ങള്‍ കിട്ടിയതുമായി

1:36:23.009,1:36:26.619
അത് ഒത്തുപോകാത്തതുകാണ്ടാണ്. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തണം

1:36:26.619,1:36:36.169
അതില്‍ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാല്‍ എന്നെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്തണം.

1:36:36.169,1:36:40.829
ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിന്റെ ആമുഖത്തില്‍
അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട്.

1:36:40.829,1:36:45.729
ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ ആളുകള്‍

1:36:45.729,1:36:49.349
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്കും രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമാണ്.

1:36:49.349,1:36:52.959
എന്നാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയം
പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് മറന്ന് പോകും.

1:36:52.959,1:36:56.280
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈ പഠനത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയം എന്നത് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം

1:36:56.280,1:36:58.249
വായിപ്പിക്കുകയും മനസിലാക്കിപ്പിക്കുകയുമാണ്.

1:36:58.249,1:37:01.570
നിങ്ങള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍
നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട്,

1:37:01.570,1:37:04.119
നമുക്ക് അവിടെ പോയി പരിപ്പ് വടയും ചായയും കഴിച്ച്

1:37:04.119,1:37:06.709
മതിയാവോളം രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാം.

1:37:06.709,1:37:08.799
ഈ പഠനത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്നാകും അത്.

1:37:08.799,1:37:12.819
അതായത്…,
ഇവിടെ അത് പുസ്തകത്തിന് ഒപ്പം

1:37:12.819,1:37:14.520
നിര്‍ത്താനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

1:37:14.520,1:37:18.909
എന്നല്‍ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള
സംഭവങ്ങളുണ്ടാകാം. ഞാന്‍ ഇവിടെ

1:37:18.909,1:37:23.110
സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ആളുകള്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍
വിശകലനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനാല്‍

1:37:23.110,1:37:26.209
പ്രകാശിതമായ പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവാം
അത് വളരേറെ സഹായകമാണ്.

1:37:26.209,1:37:29.449
ആളുകള്‍ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോള്‍ :
എനിക്ക് ഒര്‍മ്മ വരുന്നു,

1:37:29.449,1:37:33.079
ഞാന്‍ AT&Tക്ക് വേണ്ടി ജോലി
ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ഇത് സംഭവിച്ചു

1:37:33.079,1:37:36.929
പിന്നീട് അത് സംഭവിച്ചു, അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്
മാര്‍ക്സും സംസാരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ഭാഷയില്‍:

1:37:36.929,1:37:39.670
അവിടെ ഇത് അനുഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന

1:37:39.670,1:37:43.520
സ്ഥിരമായ വഴികളുണ്ട്. അതില്‍ ചിലതിനെ
ഞാന്‍ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് വളരെ

1:37:43.520,1:37:45.609
വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്നാല്‍ സത്യത്തില്‍

1:37:45.609,1:37:47.769
നാം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്
എന്താണെന്നാല്‍ ഈ പുസ്തകം

1:37:47.769,1:37:51.400
പൂര്‍ത്തിയാക്കുക എന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയാണ്, നമുക്ക്

1:37:51.400,1:37:54.890
അല്‍പ്പം വഴക്കം ഉണ്ട്, അതായത് മുഴവന്‍
സമയവും ഞാന്‍ മതപ്രഭാഷണം ചെയ്യാന്‍ പോകുകയല്ല.

1:37:54.890,1:37:57.849
എല്ലാ സമയവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമിരിക്കുകയല്ല.
അല്‍പ്പം വഴക്കം ഉണ്ട്. അതുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക്

1:37:57.849,1:37:59.329
എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാവും.

1:37:59.329,1:38:02.909
നമുക്കിനി 10 മിനിട്ടു കൂടിയുണ്ട്. നാം
ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ആര്‍ക്കെങ്കിലും

1:38:02.909,1:38:08.150
എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉയര്‍ത്താനുണ്ടോ?

1:38:08.150,1:38:13.909
»വിദ്യാര്‍ത്ഥി: തത്വചിന്തയുടെ പാരമ്പര്യത്തില്‍
നാം മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കമ്പോള്‍

1:38:13.909,1:38:14.889
നിങ്ങള്‍ സാധാരണ ഗ്രഹിക്കുന്ന ആശയം പൂര്‍ണ്ണമായ

1:38:14.889,1:38:15.689
എന്തിനെയെങ്കിലുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കില്‍

1:38:15.689,1:38:19.739
യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തില്‍ സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്‍പ്പുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊന്ന്,

1:38:19.739,1:38:23.149
അപ്പോള്‍ മൂല്യമെന്നത് സാമൂഹ്യമായി
അവശ്യമായ അദ്ധ്വാന-സമയം എന്ന

1:38:23.149,1:38:27.359
മാര്‍ക്സിന്റെ നിര്‍വ്വചനം
നമുക്ക് മനസിലാക്കാമോ,

1:38:27.359,1:38:31.960
അത് തന്നെ സാമൂഹ്യമായി
സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അത് ഒരിക്കലും

1:38:31.960,1:38:34.489
വ്യവസ്ഥക്ക് പുറത്തല്ല. അവിടെ
നമുക്ക് ആലോചിക്കാനാകുന്ന

1:38:34.489,1:38:37.409
ഒരു സാമൂഹ്യ വിന്യാസം ഉണ്ടാകാം

1:38:37.409,1:38:46.280
അതില്‍ മൂല്യം എന്നത്

1:38:46.280,1:38:49.800
അതിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധാനമാണ്,

1:38:49.800,1:38:53.689
ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോള്‍.

1:38:53.689,1:38:57.159
അല്ലെങ്കില്‍ മൂല്യം എപ്പോഴും ഒരു തരത്തിലുള്ള മിഥ്യാകല്‍പനയുടെ അനിവാര്യത ആണോ

1:38:57.159,1:39:00.969
»HARVEY: അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ മനസിലാക്കിയത്:

1:39:00.969,1:39:04.949
മാര്‍ക്സിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം

1:39:04.949,1:39:11.619
അനുസരിച്ച് മൂല്യമെന്നത് മൂലധന രീതിയിലുള്ള
ഉത്പാദന പ്രക്രിയയില്‍ ആന്തരികമായുള്ളതാണ്.

1:39:11.619,1:39:15.380
അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്: നിങ്ങള്‍ക്ക്
ബദലായ മൂല്യങ്ങളുണ്ടാവാം, അത് നല്ലത്.

1:39:15.380,1:39:19.759
അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വപ്നം കാണാം,
നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് ആവശ്യമാകാം, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍.

1:39:19.759,1:39:26.219
എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുന്ന
ശരിക്കുള്ള മൂല്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അവയെ

1:39:26.219,1:39:30.760
മാറ്റാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ അവക്ക് വലിയ
അര്‍ത്ഥമൊന്നുമില്ല. അതാണിത്.

1:39:30.760,1:39:34.760
ബദല്‍ മൂല്യങ്ങളോട് മാര്‍ക്സിന് എതിരൊന്നുമില്ല

1:39:34.760,1:39:37.610
സത്യത്തില്‍ ആഗോള കമ്പോള വ്യവസ്ഥയില്‍

1:39:37.610,1:39:43.380
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാം കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്ന
ബദല്‍ മൂല്യങ്ങള്‍ എന്താണ് കൃത്യമായും

1:39:43.380,1:39:46.349
നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന

1:39:46.349,1:39:49.060
ഒരു വലിയ പ്രശ്നം.

1:39:49.060,1:39:52.709
ന്യായത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങള്‍ …

1:39:52.709,1:39:57.559
ഉദാഹരണത്തിന് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളില്‍
ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കടന്ന് വരുന്നുണ്ട്.

1:39:57.559,1:40:01.820
പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്
സംസാരിക്കാന്‍ ആളുകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

1:40:01.820,1:40:04.680
അത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഉത്തരം
എന്തെന്നാല്‍, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്:

1:40:04.680,1:40:06.949
മാര്‍ക്സ് പറയുക: അത് നല്ലതാണ്.

1:40:06.949,1:40:10.600
അത് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം പറയില്ല,
എവിടേക്ക് പൊകണമെന്നതില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്.

1:40:10.600,1:40:13.310
എന്നാല്‍ ഞാന്‍ കരുതുന്നത്, താത്വികമായി അദ്ദേഹം പറയും:

1:40:13.310,1:40:18.090
അത് ശരി. എന്നാല്‍ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ
സങ്കല്‍പം പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെങ്കില്‍ ഒരു കാര്യത്തെ

1:40:18.090,1:40:21.979
നിങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും. സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ സംഭവിക്കുന്ന

1:40:21.979,1:40:23.820
കാര്യങ്ങളായാലും, നമ്മുടെ ദൈനംദിന

1:40:23.820,1:40:27.159
ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതോ അത്തരം
കാര്യങ്ങളിലോ അത് നമ്മേ ഭരിക്കുന്നതാണ്.

1:40:27.159,1:40:29.840
നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മൂല്യ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

1:40:29.840,1:40:32.059
മുതലാളിത്ത രീതിയിലെ ഉത്പാദനത്തിനകത്ത്

1:40:32.059,1:40:34.340
ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

1:40:34.340,1:40:40.260
പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും
അവിടെ ഒരു സ്പഷ്ടമായ തെറ്റുണ്ട്.

1:40:40.260,1:40:43.979
കാരണം, കൃത്യമായും മൂല്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
അദ്ധ്വാനവുമായ ബന്ധത്തിലും അദ്ധ്വാന പ്രക്രിയയിലുമാണ്.

1:40:43.979,1:40:49.589
സോഷ്യലിസം എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം
എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന

1:40:49.589,1:40:54.229
ഉപകരണമായി മാര്‍ക്സിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
അദ്ധ്വാന സിദ്ധാന്തത്തെ എടുക്കുന്ന

1:40:54.229,1:40:56.439
ധാരാളം ചിന്തകള്‍

1:40:56.439,1:40:57.499
സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹങ്ങളിലുണ്ട്.

1:40:57.499,1:41:00.150
എന്നാല്‍ ഇതല്ല മാര്‍ക്സ് പറയുന്നത്,
അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1:41:00.150,1:41:02.179
മൂല്യമെന്നത് മുതലാളിത്ത

1:41:02.179,1:41:03.949
രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനത്തില്‍ അന്തര്‍ലീനമായതാണ്.

1:41:03.949,1:41:06.889
മൂല്യമെന്തെന്നതുമായി നമുക്ക്

1:41:06.889,1:41:08.879
വ്യവസ്ഥയിലെത്താന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ.

1:41:08.879,1:41:11.159
ഇവിടെ, ബദല്‍ മൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്.

1:41:11.159,1:41:12.810
നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ, സാമൂഹ്യം,

1:41:12.810,1:41:17.050
രാഷ്ട്രീയം അത് പോലുള്ള രംഗങ്ങളില്‍
അവയെക്കുറിച്ച് തത്വചിന്തയുണ്ടാക്കാനും,

1:41:17.050,1:41:18.939
ആലോചിക്കാനും, ദുഖിക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും…

1:41:18.939,1:41:22.499
എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം

1:41:22.499,1:41:25.420
നിങ്ങളെയിപ്പോഴും തിരകെ വന്ന്
ഈ പ്രശ്നത്തെ എതിരിടണം,

1:41:25.420,1:41:28.570
കാരണം എങ്ങനെ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള
ഉത്പാദനം നടക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ അടിസ്ഥാനമായ കാര്യം.

1:41:28.570,1:41:29.119
നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ഥമായ

1:41:29.119,1:41:31.969
മൂല്യങ്ങൾ പ്രധിനിധാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള

1:41:31.969,1:41:35.300
ഉത്പാദനത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കണം.

1:41:35.300,1:41:38.280
അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ ഉദ്ദേശ്യം.

1:41:38.280,1:41:43.530
ക്ഷമിക്കണം, അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ.

1:41:43.530,1:41:47.869
»വിദ്യാർത്ഥി: ശരി,
വസ്തുവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് (objectification)

1:41:47.869,1:41:49.339
കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ സംസാരിക്കാമോ.
കാരണം എനിക്കുള്ള പൂര്‍വ്വകല്പിതമായ ധാരണ

1:41:49.339,1:41:52.219
കൂടുതലും സ്ഥിരമായതാണ്.
much more static in terms of,

1:41:52.219,1:41:54.480
അതായത് അദ്ധ്വാനം വസ്തുവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,
അത് തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുന്നു.

1:41:54.480,1:41:57.030
അവിടെ ഒരു വിഭജനമുണ്ട്.

1:41:57.030,1:42:01.509
പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ

1:42:01.509,1:42:04.409
എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകും?

1:42:04.409,1:42:08.270
»ഡേവിഡ് ഹാർവി: ശരി, വീണ്ടും…
കാര്യം അതല്ല…

1:42:08.270,1:42:11.159
…അല്ല…, ഉദാഹരണത്തിന്:

1:42:11.159,1:42:13.189
ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം:

1:42:13.189,1:42:14.639

1:42:14.639,1:42:17.749
അദ്ധ്വാനം ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് കരുതുക.

1:42:17.749,1:42:20.090
ശരി അത് നിർമ്മിച്ച ജോലിക്കാർ
അതിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോയി,

1:42:20.090,1:42:23.510
പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ വേറെ ചില ജോലിക്കാർ അതിലേക്ക് വരുന്നു.

1:42:23.510,1:42:27.769
അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്: ആജീവനാന്തം ആ
വീടിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് അതിന്റെ

1:42:27.769,1:42:32.080
മൂല്യത്തിലാണോ? അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി
പ്രകാരം അതിന്റെ ഉത്തരം അല്ല എന്നാണ്.

1:42:32.080,1:42:36.329
കാരണം, സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ
വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് കരുതുക,

1:42:36.329,1:42:40.199
അത് വീട് നിർമ്മാണത്തെ പെട്ടെന്ന്
വളരേധികം എളുപ്പമാക്കി.

1:42:40.199,1:42:44.480
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറ്റക്കുടിലുകളുടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന്,
എനിക്കറിയല്ല, വേറൊരു തരത്തിലുള്ള

1:42:44.480,1:42:47.300
ഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു

1:42:47.300,1:42:50.900
ചലനാത്മകതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്

1:42:50.900,1:42:53.540
അത് വീടിന് ഒരു ഉപയോഗ-മൂല്യമുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്

1:42:53.540,1:42:57.699
എത്തിച്ചേരുന്നു. ആ ഉപയോഗ-മൂല്യം ദീർഘകാലത്തേക്ക്
സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൈമാറ്റ-മൂല്യം വ്യാപാരം

1:42:57.699,1:43:00.889
നടത്താവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ
ഒരു അവശിഷ്ടമായി കൈമാറ്റ-മൂല്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

1:43:00.889,1:43:02.019
അതുകൊണ്ട്…,

1:43:02.019,1:43:03.930
ഇവിടെ ഒരു ചലനാത്മകതയുണ്ട്,

1:43:03.930,1:43:05.370
അതായത്

1:43:05.370,1:43:07.849
വസ്തുക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല.

1:43:07.849,1:43:10.550
സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ധാരാളം

1:43:10.550,1:43:14.989
ചലനാത്മകത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സ് വീണ്ടും,
വലുതായി, മൂലധനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല.

1:43:14.989,1:43:16.929
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1:43:16.929,1:43:21.589
ഇ നിമിഷത്തേക്ക് അത് സ്ഥിരമായതാണെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു.

1:43:21.589,1:43:24.000
എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം
ഇവിടെ പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ:

1:43:24.000,1:43:29.109
ശ്രദ്ധിക്കൂ!, ഇത് എപ്പോഴും ചലനത്തിലാണ്,
അത് ഒരിക്കലും സ്ഥിരമല്ല, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതൊരു

1:43:29.109,1:43:32.429
ചലനാത്മകമായ ആശയമാണ്, സ്ഥിരമായതല്ല.
കൂടാതെ വസ്തുവൽക്കരണവും അവിടെയുണ്ട്.

1:43:32.429,1:43:37.189
വീണ്ടും വസ്തുവൽക്കരണത്തിന്റെ
അർത്ഥം തന്നെ കാലക്രമത്തിലും

1:43:37.189,1:43:39.699
സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചും മാറുന്നു.

1:43:39.699,1:43:45.199
അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ്.

1:43:45.199,1:43:46.779
» വിദ്യാർത്ഥി: മാർക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന,

1:43:46.779,1:43:50.590
മൂലധന ലോകത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക

1:43:50.590,1:43:52.469
തരത്തിലൂള്ള വീക്ഷണം, ആധുനിക

1:43:52.469,1:43:53.679
ലോകത്ത് അകന്നുപോകുന്ന…

1:43:53.679,1:43:59.539
പ്രത്യേകമായി ഉടമസ്ഥത
നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ …

1:43:59.539,1:44:01.769
ചില പ്രത്യേക കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ
ഒരു കാര്യം നിർമ്മിക്കാനാവൂ

1:44:01.769,1:44:06.690
കോർപ്പറേറ്റുൾക്ക് ആണ്

1:44:06.690,1:44:07.700
ഈ രംഗത്ത് ആധിപത്യം.

1:44:07.700,1:44:12.019
അത് സ്വതന്ത്ര കമ്പോള – സംരക്ഷണ നിയങ്ങൾ അല്ല,

1:44:12.019,1:44:15.800
…അവ…

1:44:15.800,1:44:18.959
മൂല്യത്തെ പരിശുദ്ധമായ സാമൂഹ്യമായി
അവശ്യമുള്ള അദ്ധ്വാന-സമയം എന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നു.

1:44:18.959,1:44:21.800
»ഡേവിഡ് ഹാർവി: നല്ലത് അത് നിങ്ങൾ
ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത്.

1:44:21.800,1:44:23.989
എന്താണ് സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമുള്ള അദ്ധ്വാന-സമയം?

1:44:23.989,1:44:25.800
അത് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു?

1:44:25.800,1:44:30.120
കമ്പോളത്തിൽ എത്രമാത്രം അത്
നിർണയിക്കുന്ന ഒരു കുത്തക ശക്തിയുണ്ട്?

1:44:30.120,1:44:36.380
സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയം എത്രമാത്രം
അത് നിർണയിക്കുന്നുണ്ട്?

1:44:36.380,1:44:38.739
കോളനിവൽക്കരണത്തിലെ

1:44:38.739,1:44:41.189
അടിമയാക്കൽ അതിനെ എത്രമാത്രം നിർണയിക്കുന്നുണ്ട്?

1:44:41.189,1:44:42.130
വേറൊരു രീതിയിൽ:

1:44:42.130,1:44:43.869
ഇതെല്ലാം തുറന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്.

1:44:43.869,1:44:47.479
തത്വത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ

1:44:47.479,1:44:49.459
ചർച്ചകൾക്കായി മാർക്സ് വളരേറെ തുറന്ന മനസ്

1:44:49.459,1:44:53.699
പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാം നോക്കാൻ
പോകുന്ന കാര്യം, ശുദ്ധമായ മുതലാളിത്തപരമായ

1:44:53.699,1:44:57.359
ഉത്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് മാർക്സിന്റെ
ആശയഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

1:44:57.359,1:45:01.449
പല രീതിയിലും അത്, അത് നമ്മൾ കാണും,
ക്ലാസിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന്റെ

1:45:01.449,1:45:03.249
വീക്ഷണത്താൽ വഴികാട്ടപ്പെട്ടതാണ്.

1:45:03.249,1:45:06.510
മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ: എല്ലാം തികഞ്ഞ

1:45:06.510,1:45:09.969
കമ്പോളമുണ്ടെന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം അനുമാനിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്ര അധികാരം

1:45:09.969,1:45:14.070
അതിന് പുറത്ത് പോകണം.
ഒരു കുത്തകകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.

1:45:14.070,1:45:17.739
മാർക്സ് പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്:
ശരി, ക്ലാസിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ

1:45:17.739,1:45:21.469
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞർ ശരിയാണ് എന്ന്
അനുമാനിക്കുക. ലോകവും അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക.

1:45:21.469,1:45:23.969
ആ അനുമാനം അദ്ദേഹത്തെ

1:45:23.969,1:45:27.659
പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

1:45:27.659,1:45:29.699
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാ

1:45:29.699,1:45:33.320
കാര്യങ്ങളേയും പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്
തടയുന്ന ഒന്നും ഈ ധാരണയിലില്ല. കാരണം,

1:45:33.320,1:45:36.099
എന്നെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യകത എന്ന വിഭാഗം

1:45:36.099,1:45:38.170
ശാശ്വതമായി തുറന്നതാണ്,

1:45:38.170,1:45:39.650
അത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

1:45:39.650,1:45:41.659
1850 ൽ സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യമായതിനെ

1:45:41.659,1:45:45.650
അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് എന്താണ്
സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യം?

1:45:45.650,1:45:50.099
വളരെ വ്യത്യസ്ഥമാണ്.

1:45:50.099,1:45:52.510
ഇതിലെ അയവുള്ള വായന എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ

1:45:52.510,1:45:55.580
ഇത് ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,
എന്നാൽ മാർക്സ് അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്

1:45:55.580,1:45:59.219
ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. വളരെ പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭത്തിൽ

1:45:59.219,1:46:03.340
വളരെ പ്രത്യേകമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി.

1:46:03.340,1:46:06.739
»വിദ്യാർത്ഥി: സാമൂഹ്യമായ അവശ്യകത
എന്നത് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് സ്വയം

1:46:06.739,1:46:10.729
പുനരുത്പാദനം നടത്താനാവശ്യമായ അദ്ധ്വാനമാണോ?

1:46:10.729,1:46:12.559
»ഡേവിഡ് ഹാർവി: സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യം

1:46:12.559,1:46:15.849
എന്നതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1:46:15.849,1:46:19.290
1960കളിലും 1970കളിലും ധാരാളം

1:46:19.290,1:46:22.690
സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ,

1:46:22.690,1:46:26.489
സാമൂഹ്യമായി അവശ്യമായത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം,

1:46:26.489,1:46:28.650
വീടിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചില

1:46:28.650,1:46:31.860
പുനരുത്പാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ചിലവുകൾ കൂടി കണക്കിൽ പെടുത്തണം.

1:46:31.860,1:46:35.369
അത് അനുപാതമില്ലാതെ
വഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്.

1:46:35.369,1:46:38.429
യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ
മൊത്തം ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ

1:46:38.429,1:46:40.480
അത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഫാക്റ്ററികളിലെ

1:46:40.480,1:46:44.070
സ്ത്രീകളുടെ അദ്ധ്വാനമാണ് അടിസ്ഥാനമായിരുന്നത്.
ഇന്ന് ലോകത്തെ

1:46:44.070,1:46:47.840
മൊത്തം തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്.

1:46:47.840,1:46:51.190
അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാമൂഹ്യ
പുനർനിർമ്മാണ വശത്തിന്റെ തരം, അതിനെ

1:46:51.190,1:46:53.289
എങ്ങനെ സാമൂഹ്യമായ അവശ്യകതയുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്

1:46:53.289,1:46:58.230
മാർക്സിസ്റ്റുകളിലെ ഒരു വിവാദപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്നമാണ്.

1:46:58.230,1:47:01.690
നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമെന്തെന്നാൽ
“മാർക്സിസ്റ്റ്” എന്ന വാക്കിന്റെ കാര്യത്തൽ

1:47:01.690,1:47:07.969
മാർക്സ് അവിശ്വാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, ‘ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റല്ല’ എന്നാണ്.

1:47:07.969,1:47:11.489
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത്

1:47:11.489,1:47:13.639
എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്.

1:47:13.639,1:47:18.309
അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്സിന്റെ
തന്നെ വാക്കുകളിൽ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ

1:47:18.309,1:47:21.940
ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. കാരണം,

1:47:21.940,1:47:24.139
സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം

1:47:24.139,1:47:28.309
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്‍പം വിപുലീകരിക്കുന്നത്
തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

1:47:28.309,1:47:29.679
നാം അത് കാണും.

1:47:29.679,1:47:32.889
നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ വിപൂലീകരിക്കണമെന്നത്

1:47:32.889,1:47:34.479
ഒരു തുറന്ന ചർച്ചക്കുള്ള വിഷയമാണ്.

1:47:34.479,1:47:37.039
ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി,

1:47:37.039,1:47:41.719
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നാം അതെങ്ങനെ

1:47:41.719,1:47:43.070
വിപുലീകരിക്കുമെന്നത്, നമ്മേ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

1:47:43.070,1:47:44.899
നാം എങ്ങനെ അത് വിപുലീകരിക്കണം,

1:47:44.899,1:47:47.730
എന്നത് നമ്മേ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

1:47:47.730,1:47:51.609
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു

1:47:51.609,1:47:55.389
gospelനൽകുന്ന ഒരാൾ എന്ന
നിലയിൽ മാർക്സിനെ വായിക്കണം

1:47:55.389,1:47:56.590
എന്നല്ല ഞാൻ കരുതുന്നത്.

1:47:56.590,1:48:00.110
അത് വാദത്തിന്റെ രീതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ഒന്നായല്ല, എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളെക്കുറിച്ചും

1:48:00.110,1:48:03.469
എല്ലാ ബദലുകളെക്കുറിച്ചും പോകാനുള്ള
എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും

1:48:03.469,1:48:05.369
ചിന്തിക്കാനായി നിങ്ങളെ

1:48:05.369,1:48:08.780
സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത്.

1:48:08.780,1:48:09.929
ഒന്നു കൂടി.

1:48:09.929,1:48:13.959
»വിദ്യാർത്ഥി: ഉപയോഗ-മൂല്യവും
കൈമാറ്റ-മൂല്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1:48:13.959,1:48:15.649
എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി
ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാമോ?

1:48:15.649,1:48:19.880
»ഡേവിഡ് ഹാർവി: ഉപയോഗ-മൂല്യം എന്നത് ഒരു ഷർട്ടോ ഷൂസോ ആണ്

1:48:19.880,1:48:21.889
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്തോ അത്. കൈമാറ്റ-മൂല്യം എന്നത്:

1:48:21.889,1:48:25.880
കമ്പോളത്തിലെ ഷർട്ടോ ഷൂസോ ആണ്,
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ

1:48:25.880,1:48:30.099
വിലയെക്കുറിച്ചാണ്, അത്…

1:48:30.099,1:48:33.419
ഈ സമയത്ത് വില എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല,
കാരണം നാം പണത്തെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ

1:48:33.419,1:48:35.969
എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി
മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ

1:48:35.969,1:48:40.610
അത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന വിലയെക്കുറിച്ചാണെന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാനാകും. കൈമാറ്റ-മൂല്യം എന്നത്

1:48:40.610,1:48:43.769
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയാണ്.

1:48:43.769,1:48:46.609
ശരി. നമുക്കവിടെ നിർത്താം.
വളരെ നന്ദി.

1:48:46.609,1:48:52.909
അടുത്തയാഴ്ച നാം കാണുകയില്ല, അല്ലേ?
കാരണം… എന്താണ്?

1:48:52.909,1:48:55.679
» വിദ്യാർത്ഥി: തൊഴിൽ ദിനം.
» ഡേവിഡ് ഹാർവി: ഓ, തൊഴിൽ ദിനം. ഒരു നല്ല ആശയം.

1:48:55.679,1:48:57.739
അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അദ്ധ്യായം ഒന്നിന്റേയും,

1:48:57.739,1:49:03.840
രണ്ടിന്റേയും ബാക്കി ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കണം.

1:49:03.840,1:49:08.169
അങ്ങനെ നാം രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ
അവസാനമെത്തും. രണ്ടാമദ്ധ്യായം ചെറുതാണ്.

1:49:08.169,1:49:12.650
പല കാരണങ്ങളാലും ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ
ബാക്കി ഭാഗം വളരെ ജിജ്ഞാസയുളവാക്കുന്നതാണ്.

1:49:12.650,1:49:17.599
മാർക്സിന്റെ എഴുത്ത് ശൈലിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ
പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത്

1:49:17.599,1:49:23.369
ശൈലി നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടത് പോലെ വിശദമായ അപഗ്രഥനപരമായ
ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമാണ്. അത് അടുത്തതിലും തുടരുന്നു

1:49:23.369,1:49:27.419
ഞാനതിനെ വിളിക്കുന്നത്
‘കണക്കെഴുത്ത്‌ ശൈലി’ എന്നാണ്.

1:49:27.419,1:49:29.869
വളരെറെ മുഷിപ്പുക്കുന്നതാണ് അത്.

1:49:29.869,1:49:31.629
എിവടെ: ‘ഇതിന് രണ്ട് ഷില്ലിങ് വില

1:49:31.629,1:49:34.650
അതിന് മൂന്ന് ഷില്ലിങ് വിലയാണ്,

1:49:34.650,1:49:38.269
അതിന് വില രണ്ടര പെൻസ്. നാം
ഇതിന്റെ കൂടെ അത് കൂട്ടിയാൽ അവസാനം കിട്ടുന്നത്…’

1:49:38.269,1:49:39.269
മഹാ മുഷിപ്പാണ്.

1:49:39.269,1:49:42.980
മൂന്നാം ഭാഗം മുഷിപ്പനായ ആ

1:49:42.980,1:49:46.550
ശൈലിക്കുപരി ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്.

1:49:46.550,1:49:49.510
എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്
വേണമെങ്കിൽ വേഗം അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു.

1:49:49.510,1:49:52.860
എന്നാൽ അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഉള്‍ക്കാഴ്ച അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്

1:49:52.860,1:49:53.810
നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്.

1:49:53.810,1:49:57.070
അദ്ധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം ഭാഗം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ
അമിതാരാധനയെക്കുറിച്ചാണ്.

1:49:57.070,1:50:00.300
അവിടെ ചെന്നായമനുഷ്യരും റോബിൻസൺ ക്രൂസോയും,

1:50:00.300,1:50:04.489
തുടങ്ങി അവിശ്വസനീയമായ എഴുത്ത് ശൈലി.
നിങ്ങൾ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ മാർക്സിന്റെ

1:50:04.489,1:50:08.159
വ്യത്യസ്ഥമായ എഴുത്ത് ശൈലിയുടെ
വലിയ ഒരു മാതൃക കാണും.

1:50:08.159,1:50:09.479
അതെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ്.

1:50:09.479,1:50:13.699
നിങ്ങളൊരു PhD പ്രബന്ധം ആ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ
ആളുകൾ പറയും: ദൈവത്തെ ഓർത്ത്! ഇത് നേരായാക്ക്,

1:50:13.699,1:50:15.320
നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാനാവില്ല.

1:50:15.320,1:50:18.380
ഏത് ശൈലിയിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതും?
എന്നാൽ അദ്ദേഹം വേറെ ശൈലിയിലാണ് എഴുതുന്നത്.

1:50:18.380,1:50:19.559
അദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

1:50:19.559,1:50:21.810
അത് രസമാണ്. നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും:

1:50:21.810,1:50:25.049
ഇത് എങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

1:50:25.049,1:50:28.939
ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്താണ്?
എന്തായാലും അദ്ധ്യായം ഒന്ന് അതുപോലെയാണ്.

1:50:28.939,1:50:30.369
രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം താരതമ്യേനെ ചെറുതാണ്,

1:50:30.369,1:50:33.389
വീണ്ടും സ്പഷ്ടമായി അപഗ്രഥനപരമായത്.

1:50:33.389,1:50:36.969
കേന്ദ്ര ആശയങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കുത്ത് പോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ആശയ ഉപകരണത്തിന് ഒപ്പമുള്ള ഒരു ചവുട്ടുപടി.

1:50:36.969,1:50:42.199
ശരി? അദ്ധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും

1:50:42.199,1:50:45.859
അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക്.

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ വരുമാനം. നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. നാം പണം അടച്ചാലേ പരസ്യങ്ങള്‍ ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )