അസമത്വത്തിനും കോര്‍പ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തത്തിനുമെതിരെ ലോകം മൊത്തം എതിര്‍പ്പ്

On Contact 001
Tariq Ali, Chris Hedges

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )