സിനിമ: ഉള്‍ക്കടല്‍

Directed by Louie Psihoyos
Produced by Fisher Stevens
Paula DuPre Pesmen
Written by Mark Monroe
Starring Ric O’Barry

ജപ്പാന്‍/ജപ്പാന്‍ കമ്പനി നിര്‍മ്മിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ബഹിഷ്കരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
കഴിയുന്നത്ര പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങൂ.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )