ജനങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരുകളെ മറിച്ചിടുന്നത്: പ്രധാന പട്ടിക

രണ്ടാം ലോക മഹാ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക മറിച്ചിട്ട ചെയ്ത വിദേശ സര്‍ക്കാരുകള്‍. (* സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകരമായ മറിച്ചിടല്‍)

 • China 1949 to early 1960s
 • Albania 1949-53
 • East Germany 1950s
 • Iran 1953 *
 • Guatemala 1954 *
 • Costa Rica mid-1950s
 • Syria 1956-7
 • Egypt 1957
 • Indonesia 1957-8
 • British Guiana 1953-64 *
 • Iraq 1963 *
 • North Vietnam 1945-73
 • Cambodia 1955-70 *
 • Laos 1958 *, 1959 *, 1960 *
 • Ecuador 1960-63 *
 • Congo 1960 *
 • France 1965
 • Brazil 1962-64 *
 • Dominican Republic 1963 *
 • Cuba 1959 to present
 • Bolivia 1964 *
 • Indonesia 1965 *
 • Ghana 1966 *
 • Chile 1964-73 *
 • Greece 1967 *
 • Costa Rica 1970-71
 • Bolivia 1971 *
 • Australia 1973-75 *
 • Angola 1975, 1980s
 • Zaire 1975
 • Portugal 1974-76 *
 • Jamaica 1976-80 *
 • Seychelles 1979-81
 • Chad 1981-82 *
 • Grenada 1983 *
 • South Yemen 1982-84
 • Suriname 1982-84
 • Fiji 1987 *
 • Libya 1980s
 • Nicaragua 1981-90 *
 • Panama 1989 *
 • Bulgaria 1990 *
 • Albania 1991 *
 • Iraq 1991
 • Afghanistan 1980s *
 • Somalia 1993
 • Yugoslavia 1999-2000 *
 • Ecuador 2000 *
 • Afghanistan 2001 *
 • Venezuela 2002 *
 • Iraq 2003 *
 • Haiti 2004 *
 • Somalia 2007 to present
 • Honduras 2009
 • Libya 2011 *
 • Syria 2012
 • Ukraine 2014 *

Q: വാഷിങ്ടണില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണ അട്ടിമറി നടക്കാത്തത്?

A: കാരണം അവിടെ അമേരിക്കന്‍ എംബസി ഇല്ല.

— സ്രോതസ്സ് williamblum.org


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. പരസ്യങ്ങളെ ഒഴുവാക്കി, വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s