നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ തറപാവാതിരിക്കുക

 • നഗര ചൂട് കുറക്കും – നഗരത്തിലെ താപ ദ്വീപ് പ്രഭാവം കുറക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ചെടികളും മരങ്ങളും നടുക എന്നതാണ്. അതാ ചൂട് തെട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പടരാതെ സ്വീകരിച്ച് നിര്‍ത്തും. തണലും നല്‍കും.
 • കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‍വമനം – നഗരത്തിന്റെ താപനില കുറയുന്നു എന്നാല്‍ കുറവ് തണുപ്പിക്കല്‍ ചിലവ് എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. അതായത് കുറവ് കാര്‍ബണ്‍ ഉദ്‍വമനം. മരങ്ങളും ചെടികളും കാര്‍ബണ്‍ സംഭരണിയായും പ്രവര്‍ത്തിക്കും.
 • ജൈവ വൈവിദ്ധ്യം – അനാവശ്യമായ തറപാവല്‍(paving) ജൈവവൈവിദ്ധ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മരങ്ങളും ചെടികളും മണ്ണിന് ജീവന്‍ നല്‍കുകയും പക്ഷികള്‍ക്കും മറ്റ് ജീവികള്‍ക്കും സഹായകമാണ്.
 • വെള്ളപ്പൊക്കം കുറക്കും – തറപാവുന്നത് മഴവെള്ളം വേഗം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുന്നു. അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഹരിത പ്രദേശം മഴവെള്ളം വേഗം സ്വീകരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.
 • വായൂ മലിനീകരണം – ഹരിത പ്രദേശം പൊടി, പുക, മറ്റ് മലിനീകരണങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഹെക്റ്റര്‍ മിശ്രിത കാടിന് 15 ടണ്‍ മലിനീകാരികളെ ഒരു വര്‍ഷം ശേഖരിക്കാനാവും.
  ജലമലിനീകരണം – മഴവെള്ളം കോണ്‍ക്രീറ്റിലോ ഓടിലോ കൂടി ഒഴുകുമ്പോള്‍ അത് പൊടി, കരിപ്പൊടി, മറ്റ് മലിനീകാരികള്‍ എന്നിവയെ ശേഖരിച്ച് നമ്മുടെ ജലസംഭരണികളിലെത്തിക്കുന്നു. അത് മണ്ണില്‍ ശേഖരിച്ച് നിര്‍ത്താവുന്നതായിരുന്നു. ചെടികളും മണ്ണും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അത് ജലാശയങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു.
 • ആരോഗ്യം – മലിനീകരണം കുറച്ചാല്‍ അത് ആരോഗ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആസ്മ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ എന്നിയുടെ നേരിട്ടുള്ള കാരണം വായൂ മലിനീകരണമാണ്. മരങ്ങള്‍ക്കും ചെടികള്‍ക്കും അത് കുറക്കാന്‍ കഴിയും. ഹരികസ്ഥലം മാനസികാരോഗ്യത്തേയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 • സ്ഥലനിര്‍മ്മാണം – ശൂന്യമായ കോര്‍ക്രീറ്റ് സ്ഥലം കാണാനും അവിടെ സമയം ചിലവഴിക്കാനും ആളുകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ ആവശ്യത്തിന് അത് തുറന്നുകൊടുക്കണം.
 • സാമ്പത്തികം – വായൂ മലിനീകരണം കുറക്കുന്നതും ശ്വാസകോശരോഗങ്ങള്ഡ കുറയുന്നതും ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ചിലവ് കുറക്കുന്നു. തറപാവുന്നത് എടുത്തുകളഞ്ഞ് അവിടെ നഗര കൃഷി തുടങ്ങിയാല്‍ അതില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക വരുമാനവും ഉണ്ടാകും.
 • ഭംഗി – കോണ്‍ക്രീറ്റ് മുഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മരങ്ങളും പൂക്കളും ഭംഗിയുള്ളതും. അനാവശ്യമായി തറപാവുന്നത് എടുത്തുകളയാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെയാണ്.

കാണുക Depave.org, Depave Paradise Canada.

— സ്രോതസ്സ് makewealthhistory.org

നാം ഇന്ന് വീടുകളുടെ മുറ്റവും കോണ്‍ക്രീറ്റും തറയോടും കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്. ഒരു തുള്ളിവെള്ളം താഴേക്ക് പോകാനനുവദിക്കില്ല. കാലില്‍ മണ്ണും പാടില്ല. അതും കുഴപ്പമാണ്.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )