ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ജീവിതം കറുത്തവര്‍ക്കും വെള്ളക്കാര്‍ക്കും വേറിട്ടതാണ്

The Daily Show – Race/Off
Jon Stewart
#blacklivesmatter

പോലീസിനാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )