റാഡിക്കല്‍ പരിസ്ഥിതിവാദി

ഫോസില്‍ ഇന്ധന കമ്പനികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളെ എതിര്‍ക്കുന്ന “radical environmentalists” നേയും “social engineers” നേയും എതിര്‍ത്തുകൊണ്ട് Steamboat Institute Freedom Conference ല്‍ സംസാരിക്കുന്ന Rep. Cory Gardner (R-CO).

കേരളത്തിന്റെ വ്യവസയായ സെക്രട്ടറി P. H. Kurien IAS പരിസ്ഥി തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കണം കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് പറഞ്ഞതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മ പത്രത്തില്‍ കണ്ടും. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. അമേരിക്കയില്‍ വളരെ കാലമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയമാണിത്. ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അവര്‍ അവരുടെ കൂലിപ്പണിക്കാരെക്കൊണ്ട്(IAS) പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

എന്തിന്റെ കൂടെയും തീവ്രവാദം എന്ന വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്താല്‍ പിന്നെ അതിര്‍ക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന് എളുമപ്പമാണല്ലോ.

എന്നാല്‍ ഭൂമിയുടെ രാസഘടന മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദം. അത് നമുക്ക് ക്യാന്‍സറും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും ഒക്കെ സമ്മാനിക്കുന്നു. അതിന് കൂട്ട് നില്‍ക്കുന്ന കുര്യനും കൂട്ടാളികളുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദി.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s