ഒരു ശവക്കല്ലറയുമില്ല

Ain’t No Grave
Johnny Cash
(originally by Claude Ely)

There ain’t no grave
Can hold my body down
There ain’t no grave
Can hold my body down

When I hear that trumpet sound
I’m gonna rise right out of the ground
Ain’t no grave
Can hold my body down

Well, look way down the river
And what do you think I see
I see a band of angels
And they’re coming after me

Ain’t no grave
Can hold my body down
There ain’t no grave
Can hold my body down

Well, look down yonder, Gabriel
Put your feet on the land and sea
But Gabriel, don’t you blow your trumpet
Until you hear from me

There ain’t no grave
Can hold my body down
Ain’t no grave
Can hold my body down

Well meet me, Jesus, meet me
Meet me in the middle of the air
And if these wings don’t fail me,
I will meet you anywhere

Ain’t no grave
Can hold my body down
There ain’t no grave
Can hold my body down

Well meet me, Mother and Father,
Meet me down the river road
And Mama, you know that I’ll be there
When I check in my load

Ain’t no grave
Can hold my body down
There ain’t no grave
Can hold my body down
There ain’t no grave
Can hold my body down

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )