ലണ്ടന്‍ നഗരത്തിലെ ‘എലി ബാങ്കുകാര്‍’

ബാങ്കുകാരെ കറുത്ത എലികളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകള്‍ ലണ്ടന്‍ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബാങ്ക് ഓഫീസുകളുടേയും Bishopsgate ലെ ബ്രാഞ്ചുകളുടേയും നടുവിലാണ് അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. Bank of England ല്‍ നിന്ന് രണ്ട് മിനിട്ട് ദൂരമേ അവിടേക്കുറ്റു.

— സ്രോതസ്സ് businessinsider.in

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )