ദേശാഭിമാനികളായ ലക്ഷപ്രഭുക്കള്‍

Morris Pearl

[നികുതി അടക്കുന്നത് പോലും മുതലാളിത്തത്തില്‍ വാര്‍ത്തയാകും. അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുക.]

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )