സിനിമ: യുദ്ധത്തിന്റെ ശരീരം

മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് മാത്രം.

ഒരു യുദ്ധത്തിനും സമ്മതം മൂളരുത്. യുദ്ധം പൊട്ടത്തരമാണ്.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )