4 ഡിഗ്രി എന്നത് ജീവിക്കാന്‍ ‍കഴിയാത്ത വഴിയാണ്

Latin American state won’t legitimise ‘failed mechanism’ with national plan as world still on track for dangerous climate change, lead envoy says
Paul Oquist
The ten largest carbon polluters account for 72% of historical emissions and the 100 smallest just 3%, he said.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകൂ. neritam-subscribe@lists.riseup.net ലേക്ക് ഒരു മെയില്‍ അയക്കുകയോ neritam സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )