സിനിമ: ഇന്നത്തെ തലക്കെട്ട് – ഗ്വാട്ടിമാല


Ixil ലെ “CIA Death Squad” നെക്കുറിച്ചുള്ള അലന്‍ നായര്‍ന്‍(Allan Nairn) ന്റെ സിനിമ. പയ്യന്‍ അലന്‍ നായര്‍ന്‍നേയും ചെറുപ്പക്കാരനായ ചോംസ്കിയേയും ഇതില്‍ കാണാം.

http://primavera-tirania.com/Deadline_Guatemala.php

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )